เชิญร่วมอบรม หลักสูตร Creative Built Innovative Organization... คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม รุ่น 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 17, 2017 12:31
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"Creative Built Innovative Organization...คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม รุ่น 3" ในวันที่ 27 – 29มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้แนวทางที่กระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึงวิธีการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมในองค์กร เนื่องด้วยเทรนด์รูปแบบสินค้าและบริการมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า หลักสูตรดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นแนวทางการบ่มเพาะความคิด นำไปสู่การก่อร่างความคิด ตลอดจนถ่ายทอดและแปลงความคิดสู่นวัตกรรม อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี ซึ่งเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 458 (นันทนา) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0-2619-8098 และ E-mail:nuntana@ftpi.or.th


Latest Press Release

มรภ.สงขลา ส่ง นศ. สอนนาฏศิลป์เด็กประถม นำองค์ความรู้ทดลองใช้จริง-เปิดทางเลือกด้านอาชีพ

นาฏยรังสรรค์ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการสอนนาฏศิลป์สำหรับเด็กประถม นำองค์ความรู้ในห้องเรียนทดลองใช้จริง พร้อมสร้างเครือข่ายสังคมเปิดทางเลือกด้านอาชีพในอนาคต อาจารย์อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ

ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา "พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ" ซึ่งเป็นงาน Meet & Talk ของเยาวชนคน GEN ใหม่ในการสร้างต้นแบบของการผลิตสื่อด้วยพลังเยาวชน...

Gossip News: บิ๊กบอสแลคตาซอย ชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข

ใกล้เข้าสู่เทศกาลเจแล้ว สามารถ จิรพัฒนกุล บิ๊กบอสแลคตาซอย เลยชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม "แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข" เพียงซื้อแลคตาซอยสูตรเจ ที่มีให้เลือกอิ่มอร่อยถึง 3 รสชาติ ได้แก่ ไฮแคลเซียม งาดำ และชาเขียว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17...

ม.ร.จัดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา หัวข้อ "ผู้หญิงในอาเซียน" และปาฐกถา "บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน" โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักวิชาการอิสระ...

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ยินดี 16 ปี สบน.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายพหล ชัยจิตบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล และนางสาวศยามล ดาวรุ่งเรือง พนักงาน งานแผนและกลยุทธ์ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ...

Related Topics