พัฒน์กลตอกย้ำความยิ่งใหญ่ 50 ปี บุกเบิกนวัตกรรมเครื่องจักรอาหารอัตโนมัติสัญชาติไทยรายแรก!

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 10:47
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

พัฒน์กลมองอุตสาหกรรมอาหารและส่งออกอาหารในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรอาหารอัตโนมัติ (Automatic Foods Machine Innovation) สัญชาติไทยรายแรก คาดการณ์ตลาดระบบอัตโนมัติเติบโตขึ้นกว่า 5 เท่าใน 3 ปีข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการทำงานภายในกระบวนการผลิตอาหาร อาทิ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม, โรงงานผลิตน้ำแข็งและระบบทำความเย็น เป็นต้น

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านวิศวกรรม ให้บริการแบบ One-stop service กับลูกค้าตั้งแต่การทำพิมพ์เขียว การให้คำปรึกษา การวางแผน การออกแบบและติดตั้ง และการปฏิบัติการสำหรับโครงการของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ห้องเย็น และเครื่องทำน้ำแข็ง มองแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร และส่งออกอาหารให้ภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาและปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพ ส่งผลให้เกิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตในทุกๆ ภาคส่วนมากขึ้น มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการควบคุมเครื่องจักร ระบบเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ทุกชิ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสายการผลิต ไม่ว่าจะในแง่ของการประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้อื่นๆ อาทิ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 20,000 ราย แต่เพิ่งมีการริเริ่มนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานไม่ถึงร้อยละ 1 โดยพัฒน์กลเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ให้คำปรึกษาออกแบบ และติดตั้งระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับสายการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตน้ำแข็งและระบบทำความเย็น ฯลฯ ในขณะที่คู่แข่งอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทต่างชาติทั้งหมด ทำให้พัฒน์กลมองให้โอกาสในการเจริญเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากระบบอัตโนมัตินี้สามารถช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ในการทำงานภายในกระบวนการผลิตอาหารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจใม่เพียงพอ การขาดการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลา การขาดช่างและแรงงานฝีมือ เป็นต้น รวมถึงระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินี้ทำให้กระบวนการผลิตมีความแม่นยำแน่นอน ส่งผลให้ลดการสูญเสียและรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที่ โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากคน ซึ่งการลงทุนในระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินี้จะให้ความคุ้มค่าต่อโรงงานผลิตอาหาร ไม่ว่าทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมอย่างแน่นอน โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2561 ตลาดระบบอัตโนมัตินี้จะเติบโตขึ้นมากกว่า 5 เท่า”

“พัฒน์กลได้นำร่องพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอาหารมานานกว่า 15 ปี ทำให้มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี โดยมีความมั่นใจว่าจุดแข็งในด้านนี้จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการให้บริการ และจะสามารถขยายฐานลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน ทำให้เกิดการเติบโตในแง่ของรายได้มากกว่า 10% ในภูมิภาคอาเซียน” นายแสงชัยกล่าวเสริม

นายสุวรรษ ยุทธเสรี ผู้จัดการโรงงานบีทาเก้น อ.สามพราน จ.นครปฐม กล่าว่า “บีทาเก้นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทนมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ และโยเกิร์ตพาสเจอร์ไรส์ ตราบีทาเก้น จากการร่วมทุนกับ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศเนเธอแลนด์ ทำให้บีทาเก้นมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า และคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการผลิตจากโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดทุกขั้นตอน โดยโรงงานของเราได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2005, Good Manufacturing Practice และ HACCP Codex Alimentarius โดย บมจ.พัฒน์กล เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอาหารที่ทันสมัย ทำให้โรงงานบีทาเก้นเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ และโยเกิร์ตพาสเจอร์ไรส์ ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยหลังจากที่ได้นำระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอาหารมาใช้ พบว่าปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ในกระบวนการผลิตลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานและช่างฝึมือ ที่สำคัญระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินี้มีความแม่นยำสูง ทำให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ต้องการ


Latest Press Release

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนทำความดีร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 62 หนึ่งคนให้หลายคนรับ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 62 "หนึ่งคนให้หลายคนรับ" ในโครงการ DPU จิตอาสาทำความดีด้วยใจ นอกจากนี้ยังมีการบริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคเกล็ดเลือด...

เชิญชวนบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป...

ก. แรงงาน คิกออฟช่วย SME ปั้นแรงงานคุณภาพ ปี 62 ตั้งเป้ากว่า 15,000 คน

วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัล กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลตำรวจเอก...

อิ่ม อร่อย กับเซ็ทเมนูพิเศษฉลองเทศกาลตรุษจีน 2562

เทศกาลตรุษจีนถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ละครอบครัวจะได้มารวมตัวเพื่อฉลองร่วมกัน และหนึ่งในธรรมเนียมที่นิยมทำคือ การรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขให้กับทุกท่าน...

คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักเรียนเก่ง! ชนะประกวดสะกดคำภาษาอังกฤษระดับ มัธยมปลาย SPU Spelling Bee Competition 2019

ร.ร.โพธิสารพิทยากร เก่งจริง! คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ SPU Spelling Bee Competition 2019 กิจกรรมแสดงทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ร.ร.ราชวินิต บางเขน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า...

Related Topics