ส.อ.ท. จับมือ กรมบัญชีกลาง บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 16:13
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Boardroom 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มุ่งส่งเสริมโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีความแข็งแกร่งให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้งานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบทางการค้า ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรเอกชนด้านอุตสาหกรรม มีหน้าที่เป็นศูนย์รวมของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของประเทศให้แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 10,600 ราย ครอบคลุมทั้ง 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 คลัสเตอร์ ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรม และ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานเป็นผู้ผลิตสินค้า และมีการค้าขายแบบ Business-to-Business หรือ B2B เป็นหลัก

นายศักดิ์ณรงค์ กล่าวว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ของสภาอุตสาหกรรมฯ และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างโอกาสในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เข้าสู่ระบบการซื้อขายในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น สามารถรับทราบข่าวสารความต้องการกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ของภาครัฐ และภาครัฐได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลผู้ผลิตจากต้นทางได้โดยตรง

"สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกฯ ดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าให้มีความสะดวกและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งได้มีการจัดทำเว็บไซต์ www.ftiebusiness.com เป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก สภาอุตสาหกรรมฯ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้ทำการเปิดหน้าร้านผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว จำนวนกว่า 4,000ร้านค้า ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และคาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการซื้อขายในระบบกว่า 2,000 ล้านบาทภายในปี 2560 ซึ่งจะสามารถสร้างโอกาสการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มากยิ่งขึ้น" นายศักดิ์ณรงค์ กล่าว

ด้าน นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาครัฐได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความทันสมัย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะสามารถเพิ่มภาวะการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม กรมบัญชีกลาง จึงได้มีการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-GP ที่เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างครบวงจร โดยมีข้อกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำประกาศจัดซื้อจัดจ้างของตนเองมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในบทบาทของเจ้าหน้าที่พัสดุไปแล้วกว่า 150,000 ราย และมีผู้ค้ากว่า 180,000 ราย โดยมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบัน กรมบัญชีกลางมีข้อมูลคุณลักษณะสินค้า หรือ Specifications ในระบบ e-Catalog ไปแล้วกว่า 38 หมู่สินค้า และกว่า 500 สเปคสินค้า

"สำหรับความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ ภาครัฐจะได้ประโยชน์จากฐานข้อมูลผู้ค้าที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูงให้เข้าสู่ระบบการแข่งขันในงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมากยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของหน่วยงานราชการให้ได้ของดีและมีคุณภาพตามไปด้วย นอกจากนี้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog ของกรมบัญชีกลางมีมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนสินค้าสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market ที่มากขึ้นตามไปด้วย นำไปสู่การสูบฉีดเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market นี้ใช้ระยะเวลาเพียง 8 วัน" นายพรชัย กล่าว


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics