ปภ.จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน เตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 9, 2017 19:11
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมหารือระดับภูมิภาคในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาตามกรอบแผนงาน ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนของอาเซียน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และสร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยให้เกิดความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการสร้าง "โรงเรียนปลอดภัย" ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ส่งผลให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดประชุมหารือระดับภูมิภาคในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Regional Conference on School Safety) ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Grand Center Point เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่อาวุโสจากองค์กรด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการศึกษาระดับประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โรงเรียน องค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านโรงเรียนปลอดภัยในระดับภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษาตามกรอบแผนงานความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนของอาเซียน (ASEAN Common Framework for Comprehensive School Safety : ACFCSS) รวมถึงสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและบริบททางสังคมในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมเสาหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.สถานศึกษามีโครงสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย 2.การบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน 3.จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการลดความเสี่ยง และการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน (ASEAN Safe School Initiative : ASSI) ถือเป็นโครงการสำคัญของคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ ภายใต้แผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแกนนำหลักในระดับอาเซียน ดำเนินงานดังกล่าว และยังเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Work Plan for the Education Sector 2016 - 2020) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และ สร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงเรียนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเป็นการสนับสนุนการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมการสร้าง "โรงเรียนปลอดภัย" ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand) และการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 "ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน"


Latest Press Release

สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือโมโนกรุ๊ป จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019" (ครั้งที่ 3)...

Gossip News: ออริจิ้น เปิดสัมผัส Game of Thrones Experience Party ชวนถ่ายรูปคู่บัลลังก์เหล็ก ณ Park Origin Thonglor 30 พ.ค.นี้

เอาใจบรรดาแฟนอภิมหาซีรี่ส์ Game of Thrones แบบเหนือระดับ เพราะสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ดิอาร์จิโอ จำกัด จัดงาน "Game of Thrones Experience Party"...

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden"...

ARB ร่วมบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ARB ประเทศไทย ผู้นำในตลาดแต่งรถออฟโร้ด 4x4 ร่วมกับ สมาชิกกลุ่ม Ford Ranger Club Thailand สบทบทุน มอบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี...

แฮปปี้ เบิร์ธเดย์ ใหม่-ดาวิกา ชวนแฟนคลับทำกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนหน้านี้เพิ่งควงคุณแม่ ญาติ และหวานใจยืนหนึ่ง เต๋อ-ฉันทวิชช์ ไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังที่วัดราชบพิธฯ แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว ... ล่าสุด ใหม่-ดาวิกา เดินสายทำความดีต่อเนื่องในเดือนเกิด ชวนแฟนคลับและ "ยูนิเซฟ" ทำกิจกรรมกับเด็กๆ...

Related Topics