ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เขาย้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 16:41
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

อำเภอเขาย้อย สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาย้อย จำนวน 52 ราย พื้นที่ความเสียหาย จำนวน 473 ไร่ 2 งาน วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 527,005.50 บาท

นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยเกิดเหตุอุทกภัยจากพายุดีเปรสชันคีโรกีอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นในพื้นที่ ตำบลเขาย้อย ทับคาง สระพัง หนองชุมพลเหนือ ห้วยท่าช้าง หนองปรง บางเค็ม ห้วยโรง และตำบลหนองปลาไหล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้ราษฏรได้รับความเสียหาย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาย้อย (ก.ช.ภ.อ.เขาย้อย) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายตามที่เกษตรกรผู้ประสบภัยยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ.01) และได้จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และรายงานผลการสำรวจให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ความเสียหายด้านพืช (ข้าว) จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทับคาง หนองปรง หนองปลาไหล และห้วยท่าช้าง เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 52 ราย พื้นที่ความเสียหาย จำนวน 473 ไร่ 2 งาน วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 527,005.50 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ตำบลทับคาง จำนวนเกษตรกร 8 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย จำนวน 50.75 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 56,484.75 บาท 2) ตำบลหนองปรง จำนวนเกษตรกร 16 ราย พื้นที่ความเสียหาย จำนวน 143.75 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 159,993.75 บาท 3) ตำบลหนองปลาไหล จำนวนเกษตรกร 24 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย จำนวน 250.25 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 278,528.25 บาท 4) ตำบลห้วยท่าช้าง จำนวนเกษตรกร 4 ราย มีพื้นที่ความเสียหาย จำนวน 28.75 ไร่ วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 31,998.75 บาท


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics