วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงฯ ม.อ.ตรัง เชิญชมละครเวที พระลอดิลกราช โศกนาฏกรรมแห่งความรัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 16:19
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงและการจัดการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เผยถึงการจัดการแสดงละครเวที เรื่องพระลอดิลกราช โศกนาฏกรรมแห่งความรัก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.สมโภชน์ เผยว่า ละครเวทีเรื่องพระลอดิลกราช โศกนาฏกรรมแห่งความรัก เป็นละครเวทีจากผลงานการกำกับและแสดงจากนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการกำกับการแสดง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ โดยได้นำคติธรรมในเรื่องของ กิเลศ นำเสนอผ่านละครเวทีสุดยิ่งใหญ่ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแสดงและการจัดการฯ ได้เป็นตัวหลักในการกำกับดูแลและสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องนี้ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ในคณะพาณิชยศาสตร์ลการจัดการ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ใช้นักแสดงทั้งหมดประมาณ 100 คน ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอน นักศึกษาได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้เองจากประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เติมเต็มให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยคาดว่าผลที่ได้รับนอกเหนือจากการได้นำเสนอการแสดงหรืองานศิลปะไปยังผู้ชมแล้ว ยังเป็นการบูรณาการเรื่องการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาไปในตัวด้วย

ดร.สมโภชน์ กล่าวถึงการเลือกเรื่องพระลอดิลกราชฯ มาใช้ในการแสดงเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ว่า นักศึกษาได้มีการร่วมกันคัดเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีความเหมาะสม และนำมาปรึกษากับอาจารย์ถึงบทละครที่จะนำมาใช้ โดยนักศึกษาจะช่วยกันตีความพระลอในฉบับดั้งเดิม และมีการประยุกต์บทบาทให้มีความทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น แต่ยังคงสอดแทรกโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน อยู่ตลอดทั้งเรื่อง โดยผู้ชมจะได้ทั้งสุนทรียภาพ อรรถรสทั้งฉบับเก่าและใหม่ ในบทที่ทางคณะผู้จัดได้ช่วยกันร้อยเรียงขึ้นมาใหม่

หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ ยังกล่าวอีกว่า ผู้ชมละครเวทีเรื่องนี้จะได้เห็นการใช้นวัตกรรมการแสดงในรูปแบบใหม่ เช่น การใช้ แสงสี ในรูปแบบใหม่ ฉากใหม่ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ส่วนเสียงขับร้อง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน จะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นในทุกฉากที่นักแสดงออกมา จะมีทั้งตัวแสดงหลักและตัวเสริม โดยจะเน้นในเรื่องของสุนทรียภาพและอรรถรสให้มีความเข้มข้นน่าติดตาม โดยจะใช้เวที ทั้งหมด 3 เวที ถือเป็นรูปแบบใหม่ของละครเวทีและดำเนินเรื่องอย่างน่าติดตามตลอดทั้งเรื่อง รับรองว่าผู้ชมทุกท่านจะประทับใจกับละครเวทีเรื่องนี้อย่างแน่นอน

นอกจากนั้น ดร.สมโภชน์ ยังได้กล่าวเชิญชวนไปยังผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย ให้มาร่วมชมการแสดงละครเวที เรื่องพระลอดิลกราช โศกนาฏกรรมแห่งความรัก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่ โดยการแสดงจะมีในวันที่ 26 มกราคม นี้ แบ่งรอบการแสดงออกเป็น 2 รอบ รอบแรก สำหรับนักเรียน เริ่มการแสดงในเวลา 14.00 น. บัตรราคา 20 บาท รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มแสดงเวลา 19.00 น. บัตรราคา 50 บาท และ 100 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองบัตรได้ที่ คุณมายด์ โทร.095-2563236 หรือ 096-7131933.


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics