วธ.หารือติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยในต่างประเทศกลับสู่ไทย เห็นชอบแนวทาง หนุนตั้งคณะทำงานดูแล จัดทำบัญชีฐานข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 15, 2017 11:52
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเมื่อเร็วนี้ๆ ว่า ที่ประชุมได้หารือปัญหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยที่ถูกนำออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก เนื่องจากขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่าย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งกรมศิลปากร (ศก.) ได้รายงานว่า โบราณวัตถุและศิลปวัตถุไทยส่วนหนึ่งถูกลักลอบนำออกไปสู่ต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยกระจัดกระจายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา มูลนิธิเอกชน และสถาบันการประมูลในประเทศต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการติดตามโบราณวัตถุฯ ประกอบด้วย 1.สำรวจและรวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม 2.ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ ดำเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยในต่างประเทศ เพื่อใช้ติดตามและขอคืนกลับสู่ไทย 3.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและสื่อมวลชน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกำหนดมาตรการดำเนินการและวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและต่างประเทศ

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อพิสูจน์ความเป็นของแท้ดั้งเดิม การกำหนดแบบศิลปะ อายุสมัย และยืนยันแหล่งกำเนิดในประเทศไทย 5.ศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ค.ศ. 1970 และอนุสัญญาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการทำให้กฎหมายเอกชนมีเอกภาพว่าด้วยวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกโจรกรรมหรือส่งออกโดยผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องและติดตามโบราณวัตถุฯ ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายกรมศิลปากรทบทวนเนื้อหาร่างแก้ไขพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ.2535 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯทั้ง 2 ฉบับ

6.สำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลจากการสำรวจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในความครอบครองของเอกชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 7.การควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในการนำออกและนำเข้าภายในประเทศ 8.ควบคุมสถานการค้าและการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยขึ้นทะเบียนร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 9.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุโดยใช้วิธีทางการทูต และกฎหมายต่างๆ และ 10.เปิดเวทีให้ความรู้แก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งในระดับท้องถิ่นและชาติ


Latest Press Release

เปิดตัวกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง...

กกท. จัดใหญ่ AFW Expo 2018 Powered by SAT ชวนคอกีฬาร่วมชมช็อปสินค้า ที่อินดอร์ฯ 27-29 ก.ย.นี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเครื่องกีฬา "Asia Fitness & Wellness Expo 2018 Powered by SAT" โดยการนำของนายสังเวียน บุญโต รักษาการผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแนวคิดในการผลักดันอุตสาหกรรมการกีฬา โดยได้สนับสนุน และร่วมมือ...

ปลุกไฟ! TCAS62 ส่อง 3 ไลฟ์สไตล์หนุ่มสาว วิศวะฯ มธ. ความฝัน แรงบันดาลใจ กับวิศวกรเลือดใหม่ไม่ตกเทรนด์

ใกล้ถึงเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้น ที่น้องๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ TCAS62 บางคนอาจวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนยังลังเล คิดไม่ตกกับการเลือกเส้นทางอนาคตในรั้วมหาวิทยาลัย วันนี้เราจะพาไปส่อง 3 ไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวหน้าใส...

อุทยานฯวิทย์-มข.ผลิตไก่ 3 โลว์ กินอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเก๊าท์

อุทยานฯวิทย์-มข.ผลิตไก่ 3 โลว์ กินอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเก๊าท์ ยูริค ไขมัน คอเลสเตอรอล ต่ำมาก เผย ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เลี้ยงแค่35วัน ขายได้ ร้านข้าวมันไก่แห่จอง เร่งส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง เมื่อวันที่ 22 กันยายน...

ภาพข่าว: เปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมาวาทิยาลัยประชาชนและโครงการ GSB STARTUP ACADEMY จัดโดย ธนาคารออมสิน ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี จิราพร นุกิจรังสรรค์...

Related Topics