ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 15, 2018 13:36
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--พีเค ดีดีดี

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รอบชิงชนะเลิศประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โครงการ TO BE NUMBER ONE มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน อายุ ๖ – ๒๕ ปี ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม และความต้องการของเยาวชนวัยรุ่น มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพ การดำเนินการโครงการครอบคลุมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนปกติ งานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และงานบำบัด รักษาในเยาวชนกลุ่มป่วย โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ก่อให้เกิดความท้าทาย และจูงใจเยาวชนไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด แต่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง แนวคิดและกิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปราม โดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ในลักษณะส่งเสริมการแข่งกันทำความดี เป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิต

TO BE NUMBER ONE IDOL หรือ เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เป็นแนวทางพัฒนาเยาวชน ที่กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ และหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง ทรงหวังให้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ มาดำเนินการ

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน ๔๐ คน จะได้เข้าเก็บตัวในบ้าน เป็นเวลา ๕ สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดี สอดแทรก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง ด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลาย เพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่า เยาวชน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้ง คนเก่ง คนดีได้ TO BE NUMBER ONE IDOL ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็น "ดาราหรือศิลปิน" แต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและคนดี ยกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดง การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการติดอาวุธให้กับเด็ก ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคม กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE มีหน้าที่สนับสนุนเยาวชนให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง เมื่อหาพบ และตอบตนเองได้ ก็เป็นเรื่องง่าย ที่จะพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้อย่างภาคภูมิ


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics