มิวเซียมสยาม ชูมิติใหม่การเรียนรู้นอกตำรา เปิดตัวโครงการ มิวส์คาราวาน รุกสร้างการเรียนรู้เด็กไทยกว่า 25,000 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 15, 2016 11:24
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

· มิวเซียมสยาม ดัน "มิวส์บัส" กิจกรรมรับส่งเยาวชนภายใต้แนวคิด "จากโรงเรียนสู่พิพิธภัณฑ์"พร้อมเปิดเส้นทางเรียนรู้นำร่อง 50 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิวเซียมสยาม เปิดตัวโครงการ "มิวส์คาราวาน (Muse Caravan)" หรือ คาราวานรักเรียนกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิด "Play & Learn Delivery"ผ่าน 2 กิจกรรมการเรียนรู้หลัก ได้แก่ "รถรักเรียน (Muse School)" ที่นำเสนอเรื่องราว 4 อาชีพในฝันของเด็กๆ อันประกอบไปด้วยอาชีพ ทหาร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และสถาปนิก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันทันสมัย เกม การทดลอง และกิจกรรมความสนุกอีกมากมาย ที่ขนใส่รถไปกางปีกโชว์ถึงในโรงเรียน นำร่องให้บริการความรู้เคลื่อนที่สู่โรงเรียนประถมศึกษากว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ "มิวส์บัส (Muse Bus)" ให้บริการรถรับส่งเด็กๆ สู่แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และพิพิธภัณฑ์เด็ก เปิดเส้นทางเรียนรู้นำร่อง 50 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมิวเซียมสยามตั้งเป้าหมายให้ทั้ง 2 กิจกรรมสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เด็กไทยได้กว่า 25,000 คน ในปี 59 ทั้งนี้สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือเข้าไปที่www.facebook.com/museumsiamfan

นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายมิวเซียมสยาม กล่าวว่า มิวเซียมสยาม ในฐานะองค์การจัดการความรู้ขนาดใหญ่ที่มุ่งผลักดันสังคมไทยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของคนไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรศักยภาพของประเทศในอนาคต จึงได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อนที่ "มิวส์คาราวาน (Muse Caravan)" หรือ คาราวานรักเรียน เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชนอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด "Play & Learn Delivery" โดยนำร่องให้บริการความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผ่าน 2 กิจกรรมการเรียนรู้หลัก อันได้แก่ "รถรักเรียน (Muse School)"และ "มิวส์บัส (Muse Bus)"

สำหรับ "มิวส์สคูล" นั้นเปรียบเสมือนห้องเรียนเคลื่อนที่ที่พร้อมส่งตรงความรู้และความสนุกสนานถึงท้องสนามโรงเรียนภายใต้ตัวรถที่สามารถกางปีกออกให้เห็นด้านใน เด็กๆ จะได้มาร่วมทำความรู้จักกับ "4 อาชีพในฝัน" อันประกอบไปด้วยอาชีพ ทหาร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และสถาปนิก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย รวมไปถึงเกม การทดลอง และกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การทดลองขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยน้ำเกลือ เกมสร้างบ้านอัจริยะตามแปลนจำลอง เป็นต้น อันจะช่วยผลักดันเยาวชนให้เกิดการสร้างสรรค์ความคิด วิเคราะห์ จินตนาการ ตลอดจนช่วยค้นหาตัวตน และสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กัน โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถรองรับเด็กๆ ได้ประมาณ 100 คน ต่อรอบ โดยใช้เวลารอบละประมาณ 90 นาที ทั้งนี้ ในปี 2559 มิวเซียมสยามตั้งเป้าเปิดให้บริการความรู้เคลื่อนที่ผ่าน "มิวส์สคูล" สู่โรงเรียนประถมศึกษากว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ส่วน "มิวส์บัส" นั้นเป็นการพาเด็กๆ ไปเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ ด้วยบริการรถรับส่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ อาทิพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ที่นำเสนอประวัติ พัฒนาการ และหน้าที่ของตำรวจไทย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทย วิวัฒนาการของศิลปะและโบราณคดี รวมถึงโบราณสถานสำคัญของประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์เด็ก ที่เปรียบดังอาณาจักรแห่งจินตนาการ โดยได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ผ่านโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก เป็นต้น โดยมิวส์บัสสามารถรองรับเด็กๆ ได้จำนวน 40 คน ต่อรอบ โดยใช้เวลาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ประมาณ 90 นาที ทั้งนี้ มิวเซียมสยามได้ตั้งเป้าเปิดเส้นทางเรียนรู้ผ่าน "มิวส์บัส" ถึง 50 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ ก่อนสิ้นปี 59

อย่างไรก็ดี มิวเซียมสยามมุ่งหวังให้โครงการ "มิวส์คาราวาน (Muse Caravan)" อันประกอบไปด้วยกิจกรรม "มิวส์สคูล"และ "มิวส์บัส" เป็นสื่อในการให้ความรู้นอกห้องเรียนอันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งเป้าให้ความรู้แก่สถานศึกษานำร่องรวมกว่า 150 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมจำนวนนักเรียนกว่า 25,000 คน ในปี 2559 โดยในอนาคตคาดว่าจะเข้าถึงโรงเรียน 200 แห่ง ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยกว่า 30,000 คน นางซองทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นางสาวเยาวภา แสงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลา กล่าวว่า การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายในรูปแบบจะช่วยส่งผลให้เยาวชนมีพัฒนาการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ หรือ สังคม โดยเฉพาะกับเด็กประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่พร้อมซึมซับประสบการณ์จากสภาวะแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ โดย "มิวส์คาราวาน" ถือเป็นโครงการพิเศษที่เข้ามาช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในรูปแบบใหม่ ที่บูรณาการเนื้อหาสาระ การฝึกทักษะ และความสนุกสนานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดีๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนับเป็นโชคดีของเด็กรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางการศึกษาที่เดินทางเข้ามาให้ความรู้และความเพลิดเพลินถึงในโรงเรียน

เด็กชายนภทรีป์ พุ่มภิพัฒ หรือน้องก้อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเลา กล่าวว่า ตนรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มีโอกาสได้ออกมาสัมผัสการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยในฐานที่ให้เลือกใส่ชุดตามอาชีพในฝัน ตนได้หยิบชุดทหารมาสวมใส่อย่างภาคภูมิใจ ด้วยเหตุผลของหนุ่มน้อยอันยิ่งใหญ่ที่ว่า "ผมรักชาติครับ" จึงอยากเป็นทหาร นอกจากนั้น ตนยังได้ร่วมสนุกกับทุกฐานกิจกรรม โดยฐานที่ประทับใจมากคือ เกมขดลวดฝึกสมาธิที่จำลองรูปทรงของลวดให้เป็นเหมือนระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ซึ่งให้ทั้งความรู้และความสนุกจนอยากเล่นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ด้าน เด็กหญิงณัชญภรณ์ ง้าวสุวรรณ หรือน้องแอนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเลา กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ โดยพี่ๆ ที่มาให้ความรู้และนำเล่นกิจกรรมทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและใจดีมาก ถึงแม้ว่าฐานกิจกรรมจะมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่ช่วงเวลาราว 2 ชั่วโมงกลับผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน ซึ่งตนและเพื่อนๆ รู้สึกเพลิดเพลินจนเกือบลืมเวลารับประทานอาหารกลางวัน นอกจากนั้น ตนยังรู้สึกตื่นเต้นกับ "มิวส์บัส" คันใหญ่ที่มีลวดลายและสีสันสะดุดตา โดยหวังว่าจะมีโอกาสได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่กับพี่ๆ ผู้ใจดีจากมิวเซียมสยามอีกในอนาคต

โดยล่าสุด มิวเซียมสยามได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "มิวส์คาราวาน (Muse Caravan)" ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนวัดเลา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-225-2777 หรือเข้าไปที่ www.facebook.com/museumsiamfan


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics