สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล เปิดตัว #โครงการทำดีเพื่อพ่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 10:39
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--Notable Bangkok

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ร่วมกับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ริเริ่มดำเนินโครงการ 'ทำดีเพื่อพ่อ' จัดทำหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ยั่งยืนสืบไป

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการบริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด กล่าวว่า สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารโรงพยาบาล จึงตั้งโครงการ 'ทำดีเพื่อพ่อ' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการของการนำและการบริหารโรงพยาบาลในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และชุมชนนักบริหาร (Community of Practice: Healthcare Leadership) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไป

โดยหลักสูตร พัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนและผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน แบ่งเป็นรุ่นละ ๓๐ คน ฝึกอบรมรุ่นละ ๕ วัน รวมทั้งสิ้น ๙ รุ่น รวม ๒๗๐ คน โดยการบรรยาย การทำงานกลุ่มและกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลชั้นนำ โดยคณะวิทยากร วิทยากรรับเชิญของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน การฝึกอบรมนี้จะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ของผู้นำ/ผู้บริหารโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการอบรม จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ท่านวิทยากรซึ่งบางท่านไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดย มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร, บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดหลักสูตร กล่าวว่า โครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้มีมุมมองและความเข้าใจในหลักการนำและการบริหารโรงพยาบาลในยุคปัจจุบันแล้ว ยังจะได้นำหลักการบริหารโรงพยาบาลไปประยุกต์ใช้ และเกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนนักบริหารโรงพยาบาล ที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการบริหารโรงพยาบาล และยังได้เสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์

โดยกิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงการแพทย์มาร่วมงาน อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ,ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล, นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, ดร. นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และ คุณแพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย ศิลปินวง KLEAR เป็นต้น


Latest Press Release

3 ร้านอาหารคุณภาพ ณ อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ ชวนคุณปักหมุดเช็คอินฟินๆ รับเทศกาลลอยกระทง

วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 คืนวันพระจันทร์เต็มดวง ช่วงเวลาที่น้ำเต็มตลิ่ง อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอชวนคุณมาสัมผัสบรรยากาศดีๆ ลมเย็นสบาย ที่ 3 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค ซึ่งตั้งอยู่ที่ อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ (ริมทะเลสาบเมืองทองธานี)...

ม.อ.ตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่มปตท. ประจำปี 2561 ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...

บรรจุภัณฑ์พลาสติกของ UNIPAC ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

UNIPAC มีโรงงานผลิตแบบสแตนด์อโลนขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี และเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดยักษ์ ส่งผลให้สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ป้อนบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ UNIPAC CO.,LTD. ผู้พัฒนาและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (พาเลทพลาสติก, ลังพลาสติก)...

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

Related Topics