ม.ศรีปทุม จับมือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างโอกาส ต่อยอดความรู้ธุรกิจดิจิทัล ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 ชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 20, 2018 12:07
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้าน Digital Business & Marketing สู่การพัฒนาบุคลากร ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจดิจิทัลสู่ชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 ของประเทศ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีอาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสองสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรด้าน Digital Business & Marketing พร้อมสร้างโอกาสแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลสู่ชุมชน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการแข่งขันของประเทศ และตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น พร้อมตอบโจทย์แนวทางการปฎิรูปการศึกษาของประเทศ และการพัฒนา Thailand 4.0 อีกด้วย

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต่างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนคุณภาพให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในการพัฒนาประเทศ ได้มีเจตจำนงร่วมกันที่จะผนึกกำลังเป็นกัลยาณมิตร ร่วมพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพที่พัฒนาก้าวหน้าในชุมชน ทั้งสองสถาบันจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยชุมชน

ผศ.ดร.วิรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มี ถือได้ว่าเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันอันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจดิจิทัลมากขึ้นและจะเป็นความร่วมมือที่สามารถพัฒนาการศึกษาทางสายวิชาชีพให้มีศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยังได้มีการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร Digital Business & Marketing ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและชุมชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติทั้งในภาคการศึกษาและตลาดงานตลอดจนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึงด้วย


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics