กระทรวงเกษตรฯ จัดงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ สืบสานปณิธานพ่อ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 26, 2018 13:06
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2561 ภายใต้คำขวัญ "ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ สืบสานปณิธานพ่อ" เพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญในอาชีพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการจัดการประกวดกระบือ ซึ่งดำเนินการจัดงานประกวดระดับชาติมาจนถึงครั้งที่ 22 แล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และกระบือไทยได้รับการพัฒนาทำให้มีขนาดและน้ำหนักมากขึ้นจากเดิม รวมทั้งสามารถคงเอกลักษณ์ของควายไทย จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความร่วมมือในการพัฒนาทั้งภาครัฐและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้เป็นอย่างดี

"การจัดงานกระบือแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาการเลี้ยงกระบือของประเทศเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงมีผลกำไร เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต มีเนื้อและผลิตภัณฑ์จากกระบือออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่แตกต่างจากเนื้อโค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรอย่างเต็มที่ต่อไป" นายธนิตย์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดกระบือ โดยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับกระบือที่ชนะเลิศประเภทแกรนด์แชมป์ 2 รางวัล คือ แกรนด์แชมป์เพศผู้และเพศเมีย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงพันธุ์สัตว์ นิทรรศการความรู้ด้านปศุสัตว์ การแสดงผลิตภัณฑ์สัตว์ และการจำหน่ายผลผลิตปศุสัตว์จากประชารัฐด้วย

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2522 กระบือในประเทศมีจำนวนมากถึง 6 ล้านตัว และหลังจากนั้นมีจำนวนลดลงทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปใช้เครื่องจักรกลแทน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ขาดแคลนแรงงาน กระบือมีขนาดเล็กลงจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด และเกษตรกรขาดความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดงานกระบือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและกลับมาเลี้ยงกระบือให้มากขึ้น รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ และการจัดการเลี้ยงดูกระบือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ


Latest Press Release

ซีพี เฟรชมาร์ท ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก เดินหน้าแคมเปญ ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง

ซีพี เฟรชมาร์ท เดินหน้าแคมเปญรักษ์โลก "ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง" กระตุ้นให้ผู้บริโภคร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะพลาสติก ชวนนำถุงผ้ามาซื้อของที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ (16 มกราคม 2562) เป็นต้นไป...

ภาพข่าว: ดีป้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ฝึกทักษะความคิด เพื่อเด็กดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ลานชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมบูธกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์...

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ร้องกวาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. แพร่ได้กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง...

คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ ซอสอะโวคาโด ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

วัตถุดิบพิเศษประจำเดือนมกราคมนี้ คือถั่วรสชาติเยี่ยมที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย โดย ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมเมนู คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ พร้อมซอสอะโวคาโด หรือก็คือ ปลาแซลมอนแล่บางนั่นเอง พิสตาชิโอ...

อกเป็ดรมควันใบชามะลิกับแบล็คเคอร์แรนท์ ห้องอาหารซิตี้เทอเรซ และดิโพลแมท บาร์ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เริ่มต้นปีใหม่ไปกับถั่วรสชาติอร่อย เต็มไปด้วยประโยชน์ หลากหลายชนิด ที่ถูกนำไปทำอาหารในนานาประเทศมานานนับพันปี ทั้งอาหารคาว อาหารทานเล่น หรือของหวาน ก็ล้วนแต่มีรสชาติดีอย่างคาดไม่ถึง ขอเชิญรับประทานอาหารสุดพิเศษ ไม่ว่าจะมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็นที่...

Related Topics