กก.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เห็นชอบแก้ไข พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้ทันต่อเทคโนโลยี-ครอบคลุมงาน Digital Content-เตรียมเสนอให้ครม.พิจารณา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 14, 2015 15:34
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 โดยจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไข พรบ.ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ไข พรบ.ในลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ในระเบียบวาระการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551โดยดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ปรับแก้ไขในประเด็นต่างๆ ในส่วนที่มีปัญหาและมีความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ 1.ให้กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีอำนาจกำหนดประเภทของวีดิทัศน์2.ให้มีกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต้องผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาฯ 3.กำหนดใบอนุญาตตามาตรา 37 และ 38 มีอายุไม่เกิน 5 ปี และให้มีการกำหนดประเภทของใบอนุญาต และอายุของใบอนุญาตตามประเภท 4.เพิ่มบทกำหนดโทษ สำหรับผู้เผยแพร่วีดิทัศน์ ประเภท "ห้ามเผยแพร่" 5.ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 6.การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์/วีดิทัศน์ (Rating) โดยอาจจะปรับปรุง Ratingใน Rate 13+ และ Rate 15+ เนื่องจากมีความใกล้เคียงกันและ7.แก้ไขนิยามใน พรบ.ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี ควรให้ครอบคลุมถึงงาน Digital Content เป็นต้น

นายวีระ กล่าวต่อว่า และระยะที่ 2 ปรับแก้ไขเนื้อหาในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ทั้งฉบับ อาทิ 1.ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า "ภาพยนตร์ไทย" และคำว่า "ลิขสิทธิ์" (Copyright) 2. ให้มีการแก้ไขนิยามคำว่า "ภาพยนตร์" ให้หมายความในลักษณะของ "ภาพเคลื่อนไหว"(Motion Picture) โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงความเป็นวัสดุ เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนว่าเป็น 3.การตรวจพิจารณาและอนุญาตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาที่อยู่ในรูปวัสดุและ4. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ควรเน้นบทบาทการพัฒนาเนื้อหาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (CONTENT LEADING AGENCY) และเพิ่มบทบาทในเรื่องของการออกกฎระเบียบในการควบคุมเว็บไซต์ที่กระทำผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ (SITE BLOCKING REGULATION) ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ไปสรุปข้อคิดเห็นต่างๆ และจัดทำรายละเอียด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป


Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics