ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เขาย้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 16:41
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

อำเภอเขาย้อย สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาย้อย จำนวน 52 ราย พื้นที่ความเสียหาย จำนวน 473 ไร่ 2 งาน วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 527,005.50 บาท

นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยเกิดเหตุอุทกภัยจากพายุดีเปรสชันคีโรกีอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นในพื้นที่ ตำบลเขาย้อย ทับคาง สระพัง หนองชุมพลเหนือ ห้วยท่าช้าง หนองปรง บางเค็ม ห้วยโรง และตำบลหนองปลาไหล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้ราษฏรได้รับความเสียหาย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาย้อย (ก.ช.ภ.อ.เขาย้อย) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายตามที่เกษตรกรผู้ประสบภัยยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ.01) และได้จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และรายงานผลการสำรวจให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ความเสียหายด้านพืช (ข้าว) จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทับคาง หนองปรง หนองปลาไหล และห้วยท่าช้าง เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 52 ราย พื้นที่ความเสียหาย จำนวน 473 ไร่ 2 งาน วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 527,005.50 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ตำบลทับคาง จำนวนเกษตรกร 8 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย จำนวน 50.75 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 56,484.75 บาท 2) ตำบลหนองปรง จำนวนเกษตรกร 16 ราย พื้นที่ความเสียหาย จำนวน 143.75 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 159,993.75 บาท 3) ตำบลหนองปลาไหล จำนวนเกษตรกร 24 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย จำนวน 250.25 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 278,528.25 บาท 4) ตำบลห้วยท่าช้าง จำนวนเกษตรกร 4 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย จำนวน 28.75 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 31,998.75 บาท


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics