เมืองไทย Smile First Class Movie Day ใช้เพียง 150 คะแนน รับบัตรชมภาพยนตร์ SF First class ฟรี 1 ที่นั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 13:59
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
เมืองไทย Smile First Class Movie Day ใช้เพียง 150 คะแนน
รับบัตรชมภาพยนตร์ SF First class ฟรี 1 ที่นั่ง

เมืองไทย Smile First Class Movie Day ลูกค้าใช้คะแนนเพียง 150 คะแนน รับบัตรชมภาพยนตร์ SF First class ฟรี 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561- 31 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดโปรโมชั่น

ลูกค้าใช้คะแนนเพียง 150 คะแนน รับบัตรชมภาพยนตร์ SF First class ฟรี 1 ที่นั่ง (จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561- 31 พฤษภาคม 2562
กติกาการเข้าร่วมและเงื่อนไข

1. ใช้คะแนนสะสม Smile Point 150 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง First class 1 ที่นั่ง (ไม่ต้องเพิ่มส่วนต่าง) จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ โดยพิมพ์ F999*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท และต้องทำรายการ ณ โรงภาพยนตร์ที่ร่วมโครงการ) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561- 31 พฤษภาคม 2562 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)

2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS, DTAC และ TRUE เท่านั้น

3. หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านได้แจ้งระงับการรับข้อความ (SMS) จากบริการเสริมต่างๆ จากเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ได้รับข้อความจาก เมืองไทย Smile Club เช่นกัน ทั้งนี้กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งเปิดการใช้งานการรับข้อความ (SMS) จากเครือข่ายของท่าน (ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละเครือข่าย)

4. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF First class เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

5. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการแลกตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)

7. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

8. คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี

9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
10. สิทธิพิเศษนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์เป็นไปตามโรงภาพยนตร์ในเครือ SF First class กำหนด

14. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club

15. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.muangthai.co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทย Smile ในเวลาทำการ

16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
สาขาที่ร่วมรายการ (เฉพาะโรงภาพยนตร์ First Class เครือโรงภาพยนตร์ SF)