ล้ำสมัย! กรมโรงงานฯ เตือน พค.นี้ เตรียมจัดทีมส่องรถขนส่งกาก ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเตรียมเพิ่มโรงงานกำจัดกากเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตฯไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:58
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้างัดมาตรการควบคุมเข้มปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีคอยติดตามและนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากของเสียอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น "GPSHZW DIW" ซึ่งสามารถเช็คตำแหน่งของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Real Time) ทั้งนี้ หากพบว่ามีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเพื่อป้องกันผลกระทบ และความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน

เปิดสายด่วน 1564 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหากพบการกระทำความผิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีคอยติดตามและนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากของเสียอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น "GPSHZW DIW" ซึ่งสามารถเช็คตำแหน่งของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Real Time) และจะป้องกันการลักลอกทิ้งกากอุตสาหกรรมรวมถึงยังมีความสามารถในการให้ข้อมูลช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการกำจัดกากอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนจำนวนโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมกับจำนวนโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิล ทั่วประเทศ ประมาณ 40:1 โดย ภาคตะวันออกมีสัดส่วนมากที่สุดคือ 14:1 รองลงมาคือภาคกลาง 39:1 ภาคตะวันตก64:1 ภาคอีสาน 100:1 ภาคเหนือ 120:1 และภาคใต้ 125:1 ตามลำดับ

นายมงคล กล่าวต่อว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยกระดับความเข้มข้นในการควบคุมกากอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการผ่าน 4 มาตรการผลักดันได้แก่ แผนการควบคุมกำกับดูแล โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการประสานงานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการออกหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยังจะมีการตรวจกำกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) สำหรับรถขนส่งของเสียอันตราย หากพบว่าประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายจะถูกสั่งดำเนินคดี รวมถึงแผนสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้ประกอบการและประชาชนแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มักจะก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้และหรือกากอุตสาหกรรมที่แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กากอันตราย และกากไม่อันตราย โดยสาเหตุหลักที่ยังทำให้มีปัญหาคือ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมบางรายไม่สามารถบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคิดค่าบริการบำบัด กำจัดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ทำให้ไม่สามารถจัดการกากอุตสาหกรรมที่รับมาได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ยังเกิดจากความไม่ตระหนักและความไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ที่มักนำของเสียออกนอกโรงงานไปกำจัดหรือไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้มาตรการเพื่อควบคุมยับยั้งไม่ให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและบริหารจัดการกากอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบแบบแผนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ จากโรงงานผู้ก่อกำเนิด (waste generator) ผู้ขนส่ง (waste transporter) ไปจนถึงโรงงานรับบำบัด/กำจัด (waste processor) โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานผู้กำกับดูแล ภาคประชาชน และผู้ประกอบกิจการโรงงาน นายมงคล กล่าวสรุป

เปิดสายด่วน 1564 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหากพบการกระทำความผิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th


Latest Press Release

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายก พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 22 จังหวัด...

ภาพข่าว: ดิ โอลิมปิค คลับ ได้ฤกษ์ดีเปิดสนามแบดมินตัน 4 คอร์ท

ดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ ฟิตเนสใจกลางเมืองมาตรฐานการให้บริการระดับสากล ด้วยพื้นกว่า 9,000 ตารางเมตร ครบครันทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายในร่มและสนามกีฬากลางแจ้ง ได้ฤกษ์ดีเปิดให้บริการสนามแบดมินตันขนาดมาตรฐาน จำนวน 4 คอร์ท โดยมี ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ...

ผ่อนคลายกับอโรม่า รีแลกซ์ ที่วูส์ สปา โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

ได้เวลาผ่อนคลาย! หากคุณต้องรอเวลาขึ้นเครื่องบินเที่ยวต่อไป หรือเหนื่อยล้าหลังกลับจากเที่ยวบินอันยาวนาน วูส์ สปาโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ขอเชิญคุณมาสัมผัสที่สุดของประสบการณ์แห่งความผ่อนคลายด้วยการนวดอโรม่า รีแลกซ์ซิ่ง...

ร่วมยินดี! เด็กนิเทศฯSPU คว้ารางวัลคลิปรณรงค์ รักษ์โลก เลิกพลาสติก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับสองนักศึกษาเก่ง นายจตุรงค์ ยวนกระโทก และนางสาวฐานิกา อินทร์จันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Be' Glad Green Creative Media Awards...

ดิอาจิโอ รีเสิร์ฟ แต่งตั้งเชฟมือทองชาวไอริชเป็น Global Gastronomer คนแรก

ดิอาจิโอ รีเสิร์ฟ (Diageo Reserve) แบรนด์หรูในเครือดิอาจิโอ ประกาศเปิดตัวตำแหน่งใหม่ "Global Gastronomer" ในฐานะที่ปรึกษาด้านอาหารของแบรนด์ (รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/748442/Mark_Moriarty.jpg...

Related Topics