กพร. ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ต่อยอดการมีงานทำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 14:46
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 10,014,705 คน ในปี 2564 จะมีผู้สูงอายุ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งสภาวะดังกล่าวผลมาจากการที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาคนทำงาน ในทุกเพศ ทุกวัย จึงส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ได้ดำเนิน "โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมให้แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นให้วัยสูงอายุมีงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม รวมถึงแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในบางสาขาอาชีพได้

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าแนวทางการดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่ศึกษาสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพจากกรมจัดหางาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดค้นหลักสูตรการฝึกอาชีพที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี การอนุรักษ์ภูมิปัญญา และภาษาต่างประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูงยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น การใช้สังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์เครื่องสักการะและของชำร่วย การทำตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลมและหนังเทียม เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ดำเนินการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจะมีตั้งแต่ 18-30 ชั่วโมง อบรมรุ่นละ 20 คน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดในการเป็นวิทยากรในการคนในชุมชนได้ ในปี 2560 ได้ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 7,906 คน จากที่วางเป้าหมายไว้ที่ 6,160 คน .ส่วนในปี 2561 วางเป้าหมาย 6,800 คน

"กิจกรรมที่ กพร.ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคลหลายๆ กลุ่ม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าปี 2561 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าประชากรในวัยเด็กและวัยทำงาน จึงต้องเตรียมพร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่สพร.และสนพ. หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒมนาฝีมือแรงงาน 02- 2454035" อธิบดีกพร.กล่าว


Latest Press Release

มรภ.สงขลา เซ็นเอ็มโอยูสมาคมสมาพันธ์ ร.ร.เอกชนภาคใต้-วท.เทคโนโลยีสันติวิทย์ฯ สร้างศักยภาพด้านวิชาการ พร้อมจัดสรรโควต้าเข้าเรียน

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้-วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ พร้อมจัดสรรโควต้าให้เด็กเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)...

แจ้ส-กัญจน์ ประเดิม 3 อันเดอร์พาร์กอล์ฟเอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพน

"โปรแจ้ส" อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ และกัญจน์ เจริญกุล ประเดิมหวดเข้ามาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 68 ตามผู้นำ 2 สโตรก ในรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟเอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพน รายการร่วมของเอเชียนทัวร์ และเจแปนกอล์ฟทัวร์ เปิดฤดูกาล 2019 ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ...

รับสมัคร ก่อการครูรุ่น 2 ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับฐานราก สังคมไทยจึงฝากความหวังของประเทศไว้กับวงการนี้ แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา...

เคลล็อกส์ ควง เบลล่า ท้าเสิร์ฟมื้อเช้าเมนูใหม่ให้ทุกคนเปิดตัว เคลล็อกส์ มูสลิกส์ คัพ รวมพลัง 5 สุดยอดธัญพืชไว้ในถ้วยเดียว

กรุงเทพฯ, 17 มกราคม 2562 – เคลล็อกส์ ผู้ผลิตอาหารซีเรียลชั้นนำจากอเมริกา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด "เคลล็อกส์ มูสลิกส์ คัพ" ดึง "เบลล่า ราณี" เป็นพรีเซนเตอร์ ชวนคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ เริ่มต้นทุกวันด้วยคุณประโยชน์จากธัญพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด...

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

Related Topics