ซีพีเอฟ คว้า 28 รางวัล CSR-DIW ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 24, 2017 13:52
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) โดยสถานประกอบการซีพีเอฟ 28 แห่ง เข้ารับรางวัล ตอกย้ำนโยบายบริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปีนี้สถานประกอบการซีพีเอฟได้รับ 28 รางวัล จากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่" โดยในส่วนของเสาหลักอาหารมั่นคง บริษัทฯมุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงอาหารให้กับเด็กและเยาวชนรอบสถานประกอบการผ่านโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา" เสาหลักด้าน สังคมพึ่งตน เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อม "ดินน้ำป่าคงอยู่" บริษัทฯร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ปี 2560 สถานประกอบการประเภทโรงงานของซีพีเอฟ 27 แห่ง ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค จังหวัดสระบุรี ,โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ,โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา , โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี , โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม จังหวัดลพบุรี ,โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ,โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ,โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก ได้รับรางวัล CSR-DIW Beginner Award

สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และ CSR-DIW Beginner Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW เฉพาะหัวข้อสิ่งแวดล้อม หรือ ด้านพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ การจัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 นี้ เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 หรือครบ 1 ทศวรรษที่มีการจัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรดังกล่าว


Latest Press Release

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

นิทรรศการ รัชกาลที่ 9กับ ข้าวไทยที่สุดแห่งความประทับใจ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผ่านนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9…กับ ข้าวไทย" ในงานฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ...

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา คว้าสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018

รายงานข่าวจากพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เข้ารับสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018 : Sport Industry Awards and Conference 2018 ได้แก่โปรแกรมไตรกีฬาเด็ก ซึ่งจัดร่วมกับ C55 Events ได้รับรางวัล Silver Award...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ Thainakarin Insure Love CSR #3

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "Thainakarin Insure Love CSR #3" โดยได้เรียนเชิญตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชั้นนำ เข้าร่วมมอบเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดคลองโคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน...

Related Topics