สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมภาษณ์พิเศษ พลิกตำราสากล หลักนิติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--เอบีเอ็ม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง Harvard Law School ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรายงานข่าวและสัมภาษณ์พิเศษ   พลิกตำราสากล "หลักนิติธรรม"   สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาค

ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์และสงบสุขของทุกภาคส่วนในสังคม ในการนี้ จึงได้จัดงานเสวนา "เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา ที่ยั่งยืน "ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ในเครือข่ายของสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ภายในงานสื่อมวลชนจะได้เปิดมุมมองในประเด็น
  • หลักนิติธรรมและมุมมองเชิงนโยบาย
  • หลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  • หลักนิติธรรมในบริบทโลก
  • หลักนิติธรรมกับการวางนโยบายของหลากหลายประเทศในเอเชีย
  • หลักนิติธรรมกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

อีกทั้งสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านกฎหมายและนโยบายจากทั้งระดับโลกและระดับประเทศ

  • ดร.เดวิด เคนเนดี้ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
  • ดร.แวเลอรี่ ฮันส์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  • นักวิชาการนานาชาติในเครือข่าย IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
  • กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนหลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นของ TIJ-IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่คำนึงถึงทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สังคมที่ตั้งมั่นในวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาและเชื่อมั่นในคุณค่าพื้นฐานของหลักนิติธรรม

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.00 – 09.00 น.)   ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี (สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics