กลุ่มเซ็นทรัล ออกบูธ เซ็นทรัลทำ นำเสนอโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในงาน Thailand Social Expo 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 2, 2018 14:30
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--เซ็นทรัลกรุ๊ป

พบกับบูธ "เซ็นทรัลทำ" ในงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย "Thailand Social Expo 2018" ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการแสดงงานสังคมของรัฐบาล และนำเสนอการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสังคมสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งในงานนี้กลุ่มเซ็นทรัลได้นำเสนอโครงการ เพื่อสังคม "เซ็นทรัลทำ" ที่มีเจตนารมณ์ในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแด่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืนโดยการผ่าน

กิจกรรม 4 ด้านหลัก 1.PEOPLE ด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน 2.COMMUNITY การพัฒนาสินค้าชุมชน, 3.ENVIRONMENT การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 4.PEACE & CULTURES ความสงบสุขและการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ซึ่งคอนเซ็ปต์ของบูธจะเน้นคำว่า "ทำ" คือการลงมือทำจริงในทุกๆ โครงการที่ "เซ็นทรัลทำ" ได้เข้าไปพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับสังคม


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics