โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ราชภัฏโคราช สัมมนาจัดการความรู้ The Mirror of Life for Hotel

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 16:19
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม The 7th of Hospitality day ภายใต้ชื่อ The Mirror of Life for Hotel

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง จิตวิทยาบริการและกรณีศึกษา (Case Study) ในการทำงาน ต่อด้วยเรื่อง ศาสตร์ของโหงวเฮ้งและบุคลิกภาพเพื่อสมัครเข้าทำงานโรงแรม และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ศาสตร์ของโหงวเฮ้งและบุคลิกภาพ เพื่อสมัครเข้าทำงานโรงแรม วิทยากรโดย นายฉัตรชัย แสงเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม จากโรงแรมในเครือเซ็นทาราแกรนด์ ซึ่งมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

การจัดสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตวิทยาบริการ มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการ และการจัดการระบบบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้จิตวิทยาบริการเข้าถึงกลุ่มบุคคล จึงได้จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาความบกพร่องด้านบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลของผู้ให้บริการ โดยใช้หลักจิตวิทยาบริการมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ซึ่งการบริการที่ดี มีความรู้ทางด้านเทคนิคการปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับการปฏิบัติงาน และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics