ภาพข่าว: กิจกรรม เทิด ด้วย ทำ : CENTRAL GREEN Project@Vibhavadi

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 29, 2017 16:05
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--About PR

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดจัดพิธีเปิดกิจกรรม เทิด ด้วย ทำ : CENTRAL GREEN Project@Vibhavadi ภายใต้โครงการ CENTRAL Group Loves The Earthบูรณาการพื้นที่บำบัดน้ำเสียคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต-ลาดพร้าว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชน ¬โดยมี พิชัย จิราธิวัฒน์, ดร.รอยล จิตรดอน, ชาตรี วัฒนเขจร, ยุทธพงศ์ วัฒนะลาภา และ สรัญ รังคสิริ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันก่อน

รายชื่อบุคคลในภาพ
1. ชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

2. วรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย

3. พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

4. สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

5. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ดร.รอยล จิตรดอน มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7. ยุทธพงศ์ วัฒนะลาภา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)

8. สรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มปิโตเลียมชั้นปลาย ปตท.

Latest Press Release

ก.แรงงานร่วม ยูเนสโก กรมศิลปากร ยกระดับช่างอนุรักษ์ไทย

ก.แรงงาน ร่วมกรมศิลปากรและองค์การยูเนสโก พิจารณายกร่างหลักสูตรช่างอนุรักษ์ไทย ยกระดับมาตรฐานบุคลากรในสาขาวิชาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานให้มีคุณภาพ พร้อมเทรนช่างไม้ ช่างปูน สู่ช่างอนุรักษ์ รองรับโบราณสถานไทย สู่มรดกโลก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกข้าวโพดของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของนายสังวาล หอมจันทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด ณ บ้านจอก ตำบลสระพุง...

หัวเว่ย เปิดตัวบริการคลาวด์ในสิงคโปร์

- การลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการบริการคลาวด์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิก HUAWEI CLOUD บริการคลาวด์คอมพิวติ้งของหัวเว่ย ประกาศเปิดตัวในสิงคโปร์เป็นตลาดใหม่ล่าสุด เพื่อขยายขอบเขตการนำเสนอขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรประเภท Automation Machine Builder (AMB) โดยมี คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล และคุณอุเทน จันทวงษ์ ขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบในนาม บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด จาก คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยสถาบันไทย-เยอรมัน...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล...

Related Topics