ไทยผงาดเจ้าภาพงาน Global Leadership Conference รวมผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลกแชร์ประสบการณ์ เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 27, 2016 12:04
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--โอกิลวี่ พีอาร์ พับลิค รีเลชั่นส์

Entreprenuers' Orgaziation Thailand หรือ EO ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดึงงาน Global Leadership Conference งานประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของ Entrepreneurs' Organization (EO) เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลกมาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีเจ้าของและผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำกว่า 1,500 รายจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อการทำธุรกิจในมิติใหม่ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นางศศมณฑ์ สงวนสิน ประธาน EO ประเทศไทย เปิดเผยว่า "Global Leadership Conference ปีที่ผ่านๆ มาส่วนใหญ่จัดขึ้นในทวีปอเมริกาหรือยุโรป โดยปีนี้ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 ราย ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ EO ในรอบ 30 ปี เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจในการขยายธุรกิจ นอกการนี้ในงานประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤษาคมยังมีผู้บรรยายพิเศษที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาเล่าประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ในหลากหลายหัวข้อที่ครอบคลุมทุกมิติของการทำธุรกิจ ตามหนึ่งในคอนเซ็ปต์สำคัญของ Entrepreneur's Organization Thailand คือ Thirst for Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้นิตยสารระดับโลกอย่างฟอร์บจึงยกให้เป็นงานประชุมที่ผู้ประกอบการ "ห้ามพลาด"

ในปีนี้หัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือเรื่อง "เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน" โดย มร. เรจ อัธวาล นักพูดระดับโลกและประธานของ RAW Group & TAO Inc Family Office บริษัทชั้นนำของโลกด้านการให้คำปรึกษาการดำเนินและสานต่อธุรกิจครอบครัว ได้กล่าวว่ามีเพียง 3% ของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในการส่งต่อสู่รุ่นที่ 4 ได้ท่ามกลางอุปสรรครอบด้าน การจะอยู่รอดได้ต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ยุติธรรมสำหรับสมาชิกในครอบครัวและพนักงาน ต้องมีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจนและเปิดเผย

อีกหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะเป็นปัญหาโลกแตกของผู้ประกอบการคือ "การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว" โดย มร. อานันท์ จุลานี ซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎี Peak Performance Pyramid ซึ่งเป็นผู้บรรยายได้ให้แนวทางว่าเจ้าของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องตระหนักถึงความสำคัญในการจัดแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเคารพเวลาในการทำงานและเคารพเวลาที่ต้องแบ่งให้ครอบครัว เพื่อให้เกิดสมดุล การให้เวลากับงานมากเกินจะทำให้เกิดความเครียดไม่ส่งผลดีต่องานและครอบครัวในระยะยาว ต้องรู้จักปล่อยวางอย่างเหมาะสม

การประชุมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวไทยกว่า 100 ราย จากหลายหลายประเภทธุรกิจเช่น สินค้าอุปโภคบริโภค การเงินและประกันภัย สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เหมืองแร่ พลังงานสาธารณูปโภค เกษตร อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมหนัก ธุรกิจการบริการ ฯลฯ มีโอกาสพบปะเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กับผู้ประกอบการทั่วโลกกว่า 1,500 ราย อีกทั้งยังได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน ตามแนวคิดของ EO ที่ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความสมดุลระหว่างปัจจัยทั้งสี่คือธุรกิจ ชีวิตครอบครัว ชีวิตส่วนตัว และการคืนประโยชน์สู่สังคม

"นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นมูลค่าสูง หากรวมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแสดง ค่าตอบแทนวิทยากร การเดินทาง ค่าใช้สถานที่จัดงาน และที่พักในโรงแรมชั้นนำหลายแห่ง คาดว่าไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ผู้ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ติดตามใช้จ่ายในการช็อปปิ้งหรือท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักธุรกิจและเจ้าของกิจการชั้นแนวหน้าจากทั่วโลก" นางศศมณฑ์กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics