การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดงานสัมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2560 PEACON INNOVATION 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 18, 2017 10:19
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานกรรมการบริหาร IEEE PES – Thailand เป็นประธานเปิดงานสัมนาด้านเทคโนโลยี โดยจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "Reliability Evaluation of Smart Grid including the impact of Cyber-physical Interactions" โดย Prof.Dr.Chanan Singh, Texas A&M University, IEEE Fellow ซึ่งมี Session Moderator คือ Prof. Dr. Weerakorn Ongsakul Asian Institute of Technology การสัมมนานี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่ IEEE PES (IEEE PES - Thailand) , IEEE Thailand Section, Thailand National Committee of CIGRE คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดงาน " PEA Innovation 2017" นิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมพนักงาน PEA ในการสร้างผลงานในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน และ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้แก่

1 งาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
  • เหรียญรางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง ชื่อผลงาน "ชุดตรวจจับสัญญาณสื่อสารควบคุม SCADA (Detection Communication Signal Control SCADA)"
  • รางวัลพิเศษ Special Award ชื่อผลงาน "ระบบตรวจหาเฟสที่มิเตอร์ติดตั้งในระบบไฟฟ้า (Electricity Phase Identification System)" จากหน่วยงาน The Egyptian society for women & youth Inventor & the Egyptian Inventors Syndicate
2 งาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
  • เหรียญรางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง ชื่อผลงาน "เครื่องมือตรวจสอบแรงบีบเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Hydraulic Crimping Tool Checking Device)"
  • เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเงิน ชื่อผลงาน "จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick)"
  • รางวัลพิเศษ (special award) และโล่รางวัล ชื่อผลงาน "จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick)" จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS)

และ เป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรม จำนวน 97 รางวัล รางวัลกิจกรรมคุณภาพ จำนวน 21 รางวัล และบทความยอดเยี่ยมและบทความดีเด่น จำนวน 15 รางวัล

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวขอชื่นชมนักประดิษฐ์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม รางวัลกิจกรรมคุณภาพ และรางวัลบทความยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของความทุ่มเท ความพยายาม และความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรของเราให้บรรลุเป้าหมาย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับองค์กรตามนโยบาย PEA 4.0 ให้เป็นผู้นำในด้านการบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

เลือกรูปแบบออกกำลังกายให้เหมาะกับช่วงเวลา

ช่วงเวลาของการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดคือ ช่วงเวลาที่เราสะดวกที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลา ที่ไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้สนุกสนานไปกับการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ถ้าเราเลือกรูปแบบของการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละช่วงเวลา...

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส BBG Princess Cup 2018 ชิงถ้วยประทานพระทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ขอเชิญร่วมงานและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส "BBG Princess Cup 2018" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยสโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ณ...

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษา บ.วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์...

ไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2018

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญคนไทยร่วมงาน "แสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2561" (Thailand 2018 World Stamp Exhibition) ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยววิถีไทย...

Related Topics