กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 22, 2016 17:01
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 477 โรงเรียน

และในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้าน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ขึ้น ทั้งโรงเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 5 กลุ่มโรงเรียน

ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายในโครงการ กพด.) ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ประเภทที่ 2 โรงเรียนภายนอกโครงการ กพด.ที่นำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียน ตชด. มาขยายผล ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสมัครเข้ารับการประเมินในสังกัด สพฐ. ที่มีการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 – 2558 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดยรางวัลที่จะได้รับ ประเภทที่ 1 ลำดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50,000 บาท โรงเรียนที่ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4 จะได้รับเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20,000 บาท 17,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ

ประเภทที่ 2 โรงเรียนภายนอกโครงการ กพด. ลำดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50,000 บาท ส่วนลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4 จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 20,000 บาท 17,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th ในหัวข้อ "ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559"


Latest Press Release

ทราย โบ้ย! ไม่รู้เรื่องเงินบริจาค ยัน! น้องทำคนเดียว วอนขอโอกาส

จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล พร้อมกระแสสังคมโจมตี กรณีมีเด็กหญิงอายุ 16 ปี และ 14 ปี แอบอ้างตัดต่อรูป ปลอมแปลงเลขที่บัญชีเงินบริจาคน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานีของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โดยมีประชาชนหลงเชื่อ...

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดโพลงานในฝันที่ได้ใจแรงงานยุคใหม่ พร้อมแนะสร้างสุขในที่ทำงาน

ยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร หลายองค์กรมีปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ เช่นเดียวกับการสร้างระบบนิเวศน์ในการทำงานให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ รักในงาน มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กร ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป...

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จับมือ ฟาร์ม่าเซนเทรล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบโพรไบโอติก เพื่อรักษาแบบเจาะจง

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย นำโดย นายวิเวก ดาวัน (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และชีฟโค้ช ร่วมกับ ฟาร์ม่าเซนเทรล (Pharma-Zentrale)...

สุดคุ้ม!! หลักสูตรที่หลายท่านรอคอย!! เปิดร้านเบเกอรี่ ไม่ยากอย่างที่คิด ธุรกิจของคนรักของหวาน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น (PASTRY AND BAKERY OPERATIONS FOR BAKERY HOUSE) เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคการทำเบเกอรี่...

บีทูเอสเปิดตัว B2S Book Club คลับสำหรับคนรักหนังสือ

บีทูเอสเปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือ ภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก มุ่งสร้าง Book Community ต่อยอดวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน บีทูเอส สร้างพื้นที่ "Book Community" เปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก...

Related Topics