สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล เปิดตัว #โครงการทำดีเพื่อพ่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 10:39
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--Notable Bangkok

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ร่วมกับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ริเริ่มดำเนินโครงการ 'ทำดีเพื่อพ่อ' จัดทำหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ยั่งยืนสืบไป

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการบริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด กล่าวว่า สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารโรงพยาบาล จึงตั้งโครงการ 'ทำดีเพื่อพ่อ' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการของการนำและการบริหารโรงพยาบาลในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และชุมชนนักบริหาร (Community of Practice: Healthcare Leadership) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไป

โดยหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนและผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน แบ่งเป็นรุ่นละ ๓๐ คน ฝึกอบรมรุ่นละ ๕ วัน รวมทั้งสิ้น ๙ รุ่น รวม ๒๗๐ คน โดยการบรรยาย การทำงานกลุ่มและกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลชั้นนำ โดยคณะวิทยากร วิทยากรรับเชิญของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน การฝึกอบรมนี้จะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ของผู้นำ/ผู้บริหารโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการอบรม จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ท่านวิทยากรซึ่งบางท่านไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดย มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร, บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดหลักสูตร กล่าวว่า โครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้มีมุมมองและความเข้าใจในหลักการนำและการบริหารโรงพยาบาลในยุคปัจจุบันแล้ว ยังจะได้นำหลักการบริหารโรงพยาบาลไปประยุกต์ใช้ และเกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนนักบริหารโรงพยาบาล ที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการบริหารโรงพยาบาล และยังได้เสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์

โดยกิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงการแพทย์มาร่วมงาน อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ,ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล, นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, ดร. นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และ คุณแพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย ศิลปินวง KLEAR เป็นต้น


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics