ประกันสังคม พัฒนาระบบร้องเรียนนำระบบ Web Application มาใช้ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 22, 2018 15:56
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม ล้ำ ใช้ระบบ Web Application มุ่งมั่นแก้ปัญหาร้องเรียนให้ผู้ประกันตน ด้านเลขาธิการประกันสังคม แจง ขณะนี้เริ่มใช้ระบบแล้ว ลดขั้นตอนการทำงานแก้ปัญหาระบบราชการ เพื่อประโยชน์ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ สำนักงานประกันสังคมมีแผนการดำเนินการเพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของหน่วยงานภาครัฐหรือระบบราชการ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตน อย่างไรก็ดี ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีการนำระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะทำงานผ่านทาง Web Application โดยการส่งข้อมูลไปมาระหว่างหน่วยงาน (Two-way Communication) จากส่วนกลาง กอง ศูนย์ สำนักงานประกันกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ได้ทั่วประเทศ เพื่อการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ลดระยะเวลาการทำงานตามขั้นตอนราชการ ซึ่งปกติใช้เวลาจัดการเรื่องข้อร้องเรียนอย่างน้อย 3 – 5 วัน เพียงใช้เวลาแค่ 2 นาที

สำหรับในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมายอดร้องเรียนจากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาระหว่างเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 435 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 420 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.72 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 208 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.92 2.ร้องเรียนการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 89 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.65 3.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.80 4.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ส่วนกลาง/เขต/พื้นที่/จังหวัด จำนวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.05 5.ร้องเรียนระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.64 6.ปัญหาอื่น ๆ เช่น มิจฉาชีพแอบอ้างใช้สิทธิแทนผู้ประกันตน การใช้สิทธิซ้ำซ้อน จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.19 7.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.53 8.การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.22 ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีหลายช่องทางให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนจากการขอรับบริการในระบบประกันสังคมทุกกรณี โดยสามารถแจ้งมาได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th

เลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้ายว่า การนำระบบจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Web Application มาใช้ในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และเป็นที่พึ่งของผู้ประกันตน อีกทั้งสอดรับกับนโยบายการทำงานของรัฐบาลปัจจุบัน และกระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริง


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics