กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ สานต่อยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมร่วมมือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 11:30
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--เวิรฟ

เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันประเทศไปสู่ยุค "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีกระบวนการนำเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์มาเป็นกลไกสำคัญในการบริหารประเทศ ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกจากทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน

ในปี 2559 นี้ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคารได้อย่างแนบแน่น ได้สานต่อเจตนารมณ์ชัดเจนตามพันธกิจของธนาคารที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าของคนไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล หนึ่งในนั้น คือ การสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการฯ และยังเป็นการผลักดันอาชีพงานหัตถกรรมชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นการร่วมอนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมสืบสานงานช่างไทยจากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด

สำหรับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นหน่วยงานหลักในด้าน Creative Economy on Culture ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อทำงานบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมผลักดันให้งานหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิปัญญาไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และนำเสนอคุณค่างานศิลปหัตถกรรมที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

ตัวอย่างงานศิลปหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าโดย SACICT ได้แก่
ภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช ภาพมหามงคลศิลปะลายรดน้ำ

ภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช เป็นภาพมหามงคลศิลปะลายรดน้ำ หนึ่งในประณีตศิลป์แห่งศิลปะช่างสิบหมู่ ประกอบด้วยลวดลายอันวิจิตร ปิดด้วยทองคำเปลว โดยขั้นตอนสุดท้ายคือการรดน้ำให้ปรากฏเป็นลวดลายทอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะประจำชาติไทยมาแต่ครั้งโบราณ โดยระยะเวลาในการทำงานลายรดน้ำแล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ภาพมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้ จึงเป็นภาพที่ทรงคุณค่าทางจิตใจและควรค่าแก่การเก็บรักษาอย่างหาที่สุดมิได้

กระเป๋าอเนกประสงค์ จากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าอเนกประสงค์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ก้าวพลาดให้มีโอกาสคืนสู่งสังคมอย่างปกติสุข โดย SACICT สนับสนุนทั้งการออกแบบและพัฒนางานฝีมือ โดดเด่นด้วยเทคนิคการจับสม๊อคที่ทำให้ผ้าเกิดรอยย่น พองฟู จนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ รวมไปถึงชุดผ้ารองจานลายพิเศษที่ทำจากผ้าฝ้ายทอมือ ฝีมือช่างหัตถกรรมจากชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ โดยใช้วัสดุที่เป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวเขาเผ่ามูเซอดำ คือ หญ้าอิบุแค มาทำเป็นห่วงรัดผ้ารองจาน โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการการันตีคุณภาพทางด้านการออกแบบจากโครงการ LUX by SACICT ซึ่งได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์ไทยในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ชุดผ้ารองจานลายพิเศษ การันตีคุณภาพทางด้านการออกแบบจากโครงการ LUX by SACICT

ชุดกาน้ำชา Melayu Tea Kettle งานหัตถกรรมเซรามิกฝีมือช่างท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ที่มีทักษะเชิงช่างงานศิลป์อันประณีตและละเอียดอ่อนโดยสืบทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้แนวคิดการออกแบบจากเสื้อทรงผู้หญิงมลายูไทยในภาคใต้ผสานกับที่จับทำจากไม้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและความผูกพันที่ยั่งยืนในวิถีพื้นเมืองมลายู รวมถึงความรู้และปรัชญาที่มักเกิดขึ้นในวงน้ำชา

ชุดกาน้ำชา Melayu Tea Kettle งานหัตถกรรมเซรามิกฝีมือช่างท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี

คุณกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความมั่งคั่งและลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ กล่าวว่า "ด้วยผลิตภัณฑ์จาก SACICT ที่ล้วนมีความพิเศษและเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้งคุณภาพ ไอเดีย ผ่านการออกแบบที่ทันสมัย ทำให้ทุกชิ้นงานจึงยิ่งมีความเอ็กซ์คลูซีฟในตัวเอง จึงเป็นเหตุผลที่ทางกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อร่วมพัฒนาสังคมด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมิติทั้งทางตรงและทางอ้อม"

ด้าน คุณอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) กล่าวว่า "ที่ผ่านมา SACICT ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รักษาภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งกรุงศรี ยังมีส่วนสำคัญในการเป็นผู้สืบสาน สนับสนุนงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา และยังได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เพิ่มเติมในด้านการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ได้นำความรู้เหล่านี้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี"

ในอนาคต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสมดุลและเกื้อกูลประโยชน์ให้ชุมชนอยู่ดีกินดีสืบไป


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics