สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมภาษณ์พิเศษ พลิกตำราสากล หลักนิติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--เอบีเอ็ม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง Harvard Law School ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรายงานข่าวและสัมภาษณ์พิเศษ   พลิกตำราสากล "หลักนิติธรรม"   สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาค

ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์และสงบสุขของทุกภาคส่วนในสังคม ในการนี้ จึงได้จัดงานเสวนา "เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา ที่ยั่งยืน "ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ในเครือข่ายของสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ภายในงานสื่อมวลชนจะได้เปิดมุมมองในประเด็น
  • หลักนิติธรรมและมุมมองเชิงนโยบาย
  • หลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  • หลักนิติธรรมในบริบทโลก
  • หลักนิติธรรมกับการวางนโยบายของหลากหลายประเทศในเอเชีย
  • หลักนิติธรรมกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

อีกทั้งสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านกฎหมายและนโยบายจากทั้งระดับโลกและระดับประเทศ

  • ดร.เดวิด เคนเนดี้ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
  • ดร.แวเลอรี่ ฮันส์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  • นักวิชาการนานาชาติในเครือข่าย IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
  • กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนหลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นของ TIJ-IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่คำนึงถึงทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สังคมที่ตั้งมั่นในวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาและเชื่อมั่นในคุณค่าพื้นฐานของหลักนิติธรรม

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.00 – 09.00 น.)   ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี (สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics