PI-01: Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ) วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 23, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จากการที่เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA ) ได้เป็นที่ยอมรับว่า เป็นกรอบการประเมินที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก โดยใช้ประโยชน์จากการตรวจประเมินตนเอง ซึ่งทำให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องใด แต่หลายๆ องค์กรหลังจากการประเมินแล้ว ไม่สามารถไปกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะหมวด 6 การปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าบริการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การที่ทำให้องค์กรสามารถนำค่านิยมหลัก หลักการและเกณฑ์ของ TQA โดยมีแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึง เครื่องมือ ที่ใช้ในหมวด 6 การปฏิบัติการ ไปดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ค่านิยมหลัก เกณฑ์ การประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติการ

เพื่อเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินที่ดีเลิศด้านปฏิบัติการ ไปวางแผนสู่ภาคปฏิบัติ

เพื่อให้องค์กรสามารถนำระบบบริหารการจัดการ และ เครื่องมือ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินด้านการปฏิบัติการ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

วิธีการอบรม
บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
Workshop

วิทยากร: คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM

– ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
-สำหรับผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือองค์กรที่ใช้ TQA
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาหมวด 6 การปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ระยะเวลา: 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
รุ่น 2 วันที่ 25-26 กันยายน 2561
หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
เกณฑ์หมวด 6 การปฏิบัติการของ TQA
ค่านิยมหลักและหลักการประเมินของTQA
ระบบการบริหารจัดการ
Initial Phase Management
Production Management
Cost Management
Quality Assurance
Lean Management
Supply Chain Management
Innovation Management
วันที่ 2
09.00-16.00 น.
ระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
Safety Management
Business Continuity Management
เครื่องมือ เทคนิค
Quality Function Deployment
Cost of Quality
Quality Control Circle
Kaizen
SMED 7 QC Too & 7 Management Tool
Statistical Process Control ( SPC)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/event/20561

Latest Press Release

ต้อนรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมต้อนรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ด้วยการนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับอันเลื่องชื่อจาก ห้องอาหารจีน ซัมเมอร์ พาเลซ ที่ควบคุมคุณภาพการผลิตโดย เชฟหยาง วัน โฮ เชฟชาวฮ่องกง...

กรมสรรพากรขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

กรมสรรพากรได้จัดทำโครงการ "การสำรวจด้านความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ และการบริหารงานเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล" เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสในการปรับปรุงองค์กรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล...

ภาพข่าว: อิออน มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า อิ่มอร่อยกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

นายตุลา พฤหัสไพลิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย นางสุธาวดี ศิริธนชัย (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เอาใจลูกค้านักช้อป นักชิม...

ภาพข่าว: วธ. - เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา เรื่อง "การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ" โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย...

ปาล์ม สปริงส์ เพลซ ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯเชียงใหม่ โครงการสุดหรู Palm Springs Privato

ณภัทร ไวเกษตรกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด กล่าวว่า ปาล์ม สปริงส์ เพลซ เป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่มานานกว่า 30 ปี เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท...

Related Topics