ดิ แอสเพน ทรี ร่วมกับ Baycrest จากประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนา นวัตกรรมการดูแลและการบริการแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 16, 2018 17:42
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น
  • ดิ แอสเพน ทรี ผู้ดำเนินธรุกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักอาศัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Baycrest Health Sciences ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเป็นศูนย์วิจัยด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
  • วัตถุประสงค์ในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุและเพื่อออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ดิ แอสเพน ทรี และ Baycrest คาดหวังการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมผู้สูงอายุ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'เกรย์ สึนามิ' ในประเทศไทย

ดิ แอสเพน ทรี ผู้ดำเนินธรุกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักอาศัย และ Baycrest Health Sciences ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเป็นศูนย์วิจัยด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากประเทศแคนาดา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ในการพัฒนาด้านการดูแลและสร้างสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ ได้รับการลงนามโดย มิสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดิแอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร. วิลเลี่ยม อี ไรช์แมน ประธานผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Baycrest ในฐานะตัวแทนจาก Baycrest Global Solutions Inc. ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ เบย์เครสต์ Baycrest ในต่างประเทศ

มิสเฮ จูน พาร์ค กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากพื้นฐานความห่วงใยที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน โดยความห่วงใยนี้มาจากแนวคิด 'For all well – being' ซึ่งเป็นหลักการทำงานของบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของดิ แอสเพน ทรี

ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ของ Baycrest Healthcare (เบย์เครสต์ เฮลท์แคร์) กับ ดิ แอสเพน ทรี ผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย และ บริการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลกให้กับผู้สูงอายุ

"Baycrest และ ดิ แอสเพน ทรี จะร่วมกันทุ่มเทหาวิธีการดูแลผู้สูงอายุตลอดช่วงอายุ (Lifetime care) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสร้างความเจริญในผู้สูงอายุผ่านการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน ด้านการดูแล การให้บริการ และการออกแบบที่อยู่อาศัย รวมถึงการจัดการอย่างมืออาชีพ" มิสเฮ จูน พาร์ค กล่าว

"ทั้งสององค์กรต้องการผลักดันให้เกิด 'aging– in – place' หรือ "การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ" รวมถึงเป็นสถานที่ที่ช่วยรักษาสุขภาพกายและดูแลสุขภาพสภาวะสมองของผู้สูงอายุให้มีชีวิตชีวา มีความสุขกับตัวตนที่แท้จริง เคารพตัวเอง อิ่มเอมกับธรรมชาติและ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและสังคมโดยรวม"

ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกันนี้ Baycrest จะช่วยให้คำปรึกษากับ ดิ แอสเพน ทรี พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่สำหรับผู้สูงอายุโดยผสมผสานโปรแกรมสุขภาพของ Baycrest สำนักงานโตรอนโต ซึ่งดำเนินงานมานานกว่า 100 ปี

ดร. ไรช์แมน กล่าวว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ประสบปัญหาจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุเป็นอันดับสามของทวีปเอเชีย โดยในปีพ.ศ. 2583 หนึ่งในสี่ของคนไทยจะมีอายุที่ 65 ปีหรือมากกว่า

"ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ กำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ หรือ 'เกรย์ สินามิ' Baycrest ซึ่งเป็นผู้นำด้านอายุรเวชและสภาวะสมอง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก" ดร. ไรช์แมน กล่าว

"เป็นความต้องการส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญต่อวิสัยทัศน์ของเรา ในการสร้างโลกที่ผู้สูงอายุทุกคนจะสนุกสนานกับชีวิต มีแรงบันดาลใจและบรรลุเป้าหมายในชีวิต"

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC บริษัทแม่ของดิ แอสเพน ทรี ให้คำจำกัดความของการร่วมมือครั้งนี้ว่า "การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ" ท่ามกลางการขยับตัวของจำนวนประชากรในเอเชีย

"การเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Baycrest ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของ MQDC ในการรับมือกับสถานการณ์ของประเทศไทยและทั่วโลกเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่ง Baycrest มาเติมเต็มวิสัยทัศน์ของ MQDC ด้วยประสบการณ์กว่า 1 ศตวรรษในการดูแลรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานและไปได้ไกลกว่าองค์กรทั่วไป" คุณวิสิษฐ์ กล่าวเสริม

เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์อย่างรวดเร็ว โดยมีนัยยะสำคัญเกี่ยวข้องกับสังคมทุกด้าน ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าในปี 2583 มากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรในประเทศไทยจะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2559 และร้อยละ 5 ในปี 2538

อัตราการเจริญพันธ์ที่ลดลงจาก 6.1 ในปีพ.ศ. 2508 เป็น 1.5 ในปีพ.ศ. 2528 ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาแห่งแรกที่กลายเป็น 'สังคมผู้สูงอายุ'

แต่การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะสร้างโอกาสตลอดจนความท้าทาย โดยธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์จะทำให้ประเทศไทยเป็น "ผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่กำลังเติบโตในภูมิภาคนี้"

ด้วยบริบทนี้ ดิ แอสเพน ทรี และ Baycrest จึงมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยและทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านแนวคิดและเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ

เกี่ยวกับดิ แอสเพน ทรี

ดิ แอสเพน ทรี ผู้ดำเนินธรุกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักอาศัย และสร้างสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย และอุทิศตนเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลก

ก่อตั้งโดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล ดิ แอสเพน ทรี มีความมุ่งมั่นในการสร้าง 'การดูแลตลอดช่วงอายุ' และ 'Aging in place' หรือ "การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ"

ด้วยความร่วมมือกับองค์กรระดับโลก ทำให้การบริการของ ดิ แอสเพน ทรี รวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงสุดพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

ดิ แอสเพน ทรี ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาด 300 ไร่ บริเวณ ถนนบางนาตราด กรุงเทพฯ ที่ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะได้ใช้ชีวิตท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่กว้างขวาง และแวดล้อมด้วยสถานที่พักผ่อนใจ สถานที่ทำงาน ร้านค้าปลีก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ภายใต้แนวคิด 'For all well-being'ของ MQDC ทำให้ดิ แอสเพน ทรี ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของคนและทุกสรรพสิ่งบนโลก

ดิ แอสเพน ทรี ยังดำเนินงานตามหลักการ 'นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน' อีกด้วย โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านจิตวิทยาและงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อประยุกต์ให้กับกับความต้องการทางสังคมผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับ Baycrest Health Sciences

Baycrest Health Sciences คือผู้นำระดับโลกสำหรับผู้สูงอายุในด้านการที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การวิจัย นวัตกรรมและการศึกษา โดยเน้นทางด้านสุขภาพสมองและผู้สูงอายุ

ในฐานะที่เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สังกัดมหาวิทยาลัยโตรอนโต Baycrest ได้มอบประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุและโครงการฝึกอบรมทางแพทย์คลินิกอย่างมากมายสำหรับนักเรียนและสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกด้านประสาทวิทยา

ด้วยการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจและการค้า Baycrest จึงมีความรู้ ความชำนาญด้านการศึกษาและนวัตกรรม ใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรด้านการดูแลสุขภาพ และสถานรับดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งในแคนาดาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

Baycrest ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2461 ในฐานะบ้านพักคนชราของชาวยิว ซึ่งปัจจุบันยังคงยึดถือประเพณีอันยาวนานของสถาบันทางการแพทย์ชั้นเยี่ยมของชาวยิวเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลก

เกี่ยวกับ Baycrest Global Solutions

ด้วยความเกี่ยวข้องเชิงกลยุทธ์กับ Baycrest Health Sciences ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำของโลกในด้านอายุรเวชและสภาวะสมอง Baycrest Global Solutions Inc. จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยจัดโปรแกรมการบำบัดรักษา การศึกษาและเทคโนโลยีอย่างดีที่สุด


Latest Press Release

ภาพข่าว: รีจอยส์ เปิดตัวแชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมี่ยม รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น เพื่อผมนุ่ม พลิ้วสวย หอมยาวนานตลอดวัน

มร.เฮา ทราน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น" แชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมียม ที่ออกแบบและรังสรรค์กลิ่นหอมโดยนักปรุงน้ำหอมระดับโลก โดยมี ขวัญรัตน์...

ภาพข่าว: SANOOK STADIUM 2019 ไทยประกันชีวิต

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน "THE MALL SANOOK STADIUM 2019 สนามความสนุก สุขยกแก๊งค์" พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด ช้อปครบ 2,000 บาท รับทันที บัตรกำนัล มูลค่า 200...

ลิกซิล เปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่แบรนด์ อิแนกซ์ ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 จากดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำ สู่การเปิดตัวประเพณีแห่งน้ำของญี่ปุ่น

บริษัท ลิกซิล กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน (ลิกซิล) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เปิดตัว อัตลักษณ์ใหม่ของห้องอาบน้ำอิแนกซ์ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 อิแนกซ์เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องรูปสมัยใหม่ในเครือลิกซิล...

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FWD North Pole Marathon วิ่งส่งใจไปนอร์ทโพล ทุกโลเพื่อน้อง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่ง คุณป๊อก อิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งที่เคยได้ร่วมวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในประเทศไทย จากใต้สุดไปเหนือสุดในโครงการก้าวคนละก้าว เป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่จะไปร่วมวิ่งขั้วโลกเหนือ ร่วมกับตัวแทนอีก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟอบรมสมาชิกสหกรณ์ใช้ปุ๋ยผสมเอง สหกรณ์เตรียมสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมขายเกษตรกรราคาถูกกว่าท้องตลาด คาดทันใช้ในเดือนพ.ค.นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟจัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เหมาะกับสภาพดินและพืชที่เพาะปลูก พร้อมเจรจาบริษัทนำเข้าจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้สหกรณ์ถูกกว่าท้องตลาด ตันละ 4,000 บาท...

Related Topics