เครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนของภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดเผยผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 15:41
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์

เครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนของภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดเผยผลการศึกษาด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจและด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน พบบริษัทจดทะเบียนไทยติด TOP TEN ในระดับอาเซียนถึง 6 แห่ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( 22 กรกฎาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore :NUS)ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย ได้ร่วมกับ เครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนของภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) จัดงานประชุม Corporate Governance & Responsibility: Theory Meets Practices ขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจในอาเซียน (Corporate Disclosure on Business Integrity in ASEAN) และด้านความยั่งยืนในอาเซียน (Sustainability Reporting in ASEAN) ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันของ 2 องค์กรซึ่งมีชื่อเสียงในระดับอาเซียน

ผลการศึกษาด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจในอาเซียน เป็นการสำรวจ 50 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ขณะที่ผลการศึกษาด้านความยั่งยืนในอาเซียนเป็นการสำรวจ 100 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยเริ่มดำเนินการสำรวจเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ครอบคลุมข้อมูลที่เปิดเผยระหว่าง 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยใช้แนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) G4 เป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ ผลสรุปพบว่าบริษัทจดทะเบียนฯของไทยได้รับคะแนนรวมสูงสุด ทั้งในแง่ของจำนวนบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงาน และคุณภาพของรายงานตามมาตรฐาน GRI โดยรายงานด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจในอาเซียน พบว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยได้คะแนน 57% ตามด้วยสิงคโปร์ 47% ฟิลิปปินส์ 43% มาเลเซีย 40% และอินโดนีเซีย 39% ขณะที่ รายงานด้านความยั่งยืนในอาเซียนได้ผลสรุปว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 เช่นกัน โดยได้คะแนน 56.8% ตามด้วยสิงคโปร์ 48.8% อินโดนีเซีย 48.4% และมาเลเซีย 47.7%

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีบริษัทจดทะเบียนของไทยติดอันดับสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งด้านความซื่อสัตย์และด้านความยั่งยืน รวมทั้งบริษัทในเครือฯ ทั้ง ซีพีเอฟ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้คะแนนติด 12 อันดับแรกของบริษัทไทยที่ได้รับคะแนนสูงสุด และทรู คอร์ปอเรชั่น ติดท๊อปเท็นบริษัทในอาเซียนที่ได้คะแนนสูงสุด โดยในส่วนของประเทศไทย พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนสูงสูด 12 อันดับแรกในด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ได้แก่ 1.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2. บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 3.บมจ.บางจากปิโตรเลียม 4.บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง 5.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 6.บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง 7.บมจ.ผลิตไฟฟ้า 8.บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) 9.บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 10.บมจ.ปตท. 11.บมจ.ไทยออยล์ 12.บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า

นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีบริษัทจดทะเบียนจากประเทศไทยติดอันดับ TopTen มีคะแนนสูงสุดอยู่ใน 10 อันดับแรกในด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนมากถึง 6 แห่ง ได้แก่ 1.บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 2.บมจ.บางจากปิโตรเลียม 3.บมจ.ผลิตไฟฟ้า 4.บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง 5.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 6.บมจ.ไทยออยล์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในฐานะผู้รายงานการวิจัย ได้กล่าวชื่นชมว่าบริษัทจดทะเบียนฯ ของไทยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ มีวัฒนธรรมทางธุรกิจที่เข้มแข็งในด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการทำงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน

(1) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในเอเชียจากการศึกษาของ QS World University Rankings โดยอยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก และลำดับ 1 ในทวีปเอเชีย

(2) เครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นและข้อห่วงใยระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคธุรกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐานสากล


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics