กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ สานต่อยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมร่วมมือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 11:30
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--เวิรฟ

เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันประเทศไปสู่ยุค "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีกระบวนการนำเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์มาเป็นกลไกสำคัญในการบริหารประเทศ ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกจากทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน

ในปี 2559 นี้ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคารได้อย่างแนบแน่น ได้สานต่อเจตนารมณ์ชัดเจนตามพันธกิจของธนาคารที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าของคนไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล หนึ่งในนั้น คือ การสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการฯ และยังเป็นการผลักดันอาชีพงานหัตถกรรมชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นการร่วมอนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมสืบสานงานช่างไทยจากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด

สำหรับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นหน่วยงานหลักในด้าน Creative Economy on Culture ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อทำงานบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมผลักดันให้งานหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิปัญญาไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และนำเสนอคุณค่างานศิลปหัตถกรรมที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

ตัวอย่างงานศิลปหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าโดย SACICT ได้แก่
ภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช ภาพมหามงคลศิลปะลายรดน้ำ

ภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช เป็นภาพมหามงคลศิลปะลายรดน้ำ หนึ่งในประณีตศิลป์แห่งศิลปะช่างสิบหมู่ ประกอบด้วยลวดลายอันวิจิตร ปิดด้วยทองคำเปลว โดยขั้นตอนสุดท้ายคือการรดน้ำให้ปรากฏเป็นลวดลายทอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะประจำชาติไทยมาแต่ครั้งโบราณ โดยระยะเวลาในการทำงานลายรดน้ำแล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ภาพมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้ จึงเป็นภาพที่ทรงคุณค่าทางจิตใจและควรค่าแก่การเก็บรักษาอย่างหาที่สุดมิได้

กระเป๋าอเนกประสงค์ จากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าอเนกประสงค์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ก้าวพลาดให้มีโอกาสคืนสู่งสังคมอย่างปกติสุข โดย SACICT สนับสนุนทั้งการออกแบบและพัฒนางานฝีมือ โดดเด่นด้วยเทคนิคการจับสม๊อคที่ทำให้ผ้าเกิดรอยย่น พองฟู จนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ รวมไปถึงชุดผ้ารองจานลายพิเศษที่ทำจากผ้าฝ้ายทอมือ ฝีมือช่างหัตถกรรมจากชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ โดยใช้วัสดุที่เป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวเขาเผ่ามูเซอดำ คือ หญ้าอิบุแค มาทำเป็นห่วงรัดผ้ารองจาน โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการการันตีคุณภาพทางด้านการออกแบบจากโครงการ LUX by SACICT ซึ่งได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์ไทยในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ชุดผ้ารองจานลายพิเศษ การันตีคุณภาพทางด้านการออกแบบจากโครงการ LUX by SACICT

ชุดกาน้ำชา Melayu Tea Kettle งานหัตถกรรมเซรามิกฝีมือช่างท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ที่มีทักษะเชิงช่างงานศิลป์อันประณีตและละเอียดอ่อนโดยสืบทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้แนวคิดการออกแบบจากเสื้อทรงผู้หญิงมลายูไทยในภาคใต้ผสานกับที่จับทำจากไม้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและความผูกพันที่ยั่งยืนในวิถีพื้นเมืองมลายู รวมถึงความรู้และปรัชญาที่มักเกิดขึ้นในวงน้ำชา

ชุดกาน้ำชา Melayu Tea Kettle งานหัตถกรรมเซรามิกฝีมือช่างท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี

คุณกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความมั่งคั่งและลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ กล่าวว่า "ด้วยผลิตภัณฑ์จาก SACICT ที่ล้วนมีความพิเศษและเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้งคุณภาพ ไอเดีย ผ่านการออกแบบที่ทันสมัย ทำให้ทุกชิ้นงานจึงยิ่งมีความเอ็กซ์คลูซีฟในตัวเอง จึงเป็นเหตุผลที่ทางกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อร่วมพัฒนาสังคมด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมิติทั้งทางตรงและทางอ้อม"

ด้าน คุณอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) กล่าวว่า "ที่ผ่านมา SACICT ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รักษาภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งกรุงศรี ยังมีส่วนสำคัญในการเป็นผู้สืบสาน สนับสนุนงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา และยังได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เพิ่มเติมในด้านการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ได้นำความรู้เหล่านี้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี"

ในอนาคต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสมดุลและเกื้อกูลประโยชน์ให้ชุมชนอยู่ดีกินดีสืบไป


Latest Press Release

เมนู CPH Salad Corner จากผักออร์แกนิคปลอดสาร ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดสเตชั่นเอาใจสายเฮลท์ตี้ด้วย "CPH Salad" เมนูเพิ่มความสดใส เป๊ะปัง แบบสั่งได้ จากผักออร์แกนิคปลอดสารและผลไม้สดๆหลากรส นำมามิกซ์แอนด์แมทช์เป็นสูตรเฉพาะหลายรสชาติให้เลือกตามชอบ อาทิ เมนูน้ำผักผลไม้ปั่นสกัดเย็น 100% ทุกเมนู 99 บาท++...

ยืน 1 ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ เจ้าพ่อเวดดิ้ง ของแท้

สวยงามเกินจินตนาการ สุดยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายกับแฟชั่นโชว์ที่สุดอลังการ ในงาน Wedding Fair at CDC ที่ CDC Crystal Grand Ballroom ชั้น 2 ถือเป็นไฮไลท์สมการรอคอยกับแฟชั่นโชว์เซตสุดท้าย อย่างแบรนด์ สตูดิโอแต่งงาน ของเจ้าพ่อเวดดิ้ง ปลา-สุดจิตร์ สุดจิตต์ และ...

ภาพข่าว: วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 2 และ 3 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001...

กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ เข้าพบ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า...

ภาพข่าว: รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลและการประกวดเชียร์ลีดเดอร์รุ่นจิ๋ว

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลและการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาล ภาคใต้ ครั้งที่ 11 (Jungceylon Junior Soccer 2019) โดยมี นายพูนศักดิ์ นาคเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง, นายสุธี...

Related Topics