กระทรวงเกษตรฯ เผยความก้าวหน้าโครงการ โคบาลบูรพา เกษตรกร 618 ราย ได้รับแม่โคแล้ว 3,090 ตัว พร้อมส่งมอบ 100% สิ้นต.ค. นี้ คุมเข้มคุณภาพแม่โคพันธุ์ดี พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 17, 2018 14:55
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา ว่า โครงการ "โคบาลบูรพา" เป็นโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ตอบโจทย์นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงโค-แพะในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่เน้นประสานความร่วมมือกับเกษตรกรและรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งร่วมสร้างอาชีพใหม่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอโคกสูง อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อม อาทิ การฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี เตรียมพื้นที่ เตรียมคอก เตรียมเสบียงสัตว์ และแหล่งน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มของเกษตรกรสมาชิก และเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการ เป็นต้น

ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ โฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ "โคบาลบูรพา" มีการดำเนินการใน 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก เป้าหมายระยะแรกเกษตรกร 6,000 ราย สนับสนุนแม่โคเนื้อ รายละ 5 ตัว เป้าหมายโคเนื้อ รวม 30,000 ตัว ซึ่งเกษตรกร จำนวน 618 ราย ได้รับแม่โคแล้ว 3,090 ตัว ผสมเทียม 123 ตัว ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถส่งมอบแม่โคให้ครบ 100% ได้ ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และเป็นที่น่าดีใจแทนเกษตรกรเนื่องจากแม่โคบางตัวตั้งท้องมาแล้วมีลูกโคคลอดมาแล้ว 10 ตัว (เกษตรกรมีความพร้อม จำนวน 2,600 คน สร้างคอกแล้วเสร็จ 2,600 หลัง ปลูกหญ้า 13,000 ไร่) 2) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เป้าหมายระยะแรกเกษตรกร 100 ราย สนับสนุนแพะเพศเมีย รายละ 30 ตัว เพศผู้รายละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 32 ตัว ต่อราย ซึ่งเกษตรกรจากอำเภออรัญประเทศ แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 50 ราย สร้างคอกเสร็จแล้ว 20 ราย ปลูกหญ้า จำนวน 60 ไร่

ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นองค์กรเกษตรกร ด้านการสร้างกระบวนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารงานที่เป็นระบบ ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการแล้ว จำนวน 7 แห่ง คือ

1. สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด เมื่อ 15 มิถุนายน 2560
2. สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด เมื่อ 6 กรกฎาคม 2560
3. สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560
4. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560
5. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช.) จำกัด เมื่อ 16 มิถุนายน 2560
6. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด เมื่อ 16 มิถุนายน 2560
7. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น (คทช.) จำกัด เมื่อ 1 สิงหาคม 2560

ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) มีการตรวจสอบโรค มีการดำเนินการทั้งจากต้นทาง มีการเจาะเลือดส่งตรวจและกักไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อตรวจสอบโรคตามที่กำหนด และปลายทาง ในพื้นที่มีคอกกักใน จังหวัดสระแก้ว หรือใกล้เคียงในพื้นที่เขต 2 ที่ได้รับการรับรอง อย่างน้อย 3 วัน เพื่อกักดูอาการก่อนส่งมอบให้เกษตรกรต่อไป 2) เตรียมการสำรองอาหารสัตว์ ให้เกษตรกรทุกราย ปลูกสร้างแปลงหญ้าตามเงื่อนไข รายละ 5 ไร่ แม้จะกระทบช่วงแล้งบ้าง ประเมินแล้วน่าจะไม่มากนัก 3) เตรียมกระตุ้น แนะนำให้สำรองยอดมัน ใบมัน กิ่งอ่อน หมักในถัง สำรองให้กินเสริมตอนเย็น เนื่องจากมีการเก็บหัวมันในช่วงแล้งนี้ และยังมียอดอ้อยในพื้นที่ที่สามารถนำมาใช้เลี้ยงโคในแล้งนี้ได้ และ 4) เตรียมสำรองเสบียงสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง รวม 20,000 ฟ่อน สำหรับกรณีฉุกเฉินด้วย


Latest Press Release

พาณิชย์ฯ ปลื้มงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 64 ต่างชาติแห่สั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย ผู้ซื้อต่างชาติสูงขึ้นร้อยละ 13 ดันยอดมูลค่าซื้อขายทะลุ 2,000 ล้านบาท

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64 ที่จัดขึ้นในวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ด้วยแนวคิด Thailand's Magic Hands: The Spirit...

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชายทะเลดอนสำราญ...

ธนชาตเปิดบ้านรับแชมป์ Thanachart Digital Bizz ดูงาน-อัปเดตเทรนด์ดิจิทัล

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลและการตลาดใหม่ๆ ให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019...

ภาพข่าว:สถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส อบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 3/2562...

เพลิดเพลินไปกับชุดน้ำชายามบ่ายในโลกแห่งจินตนาการจากนิทานสุดคลาสสิก ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการเปิดตัวชุดน้ำชายามบ่ายในธีม "อลิซในแดนมหัศจรรย์" ไปเมื่อช่วงต้นปีนี้ และก็ถึงเวลาที่โรงแรมบูติกหรูใจกลางเมืองอย่าง 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์...

Related Topics