ป.ป.ช. จับมือองค์กรบังคับใช้กฎหมายเร่งคดีทุจริตข้ามชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 23, 2017 17:19
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--สำนักงาน ป.ป.ช.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าจากกรณีคดีทุจริตที่เป็นที่สนใจของสังคมที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทยในคดีระหว่างประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ มีนโยบายให้ความสำคัญ ในการเร่งดำเนินการคดีทุจริตข้ามชาติ และบูรณาการการทำงานตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด, ปปง. ปปท. และ สตง. เป็นต้น คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา กำหนดแนวทาง ในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ตลอดจนเร่งรัดติดตามและบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีมติในวันเดียวกัน ให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีบริษัท ไบโอ-ราดแลบอราทอรี่ส์ จำกัด ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านนายหน้าชาวไทยหรือผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้ได้เข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยโรคกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics