ชู ไมซ์ เลน สร้างจุดเด่น ยกระดับไมซ์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 09:56
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--ทีเส็บ

ทีเส็บ-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-บมจ. ท่าอากาศยานไทย สานต่อแผนงานบูรณาการความร่วมมือ ชู "ไมซ์ เลน (MICE LANE)" ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สร้างจุดเด่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นผู้จัดงานไมซ์ใช้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และตอกย้ำไทยเป็นไมซ์เดสติเนชั่นของภูมิภาค

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีเส็บมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดย "MICE LANE" ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นบริการที่ทีเส็บดำเนินการมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปีแล้ว โดยเน้นการอำนวยความสะดวก 4 ด้าน ได้แก่ การตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) และการให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบิน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

"จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนั้น ทำให้ปี 2560 เป็นปีที่ทีเส็บได้ทำงานร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา "MICE LANE" รวมทั้งบริการ ณ สนามบินเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ด้าน พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนว่า "สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ ในแต่ละปีมีนักเดินทางเข้า-ออกที่ต้องใช้บริการตรวจคนเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก ดังเช่นปี พ.ศ. 2559 มีนักเดินทางเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวน 20,540,619 ราย เดินทางออกเป็นจำนวน 19,538,832 ราย ซึ่งมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวนหนึ่งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ความร่วมมือกับทีเส็บในการอำนวยความสะดวก โดยเมื่อมีการเดินทางเข้ามาของนักเดินทางกลุ่มไมซ์นั้น ทาง สตม. จะมีการประสานงานด้านข้อมูลกับทีเส็บล่วงหน้า และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมือง เป็นการประหยัดเวลา สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในการเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทุกท่าอากาศยานที่จะต้องตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ หรือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ด้าน นายศิโรตน์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดเค้าน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์บริเวณโถงห้องผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ใกล้กับสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 10 และ 18 และอนุญาตให้ติดตั้งป้าย Roll Up หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักเดินกลุ่มไมซ์ภายในอาคารผู้โดยสาร และอำนวยความสะดวกที่จอดรถรับ-ส่ง ซึ่งคาดว่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นอย่างดี ทั้งด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความประทับใจ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้าน

นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า "ในปีนี้ ทีเส็บมีการปรับกลยุทธ์การให้บริการของ MICE LANE เน้นชูจุดขายให้การต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์แบบมีมาตรฐานระดับนานาชาติ แต่คงเสน่ห์ของการต้อนรับแบบไทยที่สามารถสนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าทั้งการมาเพื่อจุดหมายทางธุรกิจและการพักผ่อนหย่อนใจ สอดรับกับแคมเปญสื่อสารประเทศไทยปี 2560 THAILAND CONNECT Your Vibrant Journey to Business Success ส่งเสริมจุดขายด้าน Bleisure Destination ของประเทศ และยังมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ MICE LANE ให้มีความสวยงาม สดใส และเป็นเอกลักษณ์ สอดรับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักเดินทางกลุ่มไมซ์"

สถิติการให้บริการของ MICE LANE ตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม ปี 2555 มียอดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ใช้บริการกว่า 80,000 คน เข้าร่วมงานสำคัญต่างๆ อาทิ งานประชุมใหญ่โรตารีสากล งานประชุมทันตแพทย์โลก งาน Infinitus (China) Overseas Training และ IT&CM Asia เป็นต้น โดย ทีเส็บ ได้มีการสำรวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อ MICE LANE ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปี 2559 พบว่ามีความพอใจโดยรวมร้อยละ 94.14 ซึ่งเป็นเรื่องการให้บริการ การดูแลเป็นพิเศษ การช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมือง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความเป็นมิตร เป็นต้น

สำหรับงานสำคัญที่จะใช้บริการ MICE LANE ในปีนี้ อาทิ งาน Infinitus (China) Overseas Training ระหว่างวันที่ 13-23 พฤษภาคม งาน Herbalife Southeast Extravaganza ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม งาน Asian Utility Week 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม งาน World Confederation for Physical Therapy : Asia Western Pacific and Physical Therapy Association of Thailand Congress 2017 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน งาน Unicity South Asia Mid-Year Recognition ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม งาน The 11th International Congress of the international Society for Hemodialysis 2017 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม งาน Jeunesse APAC Expo 2017 ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน และงาน IT&CM Asia 2017 Trade Show ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน รวมจำนวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติที่จะร่วมงานกว่า 33,000 คน

เกี่ยวกับทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสานเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th
นายการุณย์ วรารัตน์ไชย ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6179 อีเมล karun_w@tceb.or.th
นางสาวปนิยดา มุลาลินน์ ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091 อีเมล paniyada_m@tceb.or.th
เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2101 6860
คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, คุณธิษตยา (แจง) 094 323 5641, คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) โทร. 089 406 5544

Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics