ผู้นำรุ่นใหม่ทรู โชว์พลังหัวใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี สู่ปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 12, 2018 09:53
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ผู้นำรุ่นใหม่ทรู โชว์พลังหัวใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อเนื่อง เดินหน้าสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี สู่ปีที่ 2

หลังจากที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 บริษัทเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยมาอย่างเข้มแข็งเป็นเวลากว่า 1 ปีเพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ล่าสุด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งฯ ที่รับผิดชอบดูแล 910 โรงเรียนจากจำนวนทั้งหมด 3,351 โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ทรู (School Partner) จำนวน 302 คน ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้นโยบายโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ จนสามารถจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานในพิธี ได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล" เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในปีนี้ว่า

"การขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 10 ข้อ ของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ หนึ่งปีที่ผ่านมา School Partner ทุกท่าน ได้ดำเนินการครบทั้ง 10 ยุทธ์ศาสตร์แล้ว แต่ในปีนี้ จะเน้นย้ำยุทธศาสตร์ 5 ข้อที่สำคัญมาก ได้แก่ 1.ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา – โครงการใดๆ ที่จะทำในโรงเรียน ควรต้องมีตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนและจับต้องได้ สามารถที่จะอธิบาย วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 2.กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน – โครงการที่จะดำเนินการ ควรจะนำพาโรงเรียนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกลไกการตลาด รวมถึงครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องเข้าใจในโครงการที่จะทำ พร้อมช่วยเหลือและผนึกกำลังกัน เพื่อให้โครงการ CONNEXT ED สามารถต่อยอดได้ 3.การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ – School Partner ทุกท่านถือเป็นผู้นำ สิ่งที่เราทำกันอยู่ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเป็นผู้นำ เพราะทุกท่าน สามารถคิดค้น และผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีแก่คนอื่นได้ 4.หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง – นักเรียน ต้องการเรียนอะไรอยากให้เกิดจากตัวเด็กเอง School Partner จะทำโครงการใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรยึดหลักให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะต่อไป เด็กจะเป็นผู้ส่งต่อการเรียนรู้นั้นให้แก่คนอื่น ส่งผลถึงคุณครู ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน เกิดความยั่งยืนในที่สุด และ 5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา – ต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้โรงเรียนมีความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ไอซีทีที่ได้ส่งมอบไป ควรมีบุคลากรด้านไอซีทีเข้าไปสอนครูหรือนักเรียนโดยตรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ"

"ขอขอบคุณ ผู้นำรุ่นใหม่ทุกท่านที่เสียสละมาร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED รู้สึกภูมิใจและตื้นตันใจอย่างมากที่โครงการ CONNEXT ED นี้ มีจุดเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ แต่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จและมีจุดมุ่งหมายต่อไป โครงการนี้ จะช่วยให้ระบบการศึกษาไทย สามารถเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน พร้อมสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต หวังว่าสิ่งที่พวกเราได้ร่วมมือกันทำให้แก่ประเทศไทยนี้ ถ้าประสบความสำเร็จ ต่อไปก็อาจจะเป็นโมเดลให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้ ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ในที่นี้ ถือว่าเป็น "โชค" ของนักเรียนและโรงเรียน เพราะทุกท่าน คือผู้ให้ที่เสียสละและคิดบวกตลอดเวลา เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่าย่อท้อ และสู้ต่อไป ที่สำคัญที่สุด อย่าละการให้โชคของท่าน เพราะนอกจากท่านจะเป็น "โชค" ให้ผู้อื่น และ "โชค" ยังอยู่กับตัวท่านแล้ว "โชค" นี้ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน" นายศุภชัย กล่าวสรุป

นอกจากนี้ ในงาน ยังมีตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนเผยถึงแผนงานในปีนี้แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะที่ปรึกษาของผู้นำรุ่นใหม่ ทั้ง School Counselor และ School Coach ที่มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย

นางสาวปริษา สุขนิติ ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ดูแลร.ร.วัดปทุมคงคาราม ร.ร.วัดจรเข้ไล่ และร.ร.วัดเชิงท่า จ.อยุธยา กล่าวว่า "หนึ่งปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลร.ร.วัดเชิงท่าซึ่งมีจำนวนนักเรียนน้อยและประสบปัญหานักเรียนลาออกเป็นระยะ แต่เด็กมีความสามารถด้านดนตรีและอยากพัฒนาเรื่องนี้ จึงปรึกษากับผู้อำนวยการว่า ควรจะจัดคอร์สเรียนดนตรีในช่วงเวลาว่างและวันหยุด เพื่อให้เด็กหลีกเลี่ยงจากบรรยากาศสุ่มเสี่ยงที่อยู่รอบตัว เช่น ยาเสพติด การเล่นเกม และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งโรงเรียน ให้การตอบรับดีมากและยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ด้วย เห็นได้ว่านักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และยังมีรายได้จากการออกแสดงตามงานต่างๆ นอกจากนี้ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่เคยลดลงเพราะลาออกเป็นระยะๆ นั้น ก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย คิดว่าในปีต่อไปนี้ อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพให้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการเกี่ยวกับเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ รวมถึงบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประทับใจที่แม้โรงเรียนจะขาดความพร้อมหลายด้าน แต่ครูทุกคนก็พร้อมจะสู้ไปกับเราจนประสบความสำเร็จ"

ขณะที่ นายสมคิด ตันมงคล ผู้นำรุ่นใหม่ทรู ดูแลร.รบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ร.ร.บ้านม่วง ใหม่ และร.ร.บ้านทุ่งน้อย จ.น่าน กล่าวว่า "ทั้งสามโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่สีแดง นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่ละโรงเรียนจะทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเก่งและเด็กดี สำหรับร.ร.บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นอกจากจะทำโครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนแล้ว ยังฝึกทักษะอาชีพให้เด็กรู้จักการปลูกฟักข้าว และให้คำแนะนำต่อยอดการแปรรูปฟักข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่ โลชั่น ครีมบำรุงผิว ยาสระผม โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รวมถึงการสร้างสรรค์หีบห่อและนำออกจำหน่ายในงานต่างๆ ทำให้เด็กจะได้รับทั้งประสบการณ์และรายได้ นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกกิจกรรมไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนอีกด้วย สิ่งที่ประทับใจ คือครูและผู้อำนวยการของโรงเรียนทุกท่าน มีความคิดทันสมัยและเข้าใจว่าเด็กจะต้องรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ดีใจที่วันนี้ ได้มีส่วนร่วมในการจุดประกายให้ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนให้มีแนวความคิดใหม่ๆ สามารถพัฒนาต่อยอดและมั่นใจว่าจะเห็นผลในอนาคตอย่างแน่นอน"

นับเป็นอีกครั้งที่ได้เห็นพลังของผู้นำรุ่นใหม่ทรู ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และแม้ว่าจะครบรอบ 1 ปีของการปฏิบัติภารกิจแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าในปีต่อๆ ไป เจตนารมณ์และพลังศรัทธาของคนเหล่านี้ จะยังคงอยู่ และพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อโครงการ CONNEXT ED อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมยกระดับการศึกษาไทยให้เกิดความอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป


Latest Press Release

เซเลบสุดฮอต เพ็บ ให้คุณหมอปาล์ม หมอน่องเทพ ดูแลเรียวขา

แม้หน้าจะคมสวยเป๊ะ ของแท้แม่ให้มา..แต่ "เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา" น้องสาวคนเล็กของ "แพร-วทานิกา" กลับไม่พอใจซักเท่าไหร่ ล่าสุด นั่งสไลด์มือถือไปมา ก็บังเอิญไปเจอะคำว่า "หมอปาล์ม น่องเทพ" จนต้องออกจากโลกโซเชียล..รีบขับรถเลี้ยวเข้าอินฟินิตี้ คลินิก...

สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหน่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม...

อิ่มอร่อยพร้อมสุขสมบูรณ์ กับเมนูมงคลรับตรุษจีน ที่ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

วาระแห่งความเจริญรุ่งเรือง เสริมมงคลต้อนรับปีใหม่จีน ด้วยเมนูอาหารรสเลิศ เหมาะแก่การเฉลิมฉลองปีใหม่ของลูกหลานมังกร ตรุษจีนปีหมูทอง วันที่ 2-10 ก.พ. นี้ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอต้อนรับคุณด้วยเซ็ตเมนูร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข...

สะเดาน้ำปลาหวาน เมนูไทยแต่โบราณ

"สะเดา" เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทุกภูมิภาคในไทย มีสรรพคุณบำรุงโลหิต ช่วยขับน้ำย่อยทำให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ฯลฯ แต่มีรสขม จึงนิยมทานคู่กับ"น้ำปลาหวาน" ดิ เอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดเมนู...

คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนปี 62 ลุยสร้างตัวแทนขายทั้งใน-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษและทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ

นายอชิตะ นาคาละ เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนการตลาดปี 62 เตรียมลุยสร้างตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษทั้งท่องเที่ยวและรถยนต์หรู ยืนยันลูกค้ามั่นใจคุณภาพสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลและปลอดภัย...

Related Topics