E5 จัดงานเปิดบ้านการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 10, 2017 16:08
กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ตามที่คณะทำงาน ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ได้ผนึกกำลังร่วมกับ 3 ภาคส่วน นำโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ - ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ซึ่งได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่โรงเรียนในโครงการประชารัฐ ซึ่งในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการดำเนินโครงการ CONNEXT ED คณะทำงานฯ จึงได้กำหนดจัด ""งานเปิดบ้านการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 (CONNEXT ED Open House & Workshop No.4)"" ขึ้น เพื่อรายงานความคืบหน้าและผลสำเร็จการดำเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาของโครงการCONNEXT ED ในมิติต่างๆ ตลอดจนแสดงความขอบคุณพันธมิตรและเครือข่าย พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ในการผนึกกำลังสานต่อโครงการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

วัน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.00 - 13.00 น. (เริ่มงาน 8.30 น.)

สถานที่ ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประธานเปิดงาน นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ)

ภาครัฐ
ม.ล. ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคประชาสังคม
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป
ภาคเอกชน นำโดย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

(หัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ)

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากอีก 11 องค์กรที่ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

ซึ่งประกอบด้วย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ปนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ปตท.

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มเซ็นทรัล
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บมจ. ซีพี ออลล์
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)
นายเอนก บุญหนุน ประธานคณะบริหารโครงการ
กลุ่มมิตรผล
รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการบริษัท
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รอยืนยัน)

ทั้งนี้ ในงานยังได้รับเกียรติจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เทศนาธรรม หัวข้อ ""สามัคคีธรรม = สามัคคีทำ"" ซึ่งจะมีตัวแทนจากแวดวงการศึกษาของโครงการ CONNEXT ED ได้แก่ ผู้อำนวยการ ครู ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกด้วย คณะทำงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติด้วยดีจากท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics