เชิญร่วมอบรม หลักสูตร Creative Built Innovative Organization... คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม รุ่น 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 17, 2017 12:31
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"Creative Built Innovative Organization...คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม รุ่น 3" ในวันที่ 27 – 29มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้แนวทางที่กระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึงวิธีการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมในองค์กร เนื่องด้วยเทรนด์รูปแบบสินค้าและบริการมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า หลักสูตรดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นแนวทางการบ่มเพาะความคิด นำไปสู่การก่อร่างความคิด ตลอดจนถ่ายทอดและแปลงความคิดสู่นวัตกรรม อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี ซึ่งเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 458 (นันทนา) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0-2619-8098 และ E-mail:nuntana@ftpi.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกข้าวโพดของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของนายสังวาล หอมจันทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด ณ บ้านจอก ตำบลสระพุง...

หัวเว่ย เปิดตัวบริการคลาวด์ในสิงคโปร์

- การลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการบริการคลาวด์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิก HUAWEI CLOUD บริการคลาวด์คอมพิวติ้งของหัวเว่ย ประกาศเปิดตัวในสิงคโปร์เป็นตลาดใหม่ล่าสุด เพื่อขยายขอบเขตการนำเสนอขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรประเภท Automation Machine Builder (AMB) โดยมี คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณอุเทน จันทวงษ์ ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบในนาม บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด จาก คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยสถาบันไทย-เยอรมัน...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแรงงานในระบบ จำนวน 26 คน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557...

Related Topics