รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 15:17

กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ (30 ธ.ค. 59) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2559" การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม และ 10-19 ธันวาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,530 ราย กระจายตามสัดส่วนและโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 13 รางวัล (แบบไม่มีตัวเลือกให้) ถึงแม้จะเป็นรางวัลประจำปี 2559 แต่ประชาชนมักจะเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรโดยใช้ผลงานในปัจจุบันและในอดีตประกอบการพิจารณาเสมอ ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละรางวัล มีดังนี้

1. นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม/NGOแห่งปี
1) นางปวีณา หงส์สกุล ร้อยละ 17.0
2) นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ร้อยละ 11.0
3) นายอาทิวราห์ คงมาลัย ร้อยละ 4.5
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 26.2
*ร้อยละ 41.3 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
2. สถานีโทรทัศน์แห่งปี
1) ช่อง 7 ร้อยละ 33.9
2) ช่อง 3 ร้อยละ 33.3
3) ช่อง ONE ร้อยละ 5.9
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 26.9
3. หนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ข่าวแห่งปี
1) หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ร้อยละ 37.0
2) หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ร้อยละ 13.1
3) หนังสือพิมพ์ มติชน ร้อยละ 9.4
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 7.8
*ร้อยละ 32.7 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
4. ละครจอแก้วแห่งปี
1) นาคี ช่อง 3 ร้อยละ 23.7
2) ลิขิตริษยา ช่อง 7 ร้อยละ 5.5
3) ทายาทอสูร ช่อง 3 ร้อยละ 5.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 43.4
*ร้อยละ 22.1 เห็นว่ายังไม่มีละครที่เหมาะสม
5. พระเอกแห่งปี
1) เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 10.9
2) เคน ภูภูมิ ร้อยละ 9.7
3) ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 4.3
3) ป๋อ ณัฐวุฒิ ร้อยละ 4.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 47.0
*ร้อยละ 23.8 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
6. นางเอกแห่งปี
1) แต้ว ณฐพร ร้อยละ 15.1
2) อั้ม พัชราภา ร้อยละ 8.0
3) ญาญ่า อุรัสยา ร้อยละ 4.5
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 53.2
*ร้อยละ 19.2 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
7. นักร้องชายแห่งปี
1) ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 12.7
2) ไผ่ พงศธร ร้อยละ 12.6
3) มนต์แคน แก่นคูณ ร้อยละ 7.7
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 52.9
*ร้อยละ 14.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
8. นักร้องหญิงแห่งปี
1) ต่าย อรทัย ร้อยละ 14.2
2) ดอกอ้อ ทุ่งทอง ร้อยละ 6.2
3) ตั๊กแตน ชลดา ร้อยละ 5.6
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 48.9
*ร้อยละ 25.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
9. เพลงดังแห่งปี
1) คู่คอง ร้อยละ 14.6
2) ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ร้อยละ 5.6
3) เล่าสู่หลานฟัง ร้อยละ 4.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 55.3
*ร้อยละ 20.3 เห็นว่ายังไม่มีเพลงที่เหมาะสม
10. ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรข่าวชายแห่งปี
1) อนุวัฒน์ เฟื่องทองแดง ร้อยละ 21.5
2) กิตติ สิงหาปัด ร้อยละ 15.6
3) สรยุทธ สุทัศนะจินดา ร้อยละ 5.1
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 26.1
*ร้อยละ 31.7 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
11. ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรข่าวหญิงแห่งปี
1) เปรมสุดา สันติวัฒนา ร้อยละ 15.4
2) พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร้อยละ 13.5
3) เหมือนฝัน ประสานพานิช ร้อยละ 6.6
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 31.6
*ร้อยละ 32.9 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
12. ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรข่าวเศรษฐกิจแห่งปี
1) บัญชา ชุมชัยเวทย์ ร้อยละ 17.1
2) ภัทร จึงกานต์กุล ร้อยละ 11.9
3) สุทธิชัย หยุ่น ร้อยละ 4.2
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 28.7
*ร้อยละ 38.1 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม
13. ธนาคาร/สถาบันการเงินแห่งปี
1) ธ.ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 17.7
2) ธ.ออมสิน ร้อยละ 17.3
3) ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 17.3
รายชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 39.0
*ร้อยละ 8.7 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม

"ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและทุกองค์กร ที่สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่จดจำของคนอีสาน และทางศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คนไทยทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไปในปีใหม่ 2560"

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 3% ประกอบด้วย เพศหญิง ร้อยละ 60.4 เพศชาย ร้อยละ 39.6 ส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 31.8 รองลงมา อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 23.6 อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 21.1 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 13.7 อายุ 56-60 ปี ร้อยละ 7.4 และอายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.4

ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.7 รองลงมาระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่า ร้อยละ 24.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 20.7 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.6 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 7.7 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.7

ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 36.4 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 14.6 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.8 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 10.5 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 5.9 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 4.5 และอื่นๆ ร้อยละ 2.5

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 36.1 รองลงมารายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 31.9 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.6 รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 11.0 รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 7.2 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 2.1

รายชื่อคณะผู้วิจัย
รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล/อีคอนโพล
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและประมวลผล
นางสาวศิริพรรณ ยศปัญญา
นางทฤทธิยา จันทร์หอม
นางสาวรุ้งไพลิน ขันสันเทียะ
นางสาวพิรุณพร ช่างสลัก
นางสาวธิดารัตน์ ชนะงาม
นางสาวกรรณการ์ สิมมา
นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ
นางสาววิยะดา ภามนตรี
นางสาวอาทิตยา นามวงษา
นางสาวกัลยาณี ป้องเรือ
นางสาวรินันท์ ต้นจารย์
นางสาวอินธุอร เสนา
นายวราวุฒิ ศิริวิกุล
นางสาวยุพิน หมั่นประทุม
นางสาวกีรติ ทวีทรัพย์
นางสาวณัฐวดี ม่วงน้อย/อัญชลี
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E- Saan Center for Business and Economic Research (ECBER)
Faculty of Economics, Khon Kaen University
โทรศัพท์ 0-4320-2566 โทรสาร 0-4320-2567
http://www.ecberkku.com

Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics