ซีพีเอฟ คว้า 28 รางวัล CSR-DIW ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 24, 2017 13:52
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) โดยสถานประกอบการซีพีเอฟ 28 แห่ง เข้ารับรางวัล ตอกย้ำนโยบายบริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปีนี้สถานประกอบการซีพีเอฟได้รับ 28 รางวัล จากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่" โดยในส่วนของเสาหลักอาหารมั่นคง บริษัทฯมุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงอาหารให้กับเด็กและเยาวชนรอบสถานประกอบการผ่านโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา" เสาหลักด้าน สังคมพึ่งตน เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อม "ดินน้ำป่าคงอยู่" บริษัทฯร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ปี 2560 สถานประกอบการประเภทโรงงานของซีพีเอฟ 27 แห่ง ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค จังหวัดสระบุรี ,โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ,โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา , โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี , โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม จังหวัดลพบุรี ,โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ,โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ,โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก ได้รับรางวัล CSR-DIW Beginner Award

สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และ CSR-DIW Beginner Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW เฉพาะหัวข้อสิ่งแวดล้อม หรือ ด้านพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ การจัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 นี้ เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 หรือครบ 1 ทศวรรษที่มีการจัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรดังกล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: พร็อพทูมอร์โรว์ ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา กรุงเทพจตุรทิศ เรื่อง ผ่า ! ผังเมืองใหม่พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่เครือ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ได้จัดเสวนาประจำปี 2561 "กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า ! ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก"...

ผลิตภัณฑ์จากไต้หวันสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 แผนกเศรษฐกิจและการค้า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำสินค้าจากร้านค้าเก่าแก่จากเกือบทุกเมืองจากไต้หวันมาออกนำแสดงในงาน Taiwan Expo...

ภาพข่าว: เปิดบ้านสุดแซบ! OTOP นวัตวิถี บ้านจาน

จบไปอย่างสวยงามกับงานเปิดบ้าน "OTOP นวัตวิถี บ้านจาน" ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเที่ยวชมงานไม่ว่าจะเป็นการกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระเถระ๕แผ่นดิน...

ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะ ให้โอวาทแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์...

อิ๋งอิ๋งชวนไหว้พระจันทร์

อิ๋งอิ๋งเองเคยสังเกตเห็นว่าเวลาไหว้พระจันทร์จะมีการนำเครื่องสำอางค์มาตั้งรับแสงจันทร์เสมอ เมื่อสอบถามจึงทราบว่าคนจีนมีความเชื่อเรื่องอำนาจจากแสงจันทร์การอาบแสงจันทร์แม้เครื่องสำอางค์ต่างๆที่ผ่านการอาบแสงจันทร์ก็ถือว่าเป็นมงคลเมื่อนำมาผัดหน้าหรือเสริมสวยก็...

Related Topics