PI-01: Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ) วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 23, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จากการที่เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA ) ได้เป็นที่ยอมรับว่า เป็นกรอบการประเมินที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก โดยใช้ประโยชน์จากการตรวจประเมินตนเอง ซึ่งทำให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องใด แต่หลายๆ องค์กรหลังจากการประเมินแล้ว ไม่สามารถไปกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะหมวด 6 การปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าบริการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การที่ทำให้องค์กรสามารถนำค่านิยมหลัก หลักการและเกณฑ์ของ TQA โดยมีแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึง เครื่องมือ ที่ใช้ในหมวด 6 การปฏิบัติการ ไปดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ค่านิยมหลัก เกณฑ์ การประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติการ

เพื่อเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินที่ดีเลิศด้านปฏิบัติการ ไปวางแผนสู่ภาคปฏิบัติ

เพื่อให้องค์กรสามารถนำระบบบริหารการจัดการ และ เครื่องมือ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินด้านการปฏิบัติการ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

วิธีการอบรม
บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
Workshop

วิทยากร: คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM

– ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
-สำหรับผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือองค์กรที่ใช้ TQA
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาหมวด 6 การปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ระยะเวลา: 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
รุ่น 2 วันที่ 25-26 กันยายน 2561
หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
เกณฑ์หมวด 6 การปฏิบัติการของ TQA
ค่านิยมหลักและหลักการประเมินของTQA
ระบบการบริหารจัดการ
Initial Phase Management
Production Management
Cost Management
Quality Assurance
Lean Management
Supply Chain Management
Innovation Management
วันที่ 2
09.00-16.00 น.
ระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
Safety Management
Business Continuity Management
เครื่องมือ เทคนิค
Quality Function Deployment
Cost of Quality
Quality Control Circle
Kaizen
SMED 7 QC Too & 7 Management Tool
Statistical Process Control ( SPC)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/event/20561

Latest Press Release

ภาพข่าว: กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการศึกษาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น...

ภาพข่าว: พิธีลงนามสัญญา ระหว่าง แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล และ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายฌอน ฮิลล์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรม เอเซีย-แปซิฟิก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในพิธีลงนามสัญญาเข้าบริหารโรงแรม...

ภาพข่าว: มิชลิน ร่วมกับ สวทน. มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ WiL (Work Integrated Learning)

เมื่อเร็วๆนี้ นายสิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่ 3...

ฮั่ว เซ่ง ฮง ชวนคุณร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ พร้อมอิ่มบุญและอิ่มใจกับเมนูอาหารเจ สด สะอาด รังสรรค์เมนูจากกุ๊กฝีมือเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 7 17 ต.คนี้

ร้านอาหาร ฮั่ว เซ่ง ฮง ชวนคุณมาอิ่มบุญ อิ่มใจ กับเทศกาลกินเจปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 7- 17 ตุลาคมนี้ เสิร์ฟด้วยอาหารเจรสชาติอร่อย คัดสรรเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปรุงสดใหม่ จานต่อจาน รังสรรค์เมนูจากกุ๊กฝีมือเยี่ยม ฮั่ว เซ่ง ฮง...

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ สนับสนุนโครงการ ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล

ยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ ให้การสนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์...

Related Topics