การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดงานสัมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2560 PEACON INNOVATION 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 18, 2017 10:19
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานกรรมการบริหาร IEEE PES – Thailand เป็นประธานเปิดงานสัมนาด้านเทคโนโลยี โดยจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "Reliability Evaluation of Smart Grid including the impact of Cyber-physical Interactions" โดย Prof.Dr.Chanan Singh, Texas A&M University, IEEE Fellow ซึ่งมี Session Moderator คือ Prof. Dr. Weerakorn Ongsakul Asian Institute of Technology การสัมมนานี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่ IEEE PES (IEEE PES - Thailand) , IEEE Thailand Section, Thailand National Committee of CIGRE คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดงาน " PEA Innovation 2017" นิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมพนักงาน PEA ในการสร้างผลงานในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน และ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้แก่

1 งาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
  • เหรียญรางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง ชื่อผลงาน "ชุดตรวจจับสัญญาณสื่อสารควบคุม SCADA (Detection Communication Signal Control SCADA)"
  • รางวัลพิเศษ Special Award ชื่อผลงาน "ระบบตรวจหาเฟสที่มิเตอร์ติดตั้งในระบบไฟฟ้า (Electricity Phase Identification System)" จากหน่วยงาน The Egyptian society for women & youth Inventor & the Egyptian Inventors Syndicate
2 งาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
  • เหรียญรางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง ชื่อผลงาน "เครื่องมือตรวจสอบแรงบีบเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Hydraulic Crimping Tool Checking Device)"
  • เหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเงิน ชื่อผลงาน "จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick)"
  • รางวัลพิเศษ (special award) และโล่รางวัล ชื่อผลงาน "จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick)" จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS)

และ เป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรม จำนวน 97 รางวัล รางวัลกิจกรรมคุณภาพ จำนวน 21 รางวัล และบทความยอดเยี่ยมและบทความดีเด่น จำนวน 15 รางวัล

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวขอชื่นชมนักประดิษฐ์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม รางวัลกิจกรรมคุณภาพ และรางวัลบทความยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของความทุ่มเท ความพยายาม และความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรของเราให้บรรลุเป้าหมาย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับองค์กรตามนโยบาย PEA 4.0 ให้เป็นผู้นำในด้านการบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

สื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจนักสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ "Commu-NEED" ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 11.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารสื่อสารมวลชน...

ก.แรงงาน จัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ 500 แห่ง ขานรับ ปรับ อัตราค่าจ้างตามฝีมือ 19 อาชีพ

จากประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 อาชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันนั้น...

แถลงข่าว TK park ก้าวสู่ปีที่ 14 ด้วยแนวคิด Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียน

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงานแถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 14 ด้วยแนวคิด Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียน พร้อมเปิดตัว "กิตติรัตน์ ปิติพานิช" ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park คนล่าสุด กับวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารและพัฒนาให้ TK park...

ภาพข่าว: นักศึกษาคณะบัญชี ม.หอการค้าไทย กวาดรางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัยฯ

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โชว์ศักยภาพด้านวิชาการในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ (สสอท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม...

สนข. ร่วมกับ GIZ ผลักดันการขนส่งที่ยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีปิดโครงการ "การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการขนส่งทางบกในภูมิภาคอาเซียน"...

Related Topics