สศก.เคาะโรดแมพ พร้อมเดินหน้าแผนปฏิบัติการ หนุนขับเคลื่อน ศพก.882 ศูนย์ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 1, 2016 17:56
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รุกการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านเศรษฐกิจการเกษตร หรือ คศศ. เผย Road Map พร้อม Action Plan พร้อมสมบูรณ์แล้ว เร่งเดินหน้าได้ทันที มั่นใจ เสริมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 882 ศูนย์ ได้ครอบคลุม

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านเศรษฐกิจการเกษตร (คศศ.) ถึงการจัดประชุมคณะทำงาน คศศ. เพื่อจัดทำ Road Map และ Action Plan แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเศรษฐกิจการเกษตร ในวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมาว่า

ขณะนี้ สศก. ได้กำหนด Road Map แผนบูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าประสงค์ คือ "เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) มีคุณภาพสามารถสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ของรัฐบาล " ซึ่งมีแผนปฏิบัติการหลังจากนี้ คือการสรรหา ศกอ. อย่างน้อย 882 ราย เน้นคุณสมบัติคือ เป็นผู้มีภูมิลำเนาใกล้ที่ตั้ง ศพก. มีจิตอาสา มีเวลาให้สม่ำเสมอ สามารถใช้เครืองมือเทคโนโลยีสื่อสารได้ และตัวเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สำหรับการจัดอบรมให้ ศกอ. นั้น กำหนดรวม 5 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2559 รุ่นที่ 2 ภาคกลาง จ.นครนายก รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. นครราชสีมา และรุ่นที่ 4 ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี อบรมพร้อมกันวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 และรุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยหลักสูตรการพัฒนา ศกอ. สู่วิทยากร จะเน้นเรื่องการได้มาของข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล การรายงานราคาสินค้าเกษตร และการรายงานสถานการณ์การผลิต รวมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง ศกอ. "รู้จักกัน รู้จักท่าน รู้จักเรา" เพื่อสร้างพลัง สร้างจิตสำนึก และความเป็นทีมร่วมกัน

ทั้งนี้ สศก.จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ศกอ. ทุก 3 เดือน คือเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2559 รวมทั้งจะมีการคัดเลือก ศกอ. ดีเด่นภาคละ 1 คนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านเศรษฐกิจการเกษตรแก่ ศกอ. ในการเป็นตัวแทนแอมบาสเดอร์ สศก. ในพื้นที่ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ต่อไป รองเลขาธิการ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics