ครบรอบ 23 ปี อพวช.จัดเสวนาส่งเสริมด้านอนุกรมวิธาน เรื่อง สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สำคัญอย่างไรกับคนไทยและโลกในยุค 4.0 พร้อมเปิดเผยผลการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ กว่า 73 ชนิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 26, 2018 14:42
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดเสวนา เรื่อง "สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สำคัญอย่างไรกับคนไทยและโลกในยุค 4.0" เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจและประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นศาสตร์ด้านการศึกษาธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมฉลองครบรอบสถาปนา 23 ปี ของ อพวช. เปิดเผยข้อมูลการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่กว่า 73 ชนิด จากนักธรรมชาติวิทยา

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "อพวช. นอกจากมีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. ที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้แก่ประชาชนเพื่อได้เกิดความตระหนักด้านธรรมชาติ ทั้งยังได้ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาวิจัย การสำรวจ และเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง รวมถึงองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา โดยดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 16 ปี เริ่มจากการได้รับบริจาคตัวอย่างจากครอบครัว คุณหมอบุญส่ง เลขะกุล และหลังจากนั้นก็ได้รับบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งตัวอย่างส่วนหนึ่งได้จากนักธรรมชาติวิทยาของ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตไว้ ไม่น้อยกว่า 100,000 ชิ้น และนั่นก็คือสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยทุกคน และในโอกาสครบรอบ 23 ปี อพวช. ในวันที่ 30 มกราคม นี้ อพวช. จึงกำหนดจัดการเสวนา เรื่อง "สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สำคัญอย่างไรกับคนไทยและโลกในยุค 4.0" เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ระหว่างนักวิชาการ และนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนุกรมวิธาน และสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่มีความสำคัญต่อมนุษย์บนโลกปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่นักธรรมชาติวิทยา ของ อพวช. ได้ทำงานสำรวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และศึกษาอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และยังได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 73 ชนิด ยกตัวอย่างในปี พ.ศ.2556 ได้ค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกจำนวน 22 ชนิด จากภูมิภาคอาเซียนในจำนวนนี้ 9 ชนิดตั้งชื่อจากประเทศไทย และมีหนึ่งชนิดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานนามมด ชื่อว่า "มดต้นไม้สิรินธร" (Cladomyrma sirindhornae) และในปีล่าสุด พ.ศ. 2560 ได้ค้นพบ ไผ่หนึ่งชนิด คือ "ไผ่ข้อหนาม" (Chimonocalamus elegans) และ ปลาหนึ่งชนิด ชื่อ "ปลากะรังจิ๋วแถบแดง" (Sacura sanguniea) ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบกว่า 73 ชนิด ในระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอีกด้วย"

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาสัมผัสเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2577-9960 หรือ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum


Latest Press Release

2 ร้านอาหารฮ่องกงในเครืออิมแพ็ค ชวนลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย อิ่มสุดคุ้มกับส่วนลดพิเศษ

เติมเต็มความสุขด้วยมื้ออร่อยสุดฟินที่ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน และ ร้านฮ่องกง สุกี้ 2 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย รับส่วนลดทันที 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน...

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง" - "51 แอนผจญภัย" - "ดอยบอย" ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เมื่อวันที่ 17...

His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโอที่ 6 แห่งตองกา เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวมรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ...

มูลนิธิเอสซีจี รวมพลังนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม HEAD HEART HAND เพื่อต่อยอดฝีมือ พัฒนาความคิด และส่งต่อการมีจิตสาธารณะ

เชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "HEAD HEART HAND" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" นำนักเรียนทุนฯ จำนวน 256 คน จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกทักษะฝีมือ...

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ทำหนังสือแจ้งสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิฯติดตามโบราณวัตถุ 32 รายการคืนสู่ไทย...

Related Topics