รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 15:17

กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ (30 ธ.ค. 59) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2559" การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม และ 10-19 ธันวาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,530 ราย กระจายตามสัดส่วนและโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 13 รางวัล (แบบไม่มีตัวเลือกให้) ถึงแม้จะเป็นรางวัลประจำปี 2559 แต่ประชาชนมักจะเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรโดยใช้ผลงานในปัจจุบันและในอดีตประกอบการพิจารณาเสมอ ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละรางวัล มีดังนี้

1. นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม/NGOแห่งปี
1) นางปวีณา หงส์สกุล ร้อยละ 17.0
2) นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ร้อยละ 11.0
3) นายอาทิวราห์ คงมาลัย ร้อยละ 4.5
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 26.2
*ร้อยละ 41.3 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
2. สถานีโทรทัศน์แห่งปี
1) ช่อง 7 ร้อยละ 33.9
2) ช่อง 3 ร้อยละ 33.3
3) ช่อง ONE ร้อยละ 5.9
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 26.9
3. หนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ข่าวแห่งปี
1) หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ร้อยละ 37.0
2) หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ร้อยละ 13.1
3) หนังสือพิมพ์ มติชน ร้อยละ 9.4
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 7.8
*ร้อยละ 32.7 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
4. ละครจอแก้วแห่งปี
1) นาคี ช่อง 3 ร้อยละ 23.7
2) ลิขิตริษยา ช่อง 7 ร้อยละ 5.5
3) ทายาทอสูร ช่อง 3 ร้อยละ 5.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 43.4
*ร้อยละ 22.1 เห็นว่ายังไม่มีละครที่เหมาะสม
5. พระเอกแห่งปี
1) เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 10.9
2) เคน ภูภูมิ ร้อยละ 9.7
3) ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 4.3
3) ป๋อ ณัฐวุฒิ ร้อยละ 4.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 47.0
*ร้อยละ 23.8 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
6. นางเอกแห่งปี
1) แต้ว ณฐพร ร้อยละ 15.1
2) อั้ม พัชราภา ร้อยละ 8.0
3) ญาญ่า อุรัสยา ร้อยละ 4.5
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 53.2
*ร้อยละ 19.2 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
7. นักร้องชายแห่งปี
1) ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 12.7
2) ไผ่ พงศธร ร้อยละ 12.6
3) มนต์แคน แก่นคูณ ร้อยละ 7.7
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 52.9
*ร้อยละ 14.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
8. นักร้องหญิงแห่งปี
1) ต่าย อรทัย ร้อยละ 14.2
2) ดอกอ้อ ทุ่งทอง ร้อยละ 6.2
3) ตั๊กแตน ชลดา ร้อยละ 5.6
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 48.9
*ร้อยละ 25.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
9. เพลงดังแห่งปี
1) คู่คอง ร้อยละ 14.6
2) ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ร้อยละ 5.6
3) เล่าสู่หลานฟัง ร้อยละ 4.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 55.3
*ร้อยละ 20.3 เห็นว่ายังไม่มีเพลงที่เหมาะสม
10. ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรข่าวชายแห่งปี
1) อนุวัฒน์ เฟื่องทองแดง ร้อยละ 21.5
2) กิตติ สิงหาปัด ร้อยละ 15.6
3) สรยุทธ สุทัศนะจินดา ร้อยละ 5.1
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 26.1
*ร้อยละ 31.7 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
11. ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรข่าวหญิงแห่งปี
1) เปรมสุดา สันติวัฒนา ร้อยละ 15.4
2) พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร้อยละ 13.5
3) เหมือนฝัน ประสานพานิช ร้อยละ 6.6
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 31.6
*ร้อยละ 32.9 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
12. ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรข่าวเศรษฐกิจแห่งปี
1) บัญชา ชุมชัยเวทย์ ร้อยละ 17.1
2) ภัทร จึงกานต์กุล ร้อยละ 11.9
3) สุทธิชัย หยุ่น ร้อยละ 4.2
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 28.7
*ร้อยละ 38.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
13. ธนาคาร/สถาบันการเงินแห่งปี
1) ธ.ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 17.7
2) ธ.ออมสิน ร้อยละ 17.3
3) ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 17.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 39.0
*ร้อยละ 8.7 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

"ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและทุกองค์กร ที่สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่จดจำของคนอีสาน และทางศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คนไทยทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไปในปีใหม่ 2560"

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 3% ประกอบด้วย เพศหญิง ร้อยละ 60.4 เพศชาย ร้อยละ 39.6 ส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 31.8 รองลงมา อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 23.6 อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 21.1 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 13.7 อายุ 56-60 ปี ร้อยละ 7.4 และอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.4

ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.7 รองลงมาระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่า ร้อยละ 24.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 20.7 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.6 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 7.7 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.7

ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 36.4 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 14.6 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.8 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 10.5 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 5.9 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 4.5 และอื่นๆ ร้อยละ 2.5

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 36.1 รองลงมารายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 31.9 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.6 รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 11.0 รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 7.2 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 2.1

รายชื่อคณะผู้วิจัย
รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล/อีคอนโพล
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและประมวลผล
นางสาวศิริพรรณ ยศปัญญา
นางทฤทธิยา จันทร์หอม
นางสาวรุ้งไพลิน ขันสันเทียะ
นางสาวพิรุณพร ช่างสลัก
นางสาวธิดารัตน์ ชนะงาม
นางสาวกรรณการ์ สิมมา
นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ
นางสาววิยะดา ภามนตรี
นางสาวอาทิตยา นามวงษา
นางสาวกัลยาณี ป้องเรือ
นางสาวรินันท์ ต้นจารย์
นางสาวอินธุอร เสนา
นายวราวุฒิ ศิริวิกุล
นางสาวยุพิน หมั่นประทุม
นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์
นางสาวณัฐวดี ม่วงน้อย/อัญชลี
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E- Saan Center for Business and Economic Research (ECBER)
Faculty of Economics, Khon Kaen University
โทรศัพท์ 0-4320-2566 โทรสาร 0-4320-2567
http://www.ecberkku.com

Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics