กปภ. ทุ่มงบกว่าหมื่นล้าน พัฒนาระบบประปาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 11:53
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบประปาสนับสนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ล่าสุด 11 พื้นที่รับประโยชน์ ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมขยายความสุขสู่ชุมชนที่ขาดแคลน

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มีภารกิจสำคัญในการวางแผนบริหารการให้บริการน้ำประปาไว้ล่วงหน้าตลอดเวลา เพราะปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โครงสร้างประชากรภายในประเทศ การขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรร การย้ายถิ่นของแรงงาน นโยบายรัฐบาล ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพของแหล่งน้ำดิบ ซึ่ง กปภ. ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างรอบด้านโดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศในทุกระยะ 10 ปี ทำให้ กปภ. ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประปาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีโครงการที่แล้วเสร็จ 11 โครงการทั่วประเทศ งบประมาณรวมกว่า 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาอุตรดิตถ์-ตรอน จ.อุตรดิตถ์
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านบึง (หนองไผ่แก้ว) – พนัสนิคม (ท่าบุญมี) จ.ชลบุรี

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาคลองใหญ่ จ.ตราด
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2)

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาหลังรับโอน กปภ.สาขาชัยบาดาล (ลำสนธิ) จ.สุพรรณบุรี

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงการจ่ายน้ำ (ระยะเร่งด่วน) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ แม่น้ำบางปะกง-สระสี่เหลี่ยม จ.ชลบุรี
11. โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำและวางท่อขยายเขต กปภ.สาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร

โครงการเพื่อการพัฒนาระบบประปาข้างต้นจะช่วยให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตลอดจนสามารถขยายพื้นที่การให้บริการไปยังชุมชนที่ยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค ที่มีมาตรฐาน นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว กปภ. ยังมีโครงการเพื่อการพัฒนาระบบประปาอีกกว่า 70 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดย กปภ. มั่นใจว่าเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน


Latest Press Release

ภาพข่าว: เปิดมุมมองใหม่ของการออกแบบ

ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ (ขวา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ DPU X จัดงาน "Cafe and Retail Space Design Cases" มีคุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Room (ที่สองจากขาว) และ คุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA living design...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 2 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 9 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 31 ตำบล 71 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 595 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร...

ปภ.เตือนใช้งานรถโช๊คอัพชำรุด เสื่อมสภาพ...เสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีสังเกตอาการและอันตรายจาก การใช้รถโช๊คอัพชำรุด โดยรถที่โช๊คอัพชำรุดหรือเสื่อมสภาพ รถจะมีอาการร่อน เกิดอาการโคลงเคลงผิดปกติ ดอกยางสึกไม่เท่ากัน ห้องโดยสารสั่นสะเทือนผิดปกติ...

ปภ.รายงาน 7 จว.ภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งประสานและสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม) สนับสนุนกำลังจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลจากศูนย์ ปภ.เขต...

ภาพข่าว: บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด และประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump TE-135)...

Related Topics