นศ.มข.ชูทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คว้ารางวัลสำเร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 23, 2017 10:28
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงงาน "ออกแบบลวดลายและพัฒนารูปแบบเครื่องนุ่งห่มจากผ้าไหมอีรี่" โดยชูความโดดเด่นด้านทุนทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือลวดลายผ้าไหมอีรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อคลุม ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอีรี่ของชุมชนหนองหญ้าปล้อง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น กระทั่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน กล้าใหม่สร้างชุมชน โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 11 จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้สำเร็จ

อาจารย์ ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในฐานะที่ปรึกษาโครงการว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อสังคมตามยุทธศาสตร์ Creative Economy and Society เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์อุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยคำนึงถึงทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งนอกจาการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วจำเป็นต้องมีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานักศึกษาของเราสามารถคว้ารางวัลกล้าใหม่ใฝ่รู้ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปีนำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยฯเป็นอย่างมาก

"นักศึกษาได้ร่วมมือกันทำโครงงานส่งเสริมและพัฒนาชาวบ้านให้มีทักษะด้านการออกแบบที่ทันสมัย การตัดเย็บเสื้อผ้า ความรู้ด้านการใช้สี ความรู้ด้านประชาสัมพันธ์สินค้าโดยใช้ช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวันนี้นักศึกษาได้ทำสำเร็จ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชาวบ้าน ตามความประสงค์ของโครงการแล้ว"

นาวสาววีรินทร์ สันติวรรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการทอผ้าลายดั้งเดิมซึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเทรนด์แฟชั่นโลกก็เปลี่ยนไปด้วย เราจึงเข้าไปให้ความรู้ด้านลายผ้าที่ตอบโจทย์ สอนการตัดเย็บ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามต้องการของตลาด จุดเด่นข้อนี้จึงทำให้สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ เวทีนี้ทำให้เราได้ประสบการณ์มากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

"ระหว่างที่ทำโครงการร่วมกับชาวบ้านเรามีความสุขร่วมกัน รู้สึกว่าชาวบ้านเขามีความสุขที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เขา และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ เราเองก็พลอยมีความสุขด้วย การร่วมโครงการนี้ทำให้เราได้ฝึกฝนตนเอง ฝึกกระบวนการคิด แบ่งเวลาเป็น และเป็นแบบอย่างให้น้องๆรุ่นหลังได้รู้ว่าตัวเราเองก็สามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชนที่เราอาศัยอยู่ได้ เพียงแค่คิดเริ่มต้น ก้าวออกจากความกลัว และลงมือทำ"


Latest Press Release

ภาพข่าว: ออลล์ อินสไปร์ฯ จัดกิจกรรมเติมเต็มความสุข

คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ และอิมเพรสชั่น จัดกิจกรรมเติมเต็มทุกแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต...

สวทน. ผนึกกำลัง มิชลิน - มช. - มทร.ล้านนา พัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin Talent Academy

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผนึกกำลัง บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin...

การแข่งขันเฟ้นหาผู้เป็นเลิศในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์เปิดฉากขึ้นแล้วในจีน

การแถลงข่าวการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับโลกครั้งแรกของเขตเซียนจู ประเทศจีน จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นความพยายามครั้งแรกของเขตเซียนจูในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผ่านการแข่งขัน...

คล้องจอง-ร้อยกรองภาษาไทยแสนสนุกที่ รร.บ้านนาประดู่

การใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เด็กและเยาวชนที่ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องประสบกับปัญหาในการเรียนรู้...

สื่อสร้างสรรค์ สร้างสุขภาวะที่ รร.บ้านบาลูกายาอิง

หนึ่งในปัญหาสำคัญของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษามลายูเป็นหลักในการสื่อสารก็คือปัญหาการ "อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้" ซึ่งเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของครูผู้สอน...

Related Topics