กพร. ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ต่อยอดการมีงานทำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 4, 2017 14:46
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 10,014,705 คน ในปี 2564 จะมีผู้สูงอายุ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งสภาวะดังกล่าวผลมาจากการที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาคนทำงาน ในทุกเพศ ทุกวัย จึงส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ได้ดำเนิน "โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมให้แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นให้วัยสูงอายุมีงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม รวมถึงแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงานในบางสาขาอาชีพได้

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าแนวทางการดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่ศึกษาสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพจากกรมจัดหางาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดค้นหลักสูตรการฝึกอาชีพที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี การอนุรักษ์ภูมิปัญญา และภาษาต่างประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูงยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น การใช้สังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์เครื่องสักการะและของชำร่วย การทำตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลมและหนังเทียม เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ดำเนินการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจะมีตั้งแต่ 18-30 ชั่วโมง อบรมรุ่นละ 20 คน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดในการเป็นวิทยากรในการคนในชุมชนได้ ในปี 2560 ได้ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 7,906 คน จากที่วางเป้าหมายไว้ที่ 6,160 คน .ส่วนในปี 2561 วางเป้าหมาย 6,800 คน

"กิจกรรมที่ กพร.ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคลหลายๆ กลุ่ม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าปี 2561 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าประชากรในวัยเด็กและวัยทำงาน จึงต้องเตรียมพร้อมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่สพร.และสนพ. หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒมนาฝีมือแรงงาน 02- 2454035" อธิบดีกพร.กล่าว


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics