มูลนิธิเพื่อคนไทย จัดพิธีเปิดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 13:05
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--มูลนิธิเพื่อคนไทย

จากกระแสความตื่นตัวต่องานอาสาสมัครในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากหลากหลายภาคส่วน ในการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ที่ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 28-29 กันยายน 2559 ที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 800 คน ตลอดทั้ง 2 วันงาน ก่อให้เกิดอาสาสมัครทั้งภาครัฐที่มีอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญในหลายกระทรวง และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นเมื่อต้นปี 2559 นอกจากนี้ยังเกิดการส่งเสริมงานอาสาสมัครองค์กรร่วมรับผิดชอบสังคมในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปิดรับอาสาสมัครทั่วไปร่วมขับเคลื่อนงาน ตลอดจนภาคการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครทั้งในวิชาเรียนและกิจกรรมนักศึกษา เพราะอาสาสมัครถือเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมร่วมแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศในหลายมิติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Goals)

จากแนวโน้มดังกล่าว เครือข่ายจิตอาสาและภาคีภาคส่วนต่างๆ รวมถึงโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย จึงร่วมกันสานต่อจัด "งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3" ในวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงานอาสาสมัครทั้งในประเทศและระดับโลก และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ยกระดับการทำงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศของงานอาสาสมัครให้สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ในโอกาสนี้คณะทำงานฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดงาน พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Mr. Shaun Vincent ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO) และงานเสวนา "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการอาสาสมัคร" วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mr. Daniel Siegfried Co-Founder, Childs Dream Foundation และProfessor Curie Ahn Founder, Raphael International (South Korea) วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.00-12.00น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics