บอร์ดกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไฟเขียวแผนงานบริหารกองทุนระยะ 6 เดือนแรก เห็นชอบ 5 ร่างระเบียบข้อบังคับขับเคลื่อนงานกองทุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 17:42
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระยะแรกสำหรับปีงบประมาณ 2559 (มิถุนายน – ธันวาคม 2559) เพื่อของบประมาณจาก กสทช. มาใช้ขับเคลื่อนงานของกองทุนดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้คนรู้จักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกองทุนฯ โดยหลังจากนี้ ทางกองทุนฯ จะเร่งดำเนินการตามบริหารจัดการที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแล้วใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อให้กองทุนฯเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อและแนวร่วมที่เข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์จากการมีส่วนร่วมจากทุกระดับและภูมิภาคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนงานบริหารกองทุนฉบับที่ที่ประชุมเห็นชอบครั้งนี้ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กสทช. แล้ว กองทุนฯจะต้องจัดทำแผนบริหารงาน และแผนยุทธศาสตร์บริหารงานระยะสั้น 5 ปี ให้สอดคล้อง จากนั้นให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบและข้อบังคับตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนฯ ได้แก่ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ... 2.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ... 3.เห็นชอบแนวทางการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการจัดจ้างลูกจ้างของสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5.เห็นชอบระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ... อย่างไรก็ตาม จะต้องนำข้อเสนอแนะและข้อเห็นคิดจากที่ประชุมไปปรับแก้ไขร่างระเบียบ นอกจากนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการจัดประกวดสัญลักษณ์ของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำของกองทุนฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกลางเดือนธันวาคม 2559 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการเชิญชวนเอกชน บุคคล และหน่วยงาน ร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังจากมาตรลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคเงินให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics