สศก.เคาะโรดแมพ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ หนุนขับเคลื่อน ศพก.882 ศูนย์ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 1, 2016 17:56
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รุกการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านเศรษฐกิจการเกษตร หรือ คศศ. เผย Road Map พร้อม Action Plan พร้อมสมบูรณ์แล้ว เร่งเดินหน้าได้ทันที มั่นใจ เสริมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 882 ศูนย์ ได้ครอบคลุม

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านเศรษฐกิจการเกษตร (คศศ.) ถึงการจัดประชุมคณะทำงาน คศศ. เพื่อจัดทำ Road Map และ Action Plan แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมาว่า

ขณะนี้ สศก. ได้กำหนด Road Map แผนบูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าประสงค์ คือ "เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) มีคุณภาพสามารถสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ของรัฐบาล " ซึ่งมีแผนปฏิบัติการหลังจากนี้ คือการสรรหา ศกอ. อย่างน้อย 882 ราย เน้นคุณสมบัติคือ เป็นผู้มีภูมิลำเนาใกล้ที่ตั้ง ศพก. มีจิตอาสา มีเวลาให้สม่ำเสมอ สามารถใช้เครืองมือเทคโนโลยีสื่อสารได้ และตัวเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สำหรับการจัดอบรมให้ ศกอ. นั้น กำหนดรวม 5 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2559 รุ่นที่ 2 ภาคกลาง จ.นครนายก รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. นครราชสีมา และรุ่นที่ 4 ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี อบรมพร้อมกันวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 และรุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยหลักสูตรการพัฒนา ศกอ. สู่วิทยากร จะเน้นเรื่องการได้มาของข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล การรายงานราคาสินค้าเกษตร และการรายงานสถานการณ์การผลิต รวมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง ศกอ. "รู้จักกัน รู้จักท่าน รู้จักเรา" เพื่อสร้างพลัง สร้างจิตสำนึก และความเป็นทีมร่วมกัน

ทั้งนี้ สศก.จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ศกอ. ทุก 3 เดือน คือเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2559 รวมทั้งจะมีการคัดเลือก ศกอ. ดีเด่นภาคละ 1 คนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านเศรษฐกิจการเกษตรแก่ ศกอ. ในการเป็นตัวแทนแอมบาสเดอร์ สศก. ในพื้นที่ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ต่อไป รองเลขาธิการ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics