ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ อย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษ บทบาทของ พม. ในการสนับสนุนการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 12:09
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ อย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับได้มีส่วนร่วม ในการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์ด้วยจิตอาสา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ มีผู้แทน สภาเด็กและเยาวชน ๗๖ จังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๗๒๗ คน เข้าร่วม

นายไมตรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับและทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่สภาเด็กและเยาวชนอำเภอและจังหวัด เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ โดยคาดหวังว่าสภาเด็กและเยาวชนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีค่านิยมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดงาน "รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ อย่างยั่งยืน" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

"สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการแสดงผลงาน ๑ ทศวรรษ ที่ผ่านมาของสภาเด็กและเยาวชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน สถานการณ์ปัจจุบันของเด็กและเยาวชน และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา) การให้ความรู้เกี่ยวกับสาระ ร่างรัฐธรรมนูญกับการลงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และที่สำคัญคือ การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสา" โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอีกทั้ง ตนได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของ พม. ในการสนับสนุนการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"" นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

TCL Thailand สานต่อแคมเปญเพื่อสังคมไทย TCL BIG SHARE Season 3 ภายใต้แนวคิด Grow Green ร่วมกันคืนผืนป่า สร้างสีเขียวให้กับโลก

เนื่องด้วยปัจจุบัน พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพไปเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ จนทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง...

ซีแอลพี เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องสีข้าว 3 รุ่นใหม่ ตอบโจทย์เกษตรกรไทยยุค 4.0

กลุ่มบริษัท CLP ในนามบริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว และเครื่องจักรการเกษตรมาตรฐานสากล จับมือกับ ไทวะ เซกิ คอร์ปอเรชั่น (Taiwa) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเครื่องสีข้าวใหม่ 3 รุ่น...

ภาพข่าว: อาร์ดี แฟรนไซส์พาร์ทเนอร์ร้านเคเอฟซี ฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมเปิดออฟฟิศใหม่

เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด หรือ อาร์ดี ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหารร้านเคเอฟซีในประเทศไทย ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซีภายใต้การบริหาร รวม 146 ร้าน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561) นำโดย มร. แอนดรูว์ นอร์ตัน (ที่สี่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ จัดงานฉลองครบรอบ 2...

เสิร์ฟเมนูสุดประณีตในยุคจักรพรรดิแดนมังกร กับเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิม

ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเสิร์ฟสุดยอดเมนูแห่งแดนมังกร ด้วยอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งสูตรดั้งเดิม กับหลากหลายเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิมยุคจักรพรรดิ ที่นำเสนอจากสุดยอดวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม...

บี.กริม เพิ่มเสือ ฟื้นป่า ร่วมกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)

บี.กริม ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสริมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน 39 คน ด้วยการฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) หลักสูตรเทคนิคการลาดตระเวน ภายใต้...

Related Topics