ประกันสังคม พัฒนาระบบร้องเรียนนำระบบ Web Application มาใช้ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 22, 2018 15:56
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม ล้ำ ใช้ระบบ Web Application มุ่งมั่นแก้ปัญหาร้องเรียนให้ผู้ประกันตน ด้านเลขาธิการประกันสังคม แจง ขณะนี้เริ่มใช้ระบบแล้ว ลดขั้นตอนการทำงานแก้ปัญหาระบบราชการ เพื่อประโยชน์ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ สำนักงานประกันสังคมมีแผนการดำเนินการเพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของหน่วยงานภาครัฐหรือระบบราชการ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกจ้าง ผู้ประกันตน อย่างไรก็ดี ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีการนำระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะทำงานผ่านทาง Web Application โดยการส่งข้อมูลไปมาระหว่างหน่วยงาน (Two-way Communication) จากส่วนกลาง กอง ศูนย์ สำนักงานประกันกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ได้ทั่วประเทศ เพื่อการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ลดระยะเวลาการทำงานตามขั้นตอนราชการ ซึ่งปกติใช้เวลาจัดการเรื่องข้อร้องเรียนอย่างน้อย 3 – 5 วัน เพียงใช้เวลาแค่ 2 นาที

สำหรับในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมายอดร้องเรียนจากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาระหว่างเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 435 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 420 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.72 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 208 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.92 2.ร้องเรียนการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 89 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.65 3.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.80 4.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ส่วนกลาง/เขต/พื้นที่/จังหวัด จำนวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.05 5.ร้องเรียนระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.64 6.ปัญหาอื่น ๆ เช่น มิจฉาชีพแอบอ้างใช้สิทธิแทนผู้ประกันตน การใช้สิทธิซ้ำซ้อน จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.19 7.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.53 8.การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.22 ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีหลายช่องทางให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนจากการขอรับบริการในระบบประกันสังคมทุกกรณี โดยสามารถแจ้งมาได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th

เลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้ายว่า การนำระบบจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Web Application มาใช้ในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และเป็นที่พึ่งของผู้ประกันตน อีกทั้งสอดรับกับนโยบายการทำงานของรัฐบาลปัจจุบัน และกระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริง


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics