บอร์ดกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไฟเขียวแผนงานบริหารกองทุนระยะ 6 เดือนแรก เห็นชอบ 5 ร่างระเบียบข้อบังคับขับเคลื่อนงานกองทุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 17:42
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระยะแรกสำหรับปีงบประมาณ 2559 (มิถุนายน – ธันวาคม 2559) เพื่อของบประมาณจาก กสทช. มาใช้ขับเคลื่อนงานของกองทุนดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้คนรู้จักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกองทุนฯ โดยหลังจากนี้ ทางกองทุนฯ จะเร่งดำเนินการตามบริหารจัดการที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแล้วใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อให้กองทุนฯเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อและแนวร่วมที่เข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์จากการมีส่วนร่วมจากทุกระดับและภูมิภาคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนงานบริหารกองทุนฉบับที่ที่ประชุมเห็นชอบครั้งนี้ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กสทช. แล้ว กองทุนฯจะต้องจัดทำแผนบริหารงาน และแผนยุทธศาสตร์บริหารงานระยะสั้น 5 ปี ให้สอดคล้อง จากนั้นให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบและข้อบังคับตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนฯ ได้แก่ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ... 2.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ... 3.เห็นชอบแนวทางการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการจัดจ้างลูกจ้างของสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5.เห็นชอบระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ... อย่างไรก็ตาม จะต้องนำข้อเสนอแนะและข้อเห็นคิดจากที่ประชุมไปปรับแก้ไขร่างระเบียบ นอกจากนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการจัดประกวดสัญลักษณ์ของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำของกองทุนฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกลางเดือนธันวาคม 2559 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการเชิญชวนเอกชน บุคคล และหน่วยงาน ร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังจากมาตรลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคเงินให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics