ล้ำสมัย! กรมโรงงานฯ เตือน พค.นี้ เตรียมจัดทีมส่องรถขนส่งกาก ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเตรียมเพิ่มโรงงานกำจัดกากเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตฯไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 14:58
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้างัดมาตรการควบคุมเข้มปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีคอยติดตามและนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากของเสียอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น "GPSHZW DIW" ซึ่งสามารถเช็คตำแหน่งของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Real Time) ทั้งนี้ หากพบว่ามีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเพื่อป้องกันผลกระทบ และความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน

เปิดสายด่วน 1564 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหากพบการกระทำความผิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีคอยติดตามและนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากของเสียอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น "GPSHZW DIW" ซึ่งสามารถเช็คตำแหน่งของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Real Time) และจะป้องกันการลักลอกทิ้งกากอุตสาหกรรมรวมถึงยังมีความสามารถในการให้ข้อมูลช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการกำจัดกากอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนจำนวนโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมกับจำนวนโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิล ทั่วประเทศ ประมาณ 40:1 โดย ภาคตะวันออกมีสัดส่วนมากที่สุดคือ 14:1 รองลงมาคือภาคกลาง 39:1 ภาคตะวันตก64:1 ภาคอีสาน 100:1 ภาคเหนือ 120:1 และภาคใต้ 125:1 ตามลำดับ

นายมงคล กล่าวต่อว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยกระดับความเข้มข้นในการควบคุมกากอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการผ่าน 4 มาตรการผลักดันได้แก่ แผนการควบคุมกำกับดูแล โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการประสานงานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการออกหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยังจะมีการตรวจกำกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) สำหรับรถขนส่งของเสียอันตราย หากพบว่าประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายจะถูกสั่งดำเนินคดี รวมถึงแผนสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้ประกอบการและประชาชนแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มักจะก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้และหรือกากอุตสาหกรรมที่แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กากอันตราย และกากไม่อันตราย โดยสาเหตุหลักที่ยังทำให้มีปัญหาคือ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมบางรายไม่สามารถบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคิดค่าบริการบำบัด กำจัดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ทำให้ไม่สามารถจัดการกากอุตสาหกรรมที่รับมาได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ยังเกิดจากความไม่ตระหนักและความไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ที่มักนำของเสียออกนอกโรงงานไปกำจัดหรือไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้มาตรการเพื่อควบคุมยับยั้งไม่ให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและบริหารจัดการกากอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบแบบแผนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ จากโรงงานผู้ก่อกำเนิด (waste generator) ผู้ขนส่ง (waste transporter) ไปจนถึงโรงงานรับบำบัด/กำจัด (waste processor) โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานผู้กำกับดูแล ภาคประชาชน และผู้ประกอบกิจการโรงงาน นายมงคล กล่าวสรุป

เปิดสายด่วน 1564 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหากพบการกระทำความผิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4018 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics