ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด 22 อำเภอ ประสานพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 16, 2016 11:09
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ ใน 8 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 80 ตำบล สถานการณ์ในภาพรวมยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร พร้อมประสาน ศูนย์ ปภ.เขต และสำนักงาน ปภ.จังหวัด จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน รวมถึงจัดเตรียมสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลจากพายุราอีที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 80 ตำบล แยกเป็น เพชรบูรณ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ 24 ตำบล ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก และอำเภอ ชนแดน เลย น้ำท่วมในอำเภอด่านซ้าย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 153 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,500 ไร่ บ่อปลา จำนวน 40 บ่อ สถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง ถนน 9 สาย อำเภอภูกระดึง น้ำเอ่อล้นสะพาน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน ไม่สามารถสัญจรได้ ตำบลภูกระดึง บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 44 หลังคาเรือน ตาก เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามเงา อำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด ประชาชนได้รับผลกระทบ 112 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 850 ไร่ ลำพูน น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง สะพานได้รับความเสียหาย 1 แห่ง ถนน 3 แห่ง ฝาย 1 แห่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ประชาชนได้รับผลกระทบ 105 หลังคาเรือน ลำปาง เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง พิษณุโลก น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอวังทองประชาชนได้รับผลกระทบ 2,158 ครัวเรือน โรงเรียนเสียหาย 1 แห่ง วัด 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 17,082 ไร่ บ่อปลา จำนวน 70 บ่ออุตรดิตถ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอลับแล มีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร สุโขทัย น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ประชาชนได้รับผลกระทบ 500 ครัวเรือน อพยพ 4 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมทั้ง 8 จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร โดยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสัก 11 ตำบล ทั้งนี้ คาดว่ามวลน้ำจากอำเภอหล่มสักจะไหลหลากตามแม่น้ำป่าสักเข้าพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในวันที่ 17 ก.ย.59 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ว ขณะที่จังหวัดเลยระดับน้ำ ทรงตัว เนื่องจากยังมีน้ำจากจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ไหลลงมาในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัย ได้ร่วมกับหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเล อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ปภ.จึงได้ประสานศูนย์ ปภ.เขต และสำนักงาน ปภ.จังหวัด จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียมสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

Latest Press Release

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความรักกับคอนเสิร์ตการกุศล The Very Thought of You โดยสุรุจ ทิพากรเสนี

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความรักอันหอมหวานที่จะตลบอบอวลไปด้วยความสุข กับคอนเสิร์ตการกุศล "The Very Thought of You" จากจุ้ย - สุรุจ ทิพากรเสนี นักร้อง นักแสดง และนักประพันธ์เพลงระดับแนวหน้าของประเทศ...

ลุงป้อมใจดี ส่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ลพบุรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล คณะทำงานฯ พร้อมคณะ...

ฉลองตรุษจีนด้วยบุฟเฟต์กุ้งมื้อพิเศษที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด

เบิกฤกษ์ต้อนรับปีหนูทองด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันตรุษจีน 25 มกราคม 2563 ที่ร้านอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด พบกับบุฟเฟ่ต์กุ้งเผายอดนิยมที่มาพร้อมอาหารจีนและขนมมงคลมากมาย...

กปภ.พระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ ในวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. เตือนผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ...

มอบของขวัญ สร้างความสุข สานฝันเยาวชนไทยตัวน้อย โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

อีกหนึ่งความมุ่งหมายพัฒนาเยาวชนและสร้างอนาคตการศึกษาเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมมอบของขวัญสร้างความสุข เสริมอนาคตเยาวชนหัวหิน ในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงประจำปี 2563...

Related Topics