กปภ.เปิด LAB CLUSTER เพิ่ม คุมเข้มคุณภาพน้ำภาคเหนือตอนบน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 16:08
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ LAB CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กปภ.เขต 9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.15 น.

นางรัตนา กิจวรรณ (รัด-ตะ-นา กิด-จะ-วัน) ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำ 74 จังหวัดทั่วประเทศมีน้ำสะอาดได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง เนื่องจากน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญของประชาชน ดังนั้น ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด กปภ.จึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ LAB CLUSTER ในสาขาต่าง ๆ จำนวน20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจสอบควบคุม และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปา ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้สารเคมีแก่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยขณะนี้ กปภ.ได้เปิดดำเนินการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้ว 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาเพชรบุรี สาขาเชียงราย สาขาเลย สาขาจันทบุรี สาขามหาสารคาม สาขามุกดาหาร สาขาพิจิตร สาขาลพบุรี และสาขาภูเก็ต ล่าสุด ได้จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ กปภ.เขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแห่งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.15 น. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ. สะอาด และได้มาตรฐานสากล

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ.เขต 9 ถือเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบครบวงจรที่มีความพร้อมอย่างมากทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพน้ำประปาในหลายจังหวัดของภาคเหนือตอนบน ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีแนวโน้มขาดแคลนและมีคุณภาพลดลงได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กปภ.จะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน

นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562...

มาตรฐานทางเท้า กทม. เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของทุกคน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ปัญหาทางเท้าใน กทม. อาทิ ทางเท้าเป็นหลุมบ่อ ถูกเบียดบังโดยเสาไฟฟ้า การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอในการสร้างทางเท้าว่า กทม....

สศร. วาดบ้านแปลงเมือง พญานาค แห่งโซ่พิสัย ศิลปะร่วมสมัยพัฒนาชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมในโครงการวาดบ้านแปลงเมือง ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่...

รณรงค์ให้ทางม้าลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของประชาชน

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และรัฐบาลได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนทางม้าลาย...

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก โครงการ 3รัก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มประเสริฐ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม "โครงการ 3 รัก" หมายถึง...

Related Topics