ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด 22 อำเภอ ประสานพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 16, 2016 11:09
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ ใน 8 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 80 ตำบล สถานการณ์ในภาพรวมยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร พร้อมประสาน ศูนย์ ปภ.เขต และสำนักงาน ปภ.จังหวัด จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน รวมถึงจัดเตรียมสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลจากพายุราอีที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 80 ตำบล แยกเป็น เพชรบูรณ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ 24 ตำบล ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก และอำเภอ ชนแดน เลย น้ำท่วมในอำเภอด่านซ้าย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 153 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,500 ไร่ บ่อปลา จำนวน 40 บ่อ สถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง ถนน 9 สาย อำเภอภูกระดึง น้ำเอ่อล้นสะพาน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน ไม่สามารถสัญจรได้ ตำบลภูกระดึง บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 44 หลังคาเรือน ตาก เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามเงา อำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด ประชาชนได้รับผลกระทบ 112 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 850 ไร่ ลำพูน น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง สะพานได้รับความเสียหาย 1 แห่ง ถนน 3 แห่ง ฝาย 1 แห่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ประชาชนได้รับผลกระทบ 105 หลังคาเรือน ลำปาง เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง พิษณุโลก น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอวังทองประชาชนได้รับผลกระทบ 2,158 ครัวเรือน โรงเรียนเสียหาย 1 แห่ง วัด 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 17,082 ไร่ บ่อปลา จำนวน 70 บ่ออุตรดิตถ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอลับแล มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร สุโขทัย น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 500 ครัวเรือน อพยพ 4 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมทั้ง 8 จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร โดยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสัก 11 ตำบล ทั้งนี้ คาดว่ามวลน้ำจากอำเภอหล่มสักจะไหลหลากตามแม่น้ำป่าสักเข้าพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในวันที่ 17 ก.ย.59 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ว ขณะที่จังหวัดเลยระดับน้ำ ทรงตัว เนื่องจากยังมีน้ำจากจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ไหลลงมาในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัย ได้ร่วมกับหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเล อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ปภ.จึงได้ประสานศูนย์ ปภ.เขต และสำนักงาน ปภ.จังหวัด จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียมสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

Latest Press Release

เตรียมแผนระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกภาคส่วนบริหารจัดการลดความเสียหายจากน้ำท่วม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำว่า กทม....

เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยรอบสวนลุมพินี - ซอยร่วมฤดี

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงและภาคีเครือข่ายสร้าง เมืองปลอดภัย เปิดตัวโครงการ "ปักหมุดจุดเผือก" เพื่อชวนประชาชนร่วมกันออกสำรวจค้นหาจุดเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในเมืองใหญ่...

สุด สุด ไปเลย!!! กับข้าวตราฉัตร แฟนคลับมีเฮ รับส่วนลด15% สำหรับซื้อบัตรคอนเสิร์ต NUVO 9-10 พ.ย. 62 นี้ ณ Impact Arena เมืองทองธานี

ข้าวตราฉัตรเชิญชวนแฟนคลับวงนูโวทุกท่าน ร่วมชมคอนเสิร์ต NUVO Or Never โดยงานจัดในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดยข้าวตราฉัตรจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าข้าวตราฉัตร รับส่วนลดบัตรคอนเสิร์ตถึง 15% โดยมีกติกาในการรับส่วนลดได้ 2...

กทม. - รพ.ภาคีเครือข่ายบูรณาการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวตามที่มีการเสนอข่าวประเทศไทยต้องเตรียมแผนการดูแลกลุ่มผู้สูงวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม ประชากร และครอบครัวว่า สำนักอนามัยได้พัฒนาและขยายเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ...

เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล 2019 รวมพลังนักวิ่ง ส่งใจให้ชายแดนใต้-ผู้ป่วยมะเร็ง

13 ปี "เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน" เดิน-วิ่งการกุศล รวมพลังนักวิ่ง ส่งใจให้ชายแดนใต้-ผู้ป่วยมะเร็ง การแข่งขันมินิมาราธอน เดินวิ่งการกุศล "เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน" ปีที่ 13 Run for Love and Peace จัดโดย กลุ่มเซ็นทรัล ยิ่งใหญ่สมการรอคอย มีนักวิ่งกว่า...

Related Topics