ล้ำสมัย! กรมโรงงานฯ เตือน พค.นี้ เตรียมจัดทีมส่องรถขนส่งกาก ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเตรียมเพิ่มโรงงานกำจัดกากเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตฯไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:58
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้างัดมาตรการควบคุมเข้มปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีคอยติดตามและนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากของเสียอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น "GPSHZW DIW" ซึ่งสามารถเช็คตำแหน่งของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Real Time) ทั้งนี้ หากพบว่ามีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเพื่อป้องกันผลกระทบ และความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน

เปิดสายด่วน 1564 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหากพบการกระทำความผิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีคอยติดตามและนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากของเสียอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น "GPSHZW DIW" ซึ่งสามารถเช็คตำแหน่งของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Real Time) และจะป้องกันการลักลอกทิ้งกากอุตสาหกรรมรวมถึงยังมีความสามารถในการให้ข้อมูลช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการกำจัดกากอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนจำนวนโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมกับจำนวนโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิล ทั่วประเทศ ประมาณ 40:1 โดย ภาคตะวันออกมีสัดส่วนมากที่สุดคือ 14:1 รองลงมาคือภาคกลาง 39:1 ภาคตะวันตก64:1 ภาคอีสาน 100:1 ภาคเหนือ 120:1 และภาคใต้ 125:1 ตามลำดับ

นายมงคล กล่าวต่อว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยกระดับความเข้มข้นในการควบคุมกากอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการผ่าน 4 มาตรการผลักดันได้แก่ แผนการควบคุมกำกับดูแล โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการประสานงานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการออกหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยังจะมีการตรวจกำกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) สำหรับรถขนส่งของเสียอันตราย หากพบว่าประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายจะถูกสั่งดำเนินคดี รวมถึงแผนสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้ประกอบการและประชาชนแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มักจะก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้และหรือกากอุตสาหกรรมที่แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กากอันตราย และกากไม่อันตราย โดยสาเหตุหลักที่ยังทำให้มีปัญหาคือ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมบางรายไม่สามารถบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคิดค่าบริการบำบัด กำจัดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ทำให้ไม่สามารถจัดการกากอุตสาหกรรมที่รับมาได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ยังเกิดจากความไม่ตระหนักและความไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ที่มักนำของเสียออกนอกโรงงานไปกำจัดหรือไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้มาตรการเพื่อควบคุมยับยั้งไม่ให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและบริหารจัดการกากอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบแบบแผนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ จากโรงงานผู้ก่อกำเนิด (waste generator) ผู้ขนส่ง (waste transporter) ไปจนถึงโรงงานรับบำบัด/กำจัด (waste processor) โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานผู้กำกับดูแล ภาคประชาชน และผู้ประกอบกิจการโรงงาน นายมงคล กล่าวสรุป

เปิดสายด่วน 1564 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหากพบการกระทำความผิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: ขอแสดงความยินดีกับพัทธ์ธีรา จิรพงศานานุรักษ์ (มิคกี้) นักเรียนชั้นเยียร์ 9 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับพัทธ์ธีรา จิรพงศานานุรักษ์ (มิคกี้) นักเรียนชั้นเยียร์ 9 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ที่คว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน "The 6th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival"...

กปภ.บางสะพาน น้ำท่วมหนักเร่งแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน ต.ร่อนทอง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบางสะพาน แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วม นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า...

อิ่มคุ้ม เต็มชุด กับ McDonald#s Exclusive Campaign only at CPN

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แมคไทย จำกัด จัดแคมเปญพิเศษ พร้อมเสิร์ฟ ให้คุณได้อิ่มคุ้ม เต็มชุด กับ ชุดแมคสไปซี่ ชิกเกน เบอร์เกอร์ พร้อม เฟรนช์ฟรายส์ ขนาดกลาง และ โค้กขนาด 16 ออน ในราคาพิเศษ 99 บาท จาก 206 บาท...

SMKC Tools Fair 18 ครบเครื่อง ทุกเรื่องช่าง ลดกระหน่ำส่งท้ายปี !!

ศรีราชามงคลชัย ขอเชิญร่วมงานมหกรรมลดราคาเครื่องมือช่าง SMKC Tools Fair 18 ครบเครื่อง ทุกเรื่องช่าง ลดกระหน่ำส่งท้ายปี ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 ตื่นตากับ MC พริตตี้สาวสวย ชิงโชค ลุ้นรับจักรยานเสือภูเขา ร่วมสนุกกับกิจกรรม D.I.Y....

ราชมงคลพระนคร จัดติวเข้มด้านสิ่งทอฯ ฟรี

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ทางคณะมีแนวคิดจัดกิจกรรมDIY JUNCTION ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงนักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)...

Related Topics