PI-01: Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ) วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 23, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จากการที่เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA ) ได้เป็นที่ยอมรับว่า เป็นกรอบการประเมินที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก โดยใช้ประโยชน์จากการตรวจประเมินตนเอง ซึ่งทำให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องใด แต่หลายๆ องค์กรหลังจากการประเมินแล้ว ไม่สามารถไปกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะหมวด 6 การปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าบริการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การที่ทำให้องค์กรสามารถนำค่านิยมหลัก หลักการและเกณฑ์ของ TQA โดยมีแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึง เครื่องมือ ที่ใช้ในหมวด 6 การปฏิบัติการ ไปดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ค่านิยมหลัก เกณฑ์ การประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติการ

เพื่อเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินที่ดีเลิศด้านปฏิบัติการ ไปวางแผนสู่ภาคปฏิบัติ

เพื่อให้องค์กรสามารถนำระบบบริหารการจัดการ และ เครื่องมือ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินด้านการปฏิบัติการ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

วิธีการอบรม
บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
Workshop

วิทยากร: คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM

– ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
-สำหรับผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือองค์กรที่ใช้ TQA
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาหมวด 6 การปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ระยะเวลา: 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
รุ่น 2 วันที่ 25-26 กันยายน 2561
หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
เกณฑ์หมวด 6 การปฏิบัติการของ TQA
ค่านิยมหลักและหลักการประเมินของTQA
ระบบการบริหารจัดการ
Initial Phase Management
Production Management
Cost Management
Quality Assurance
Lean Management
Supply Chain Management
Innovation Management
วันที่ 2
09.00-16.00 น.
ระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
Safety Management
Business Continuity Management
เครื่องมือ เทคนิค
Quality Function Deployment
Cost of Quality
Quality Control Circle
Kaizen
SMED 7 QC Too & 7 Management Tool
Statistical Process Control ( SPC)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/event/20561

Latest Press Release

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการโซนใหม่ TAKE HOME ยกขบวนความอร่อย ร้านอาหารคาว - หวาน ซื้อกลับไปทานที่บ้านซื้อฝากคนรู้ใจ

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดให้บริการโซนใหม่ ภายใต้ชื่อ "TAKE HOME" ศูนย์รวมร้านอาหารคาว - หวานเลิศรส พร้อมเครื่องดื่มชื่นใจ สำหรับลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้าน อาทิ ขนมจีนน้ำยาปู สูตรปักษ์ใต้แท้ๆ จากครัวคุณยาย...

สัมผัสกาแฟสไตล์ไอริช ณ เดอะ ดรังก์เคน เลปเพอร์คอร์น โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15

เดอะ ดรังก์เคน เลปเพอร์คอร์น ไอริชผับที่ดีที่สุดใจกลางสุขุมวิท ณ โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15 จับมือร่วมกับ Nitro Labs Co., Ltd ขอเชิญชวนทุกท่านเฉลิมฉลองวันกาแฟไอริช หรือ National Irish Coffee Day ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562...

Sushi Saito ประเดิมแชมป์ร้านอาหารญี่ปุ่นอันดับหนึ่ง ในการจัดอันดับ 100+ ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยมของ Opinionated About Dining

Opinionated About Dining (OAD) แพลตฟอร์มจัดอันดับร้านอาหารระดับโลก ประกาศให้ร้าน Sushi Saito ในกรุงโตเกียว เป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ 100+ ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นการจัดอันดับเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นครั้งแรกของ OAD ร้านอาหาร Sushi...

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รับบริจาคเพื่อโครงการ เพราะทุกมื้อคือชีวิต ผ่านคิวอาร์โค้ด ทำบุญง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิ๊ก

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เป็นเด็กเร่ร่อน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง โดยให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา อาหาร...

นายแพทย์ฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ฝุ่นละออง PM 2.5 อันตราย..น้ำบร็อกโคลีปั่น ช่วยขจัดสารพิษได้

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากร่างกายสูดดมฝุ่นละออง PM 2.5...

Related Topics