ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 15, 2018 13:36
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--พีเค ดีดีดี

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รอบชิงชนะเลิศประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โครงการ TO BE NUMBER ONE มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน อายุ ๖ – ๒๕ ปี ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม และความต้องการของเยาวชนวัยรุ่น มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพ การดำเนินการโครงการครอบคลุมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนปกติ งานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และงานบำบัด รักษาในเยาวชนกลุ่มป่วย โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ก่อให้เกิดความท้าทาย และจูงใจเยาวชนไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด แต่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง แนวคิดและกิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปราม โดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ในลักษณะส่งเสริมการแข่งกันทำความดี เป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิต

TO BE NUMBER ONE IDOL หรือ เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เป็นแนวทางพัฒนาเยาวชน ที่กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ และหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง ทรงหวังให้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ มาดำเนินการ

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน ๔๐ คน จะได้เข้าเก็บตัวในบ้าน เป็นเวลา ๕ สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดี สอดแทรก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง ด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลาย เพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่า เยาวชน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้ง คนเก่ง คนดีได้ TO BE NUMBER ONE IDOL ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็น "ดาราหรือศิลปิน" แต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและคนดี ยกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดง การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการติดอาวุธให้กับเด็ก ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคม กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE มีหน้าที่สนับสนุนเยาวชนให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง เมื่อหาพบ และตอบตนเองได้ ก็เป็นเรื่องง่าย ที่จะพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้อย่างภาคภูมิ


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics