กพร. ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ต่อยอดการมีงานทำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 14:46
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 10,014,705 คน ในปี 2564 จะมีผู้สูงอายุ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งสภาวะดังกล่าวผลมาจากการที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาคนทำงาน ในทุกเพศ ทุกวัย จึงส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ได้ดำเนิน "โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมให้แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นให้วัยสูงอายุมีงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม รวมถึงแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในบางสาขาอาชีพได้

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าแนวทางการดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่ศึกษาสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพจากกรมจัดหางาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดค้นหลักสูตรการฝึกอาชีพที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี การอนุรักษ์ภูมิปัญญา และภาษาต่างประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูงยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น การใช้สังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์เครื่องสักการะและของชำร่วย การทำตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลมและหนังเทียม เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ดำเนินการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจะมีตั้งแต่ 18-30 ชั่วโมง อบรมรุ่นละ 20 คน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดในการเป็นวิทยากรในการคนในชุมชนได้ ในปี 2560 ได้ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 7,906 คน จากที่วางเป้าหมายไว้ที่ 6,160 คน .ส่วนในปี 2561 วางเป้าหมาย 6,800 คน

"กิจกรรมที่ กพร.ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคลหลายๆ กลุ่ม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าปี 2561 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าประชากรในวัยเด็กและวัยทำงาน จึงต้องเตรียมพร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่สพร.และสนพ. หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒมนาฝีมือแรงงาน 02- 2454035" อธิบดีกพร.กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics