ผู้นำรุ่นใหม่ทรู โชว์พลังหัวใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี สู่ปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 12, 2018 09:53
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ผู้นำรุ่นใหม่ทรู โชว์พลังหัวใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี สู่ปีที่ 2

หลังจากที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 บริษัทเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยมาอย่างเข้มแข็งเป็นเวลากว่า 1 ปีเพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ล่าสุด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งฯ ที่รับผิดชอบดูแล 910 โรงเรียนจากจำนวนทั้งหมด 3,351 โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ทรู (School Partner) จำนวน 302 คน ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้นโยบายโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ จนสามารถจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานในพิธี ได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล" เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในปีนี้ว่า

"การขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 10 ข้อ ของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ หนึ่งปีที่ผ่านมา School Partner ทุกท่าน ได้ดำเนินการครบทั้ง 10 ยุทธ์ศาสตร์แล้ว แต่ในปีนี้ จะเน้นย้ำยุทธศาสตร์ 5 ข้อที่สำคัญมาก ได้แก่ 1.ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา – โครงการใดๆ ที่จะทำในโรงเรียน ควรต้องมีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนและจับต้องได้ สามารถที่จะอธิบาย วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 2.กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน – โครงการที่จะดำเนินการ ควรจะนำพาโรงเรียนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกลไกการตลาด รวมถึงครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องเข้าใจในโครงการที่จะทำ พร้อมช่วยเหลือและผนึกกำลังกัน เพื่อให้โครงการ CONNEXT ED สามารถต่อยอดได้ 3.การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ – School Partner ทุกท่านถือเป็นผู้นำ สิ่งที่เราทำกันอยู่ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเป็นผู้นำ เพราะทุกท่าน สามารถคิดค้น และผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีแก่คนอื่นได้ 4.หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง – นักเรียน ต้องการเรียนอะไรอยากให้เกิดจากตัวเด็กเอง School Partner จะทำโครงการใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรยึดหลักให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะต่อไป เด็กจะเป็นผู้ส่งต่อการเรียนรู้นั้นให้แก่คนอื่น ส่งผลถึงคุณครู ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน เกิดความยั่งยืนในที่สุด และ 5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา – ต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้โรงเรียนมีความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ไอซีทีที่ได้ส่งมอบไป ควรมีบุคลากรด้านไอซีทีเข้าไปสอนครูหรือนักเรียนโดยตรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ"

"ขอขอบคุณ ผู้นำรุ่นใหม่ทุกท่านที่เสียสละมาร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED รู้สึกภูมิใจและตื้นตันใจอย่างมากที่โครงการ CONNEXT ED นี้ มีจุดเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ แต่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จและมีจุดมุ่งหมายต่อไป โครงการนี้ จะช่วยให้ระบบการศึกษาไทย สามารถเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน พร้อมสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต หวังว่าสิ่งที่พวกเราได้ร่วมมือกันทำให้แก่ประเทศไทยนี้ ถ้าประสบความสำเร็จ ต่อไปก็อาจจะเป็นโมเดลให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้ ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ในที่นี้ ถือว่าเป็น "โชค" ของนักเรียนและโรงเรียน เพราะทุกท่าน คือผู้ให้ที่เสียสละและคิดบวกตลอดเวลา เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่าย่อท้อ และสู้ต่อไป ที่สำคัญที่สุด อย่าละการให้โชคของท่าน เพราะนอกจากท่านจะเป็น "โชค" ให้ผู้อื่น และ "โชค" ยังอยู่กับตัวท่านแล้ว "โชค" นี้ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน" นายศุภชัย กล่าวสรุป

นอกจากนี้ ในงาน ยังมีตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนเผยถึงแผนงานในปีนี้แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะที่ปรึกษาของผู้นำรุ่นใหม่ ทั้ง School Counselor และ School Coach ที่มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย

นางสาวปริษา สุขนิติ ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ดูแลร.ร.วัดปทุมคงคาราม ร.ร.วัดจรเข้ไล่ และร.ร.วัดเชิงท่า จ.อยุธยา กล่าวว่า "หนึ่งปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลร.ร.วัดเชิงท่าซึ่งมีจำนวนนักเรียนน้อยและประสบปัญหานักเรียนลาออกเป็นระยะ แต่เด็กมีความสามารถด้านดนตรีและอยากพัฒนาเรื่องนี้ จึงปรึกษากับผู้อำนวยการว่า ควรจะจัดคอร์สเรียนดนตรีในช่วงเวลาว่างและวันหยุด เพื่อให้เด็กหลีกเลี่ยงจากบรรยากาศสุ่มเสี่ยงที่อยู่รอบตัว เช่น ยาเสพติด การเล่นเกม และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งโรงเรียน ให้การตอบรับดีมากและยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ด้วย เห็นได้ว่านักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และยังมีรายได้จากการออกแสดงตามงานต่างๆ นอกจากนี้ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่เคยลดลงเพราะลาออกเป็นระยะๆ นั้น ก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย คิดว่าในปีต่อไปนี้ อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพให้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการเกี่ยวกับเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ รวมถึงบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประทับใจที่แม้โรงเรียนจะขาดความพร้อมหลายด้าน แต่ครูทุกคนก็พร้อมจะสู้ไปกับเราจนประสบความสำเร็จ"

ขณะที่ นายสมคิด ตันมงคล ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ดูแลร.รบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ร.ร.บ้านม่วง ใหม่ และร.ร.บ้านทุ่งน้อย จ.น่าน กล่าวว่า "ทั้งสามโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่สีแดง นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่ละโรงเรียนจะทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเก่งและเด็กดี สำหรับร.ร.บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นอกจากจะทำโครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนแล้ว ยังฝึกทักษะอาชีพให้เด็กรู้จักการปลูกฟักข้าว และให้คำแนะนำต่อยอดการแปรรูปฟักข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่ โลชั่น ครีมบำรุงผิว ยาสระผม โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รวมถึงการสร้างสรรค์หีบห่อและนำออกจำหน่ายในงานต่างๆ ทำให้เด็กจะได้รับทั้งประสบการณ์และรายได้ นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกกิจกรรมไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนอีกด้วย สิ่งที่ประทับใจ คือครูและผู้อำนวยการของโรงเรียนทุกท่าน มีความคิดทันสมัยและเข้าใจว่าเด็กจะต้องรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ดีใจที่วันนี้ ได้มีส่วนร่วมในการจุดประกายให้ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนให้มีแนวความคิดใหม่ๆ สามารถพัฒนาต่อยอดและมั่นใจว่าจะเห็นผลในอนาคตอย่างแน่นอน"

นับเป็นอีกครั้งที่ได้เห็นพลังของผู้นำรุ่นใหม่ทรู ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และแม้ว่าจะครบรอบ 1 ปีของการปฏิบัติภารกิจแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าในปีต่อๆ ไป เจตนารมณ์และพลังศรัทธาของคนเหล่านี้ จะยังคงอยู่ และพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อโครงการ CONNEXT ED อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมยกระดับการศึกษาไทยให้เกิดความอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics