กระทรวงเกษตรฯ จัดงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ สืบสานปณิธานพ่อ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 26, 2018 13:06
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 ภายใต้คำขวัญ "ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ สืบสานปณิธานพ่อ" เพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญในอาชีพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการจัดการประกวดกระบือ ซึ่งดำเนินการจัดงานประกวดระดับชาติมาจนถึงครั้งที่ 22 แล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และกระบือไทยได้รับการพัฒนาทำให้มีขนาดและน้ำหนักมากขึ้นจากเดิม รวมทั้งสามารถคงเอกลักษณ์ของควายไทย จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความร่วมมือในการพัฒนาทั้งภาครัฐและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้เป็นอย่างดี

"การจัดงานกระบือแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาการเลี้ยงกระบือของประเทศเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงมีผลกำไร เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต มีเนื้อและผลิตภัณฑ์จากกระบือออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่แตกต่างจากเนื้อโค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรอย่างเต็มที่ต่อไป" นายธนิตย์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดกระบือ โดยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับกระบือที่ชนะเลิศประเภทแกรนด์แชมป์ 2 รางวัล คือ แกรนด์แชมป์เพศผู้และเพศเมีย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงพันธุ์สัตว์ นิทรรศการความรู้ด้านปศุสัตว์ การแสดงผลิตภัณฑ์สัตว์ และการจำหน่ายผลผลิตปศุสัตว์จากประชารัฐด้วย

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2522 กระบือในประเทศมีจำนวนมากถึง 6 ล้านตัว และหลังจากนั้นมีจำนวนลดลงทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปใช้เครื่องจักรกลแทน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ขาดแคลนแรงงาน กระบือมีขนาดเล็กลงจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด และเกษตรกรขาดความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดงานกระบือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและกลับมาเลี้ยงกระบือให้มากขึ้น รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ และการจัดการเลี้ยงดูกระบือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ


Latest Press Release

2 ร้านอาหารฮ่องกงในเครืออิมแพ็ค ชวนลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย อิ่มสุดคุ้มกับส่วนลดพิเศษ

เติมเต็มความสุขด้วยมื้ออร่อยสุดฟินที่ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน และ ร้านฮ่องกง สุกี้ 2 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย รับส่วนลดทันที 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน...

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง" - "51 แอนผจญภัย" - "ดอยบอย" ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เมื่อวันที่ 17...

His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโอที่ 6 แห่งตองกา เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวมรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ...

มูลนิธิเอสซีจี รวมพลังนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม HEAD HEART HAND เพื่อต่อยอดฝีมือ พัฒนาความคิด และส่งต่อการมีจิตสาธารณะ

เชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "HEAD HEART HAND" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" นำนักเรียนทุนฯ จำนวน 256 คน จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกทักษะฝีมือ...

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ทำหนังสือแจ้งสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิฯติดตามโบราณวัตถุ 32 รายการคืนสู่ไทย...

Related Topics