คินเนติคเผยแนวโน้มใหม่ของสื่อนอกบ้าน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday November 3, 2015 17:58
กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--Kinetic

บริษัท คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เอเยนซี่ชั้นนำด้านบริการและวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อนอกบ้าน (Out of Home Media : OOH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ WPP Group เปิดเผยว่า การพัฒนารูปแบบของสื่อมีผลสืบเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งไลฟ์สไตล์การรับรู้สื่อที่เปลี่ยนไป จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสื่อนอกบ้าน จากช่องทางการสื่อสารแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงของสื่อนอกบ้านในช่วงที่ผ่านมา:

สุรเชษฐ์ บำรุงสุข - ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบของสื่อ มีผลต่อการสร้างรูปแบบใหม่ในการบริโภคสื่อ ในฐานะผู้บริโภคจะมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกสื่อที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับความต้องการ จึงเป็นเหตุผลที่ปัจจุบันนี้ สื่อทั้งหลายต้องมีการปรับตัวเพือให้เหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนารูปแบบของสื่อ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทางเลือกของสื่อมีมากขึ้นทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ จึงต้องมีการสร้างความแตกต่างให้กับสื่อนอกบ้าน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ทีดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค

ในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคอยู่ในยุคที่สามารถหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย ผ่านทางอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ เพื่อสื่อสารกับผู้อื่น และสร้างความบันเทิง เมื่อช่องทางการสื่อสารมีอยู่หลายรูปแบบ จึงต้องทำให้เนื้อหาที่จะนำเสนอไปยังผู้บริโภคเป็นที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายและเข้ากับเทรนด์

นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีแบบโต้ตอบ เช่น Quick Response (QR Code), Augmented Reality (AR Code), Near Field Communication (NFC) ซึ่งพัฒนาไปสู่ IBeacon หรือ Geofencing โดยได้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของสื่อนอกบ้านจากรูปแบบดั้งเดิมเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และพัฒนาไปสู่รูปแบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เทคโนโลยีกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด

ในอนาคต แนวโน้มของสื่อนอกบ้านจะเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารทางเดียว เป็นการสื่อสารแบบสองทางผ่านเทคโนโลยี ซึ่งข้อความที่ใช้ในการสื่อสารสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้สือเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง

เกี่ยวกับคินเนติค

บริษัท คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ WPP Group – เอเยนซี่ชั้นนำด้านบริการและวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อนอกบ้าน (Out of Home Media : OOH) ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างแบรนด์กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยปรับเปลี่ยนให้สื่อนอกบ้านมีความสอดคล้อง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คินเนติค เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้านในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง สื่อขนส่งมวลชน ไปจนถึงสื่อดิจิตอล โดยที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

คินเนติค มีพนักงานมากกว่า 900 คน ใน 41 เมือง 32 ประเทศ ครอบคลุม 7 ตลาดหลักในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย

คินเนติค ได้เปิดทำการในเดือนมิถุนายนปี 2548 ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณานอกบ้าน บริษัทฯ ได้ให้บริการในหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณานอกบ้าน ด้วยการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นผู้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการทำสื่อโฆษณานอกบ้าน


Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics