E5 จัดงานเปิดบ้านการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 10, 2017 16:08
กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ตามที่คณะทำงาน ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ได้ผนึกกำลังร่วมกับ 3 ภาคส่วน นำโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ - ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ซึ่งได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่โรงเรียนในโครงการประชารัฐ ซึ่งในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการดำเนินโครงการ CONNEXT ED คณะทำงานฯ จึงได้กำหนดจัด ""งานเปิดบ้านการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 (CONNEXT ED Open House & Workshop No.4)"" ขึ้น เพื่อรายงานความคืบหน้าและผลสำเร็จการดำเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาของโครงการCONNEXT ED ในมิติต่างๆ ตลอดจนแสดงความขอบคุณพันธมิตรและเครือข่าย พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ในการผนึกกำลังสานต่อโครงการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

วัน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.00 - 13.00 น. (เริ่มงาน 8.30 น.)

สถานที่ ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประธานเปิดงาน นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ)

ภาครัฐ
ม.ล. ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคประชาสังคม
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป
ภาคเอกชน นำโดย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

(หัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ)

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากอีก 11 องค์กรที่ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

ซึ่งประกอบด้วย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ปนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ปตท.

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มเซ็นทรัล
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บมจ. ซีพี ออลล์
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)
นายเอนก บุญหนุน ประธานคณะบริหารโครงการ
กลุ่มมิตรผล
รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการบริษัท
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รอยืนยัน)

ทั้งนี้ ในงานยังได้รับเกียรติจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เทศนาธรรม หัวข้อ ""สามัคคีธรรม = สามัคคีทำ"" ซึ่งจะมีตัวแทนจากแวดวงการศึกษาของโครงการ CONNEXT ED ได้แก่ ผู้อำนวยการ ครู ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกด้วย คณะทำงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติด้วยดีจากท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics