โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ราชภัฏโคราช สัมมนาจัดการความรู้ The Mirror of Life for Hotel

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 16:19
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม The 7th of Hospitality day ภายใต้ชื่อ The Mirror of Life for Hotel

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง จิตวิทยาบริการและกรณีศึกษา (Case Study) ในการทำงาน ต่อด้วยเรื่อง ศาสตร์ของโหงวเฮ้งและบุคลิกภาพเพื่อสมัครเข้าทำงานโรงแรม และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ศาสตร์ของโหงวเฮ้งและบุคลิกภาพ เพื่อสมัครเข้าทำงานโรงแรม วิทยากรโดย นายฉัตรชัย แสงเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม จากโรงแรมในเครือเซ็นทาราแกรนด์ ซึ่งมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

การจัดสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตวิทยาบริการ มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการ และการจัดการระบบบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้จิตวิทยาบริการเข้าถึงกลุ่มบุคคล จึงได้จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาความบกพร่องด้านบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลของผู้ให้บริการ โดยใช้หลักจิตวิทยาบริการมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ซึ่งการบริการที่ดี มีความรู้ทางด้านเทคนิคการปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับการปฏิบัติงาน และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics