สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล เปิดตัว #โครงการทำดีเพื่อพ่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 10:39
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--Notable Bangkok

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ร่วมกับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ริเริ่มดำเนินโครงการ 'ทำดีเพื่อพ่อ' จัดทำหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ยั่งยืนสืบไป

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการบริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด กล่าวว่า สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารโรงพยาบาล จึงตั้งโครงการ 'ทำดีเพื่อพ่อ' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการของการนำและการบริหารโรงพยาบาลในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และชุมชนนักบริหาร (Community of Practice: Healthcare Leadership) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไป

โดยหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนและผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน แบ่งเป็นรุ่นละ ๓๐ คน ฝึกอบรมรุ่นละ ๕ วัน รวมทั้งสิ้น ๙ รุ่น รวม ๒๗๐ คน โดยการบรรยาย การทำงานกลุ่มและกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลชั้นนำ โดยคณะวิทยากร วิทยากรรับเชิญของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน การฝึกอบรมนี้จะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ของผู้นำ/ผู้บริหารโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการอบรม จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ท่านวิทยากรซึ่งบางท่านไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดย มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร, บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดหลักสูตร กล่าวว่า โครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้มีมุมมองและความเข้าใจในหลักการนำและการบริหารโรงพยาบาลในยุคปัจจุบันแล้ว ยังจะได้นำหลักการบริหารโรงพยาบาลไปประยุกต์ใช้ และเกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนนักบริหารโรงพยาบาล ที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการบริหารโรงพยาบาล และยังได้เสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์

โดยกิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงการแพทย์มาร่วมงาน อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ,ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล, นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, ดร. นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และ คุณแพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย ศิลปินวง KLEAR เป็นต้น


Latest Press Release

#บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด ชูวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้จากท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่แหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนของจังหวัดและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้และบริหารโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

ไทโชเต ยกขบวนพาเหรดราเมนและข้าวหน้าต่างๆ สุดคุ้มในสไตล์ญี่ปุ่น

หากมาเดินชมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่าพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยที่ร้านไทโชเต ร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปเข้มข้น 4 แบบ กับเมนูสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 269 บาท อาทิ ไคเซ็นซุปเปอร์ฮอท (ราเมน / อุด้ง) ไคเซ็นต้มยำราเมน...

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดฉากฉลองครบ 5 ปี สุดยิ่งใหญ่ จับมือ SNARKITECTURE เนรมิต TILTING FOREST ครั้งแรกในโลก!! 2 พ.ค.นี้

พร้อมแล้วสำหรับการสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่แตกต่าง ผ่านแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ในวาระฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เหนือระดับครบวงจรใจกลางเมือง...

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

Related Topics