ผู้นำรุ่นใหม่ทรู โชว์พลังหัวใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี สู่ปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 12, 2018 09:53
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ผู้นำรุ่นใหม่ทรู โชว์พลังหัวใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี สู่ปีที่ 2

หลังจากที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 บริษัทเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยมาอย่างเข้มแข็งเป็นเวลากว่า 1 ปีเพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ล่าสุด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งฯ ที่รับผิดชอบดูแล 910 โรงเรียนจากจำนวนทั้งหมด 3,351 โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ทรู (School Partner) จำนวน 302 คน ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้นโยบายโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ จนสามารถจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานในพิธี ได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล" เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในปีนี้ว่า

"การขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 10 ข้อ ของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ หนึ่งปีที่ผ่านมา School Partner ทุกท่าน ได้ดำเนินการครบทั้ง 10 ยุทธ์ศาสตร์แล้ว แต่ในปีนี้ จะเน้นย้ำยุทธศาสตร์ 5 ข้อที่สำคัญมาก ได้แก่ 1.ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา – โครงการใดๆ ที่จะทำในโรงเรียน ควรต้องมีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนและจับต้องได้ สามารถที่จะอธิบาย วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 2.กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน – โครงการที่จะดำเนินการ ควรจะนำพาโรงเรียนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกลไกการตลาด รวมถึงครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องเข้าใจในโครงการที่จะทำ พร้อมช่วยเหลือและผนึกกำลังกัน เพื่อให้โครงการ CONNEXT ED สามารถต่อยอดได้ 3.การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ – School Partner ทุกท่านถือเป็นผู้นำ สิ่งที่เราทำกันอยู่ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเป็นผู้นำ เพราะทุกท่าน สามารถคิดค้น และผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีแก่คนอื่นได้ 4.หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง – นักเรียน ต้องการเรียนอะไรอยากให้เกิดจากตัวเด็กเอง School Partner จะทำโครงการใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรยึดหลักให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะต่อไป เด็กจะเป็นผู้ส่งต่อการเรียนรู้นั้นให้แก่คนอื่น ส่งผลถึงคุณครู ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน เกิดความยั่งยืนในที่สุด และ 5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา – ต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้โรงเรียนมีความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ไอซีทีที่ได้ส่งมอบไป ควรมีบุคลากรด้านไอซีทีเข้าไปสอนครูหรือนักเรียนโดยตรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ"

"ขอขอบคุณ ผู้นำรุ่นใหม่ทุกท่านที่เสียสละมาร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED รู้สึกภูมิใจและตื้นตันใจอย่างมากที่โครงการ CONNEXT ED นี้ มีจุดเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ แต่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จและมีจุดมุ่งหมายต่อไป โครงการนี้ จะช่วยให้ระบบการศึกษาไทย สามารถเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน พร้อมสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต หวังว่าสิ่งที่พวกเราได้ร่วมมือกันทำให้แก่ประเทศไทยนี้ ถ้าประสบความสำเร็จ ต่อไปก็อาจจะเป็นโมเดลให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้ ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ในที่นี้ ถือว่าเป็น "โชค" ของนักเรียนและโรงเรียน เพราะทุกท่าน คือผู้ให้ที่เสียสละและคิดบวกตลอดเวลา เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่าย่อท้อ และสู้ต่อไป ที่สำคัญที่สุด อย่าละการให้โชคของท่าน เพราะนอกจากท่านจะเป็น "โชค" ให้ผู้อื่น และ "โชค" ยังอยู่กับตัวท่านแล้ว "โชค" นี้ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน" นายศุภชัย กล่าวสรุป

นอกจากนี้ ในงาน ยังมีตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนเผยถึงแผนงานในปีนี้แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะที่ปรึกษาของผู้นำรุ่นใหม่ ทั้ง School Counselor และ School Coach ที่มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย

นางสาวปริษา สุขนิติ ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ดูแลร.ร.วัดปทุมคงคาราม ร.ร.วัดจรเข้ไล่ และร.ร.วัดเชิงท่า จ.อยุธยา กล่าวว่า "หนึ่งปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลร.ร.วัดเชิงท่าซึ่งมีจำนวนนักเรียนน้อยและประสบปัญหานักเรียนลาออกเป็นระยะ แต่เด็กมีความสามารถด้านดนตรีและอยากพัฒนาเรื่องนี้ จึงปรึกษากับผู้อำนวยการว่า ควรจะจัดคอร์สเรียนดนตรีในช่วงเวลาว่างและวันหยุด เพื่อให้เด็กหลีกเลี่ยงจากบรรยากาศสุ่มเสี่ยงที่อยู่รอบตัว เช่น ยาเสพติด การเล่นเกม และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งโรงเรียน ให้การตอบรับดีมากและยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ด้วย เห็นได้ว่านักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และยังมีรายได้จากการออกแสดงตามงานต่างๆ นอกจากนี้ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่เคยลดลงเพราะลาออกเป็นระยะๆ นั้น ก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย คิดว่าในปีต่อไปนี้ อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพให้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการเกี่ยวกับเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ รวมถึงบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประทับใจที่แม้โรงเรียนจะขาดความพร้อมหลายด้าน แต่ครูทุกคนก็พร้อมจะสู้ไปกับเราจนประสบความสำเร็จ"

ขณะที่ นายสมคิด ตันมงคล ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ดูแลร.รบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ร.ร.บ้านม่วง ใหม่ และร.ร.บ้านทุ่งน้อย จ.น่าน กล่าวว่า "ทั้งสามโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่สีแดง นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่ละโรงเรียนจะทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเก่งและเด็กดี สำหรับร.ร.บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นอกจากจะทำโครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนแล้ว ยังฝึกทักษะอาชีพให้เด็กรู้จักการปลูกฟักข้าว และให้คำแนะนำต่อยอดการแปรรูปฟักข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่ โลชั่น ครีมบำรุงผิว ยาสระผม โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รวมถึงการสร้างสรรค์หีบห่อและนำออกจำหน่ายในงานต่างๆ ทำให้เด็กจะได้รับทั้งประสบการณ์และรายได้ นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกกิจกรรมไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนอีกด้วย สิ่งที่ประทับใจ คือครูและผู้อำนวยการของโรงเรียนทุกท่าน มีความคิดทันสมัยและเข้าใจว่าเด็กจะต้องรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ดีใจที่วันนี้ ได้มีส่วนร่วมในการจุดประกายให้ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนให้มีแนวความคิดใหม่ๆ สามารถพัฒนาต่อยอดและมั่นใจว่าจะเห็นผลในอนาคตอย่างแน่นอน"

นับเป็นอีกครั้งที่ได้เห็นพลังของผู้นำรุ่นใหม่ทรู ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และแม้ว่าจะครบรอบ 1 ปีของการปฏิบัติภารกิจแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าในปีต่อๆ ไป เจตนารมณ์และพลังศรัทธาของคนเหล่านี้ จะยังคงอยู่ และพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อโครงการ CONNEXT ED อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมยกระดับการศึกษาไทยให้เกิดความอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป


Latest Press Release

ชวนอิ่มบุญ สุขใจตลอดช่วงเทศกาลอาหารเจ

ห้องอาหารจีน ไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ขอเชิญทุกท่านมาอิ่มบุญพร้อมสุขใจกับความอร่อยตลอดช่วง "เทศกาลอาหารเจ" ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อความสบายทั้งกายและใจ อาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่ง ที่ช่วยล้างพิษ...

ซมโปะ ประกันภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

"ซมโปะ ประกันภัย" จับมือพันธมิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือ ส่งมอบของบริจาคที่ศูนย์ช่วยเหลือ จ.ขอนแก่น "ซมโปะ ประกันภัย" ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน...

กอปภ.ก.ประสานศูนย์ ปภ.เขต และจังหวัดเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 20 - 25 ก.ย. 62

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 20 - 25 กันยายน 2562 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามข้อมูลปริมาณน้ำ การระบายน้ำ...

สจด. รับสมัครอบรมภาษาอิตาเลียน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอิตาเลียนพื้นฐานเพื่อการเที่ยวไทย (ระยะสั้น) 30 ชั่วโมง โดย ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอิตาเลียน ราคาคอร์สละ 4,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้...

ทช. ทวงคืนป่าชายเลน 5.2 หมื่นไร่ เดินหน้าปลูกฟื้นฟูไปแล้ว 3 หมื่นไร่ ย้ำชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการดูแลป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)...

Related Topics