ก.เกษตรฯ หารือเกาหลีใต้ คืบหน้าร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 22:08
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ - เกาหลีใต้ หารือคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ. อุดรธานี และหนองคาย พร้อมจัดคณะทำงานด้านเทคนิคทั้งสองประเทศ ประชุมกำหนดขอบเขตงานร่วมกันในเดือน ก.ย. นี้

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ร่วมหารือกับ นายจู ซึง ยง (H.E.Mr. Joo Seungyong) สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำที่ประสงค์จะทำร่วมกัน โดยฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายเกาหลีทราบถึง นโยบายการบริหารจัดการน้ำของไทยในปัจจุบัน ซึ่งใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี เป็นกรอบในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทั้งการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง คุณภาพน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมกันนี้ ฝ่ายเกาหลีได้แสดงความขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ร่วมลงนามกับ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสาธารณรัฐเกาหลี ในบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และสาธารณรัฐเกาหลี จะได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิค (Joint Working Committee : JWC) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามบันทึกแสดงเจตจำนง ฯ สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานคณะกรรมการร่วม (JWC) ของฝ่ายไทย ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดังกล่าว เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานด้านเทคนิคของทั้งสองฝ่าย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำงานของคณะกรรมการร่วม คือ ทั้งสองฝ่ายจะสามารถกำหนดขอบเขตแนวทางการดำเนินงานของแต่ละองค์ประกอบงานในแต่ละส่วนได้

สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปนั้น คณะทำงานร่วมด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศ จะจัดประชุมภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ขอให้เกาหลีช่วยติดตามการพิจารณาเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนก และเนื้อไก่สดแช่เย็น / แช่แข็งจากไทย ซึ่งทางเกาหลีจะติดตามและผลักดันในประเด็นต่างๆ ตามที่ไทยมีความประสงค์ต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics