ชุมชนสวรรคโลก จัด รักษ์สวรรคโลก สานต่อ การอนุรักษ์กับการพัฒนาเมือง อย่างมีส่วนรวม วันเสาร์ที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ณ อาคารที่ว่าการสวรรคโลก (หลังเก่า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 10, 2018 16:37
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--
ชุมชนสวรรคโลก จัด "รักษ์สวรรคโลก"
สานต่อ การอนุรักษ์กับการพัฒนาเมือง อย่างมีส่วนรวม
วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ณ อาคารที่ว่าการสวรรคโลก (หลังเก่า)

เตรียมจัดกิจกรรมครั้งสำคัญของ "ชุมชนสวรรคโลก" ร่วมกับทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างสรรค์งานอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองสวรรคโลก อย่างไรให้มีคุณค่า สร้างสรรค์ และยั่งยืน โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ทางชุมชนสวรรคโลก จะมีการจัดโครงการนิทรรศการ "รักษ์สวรรคโลก" โดยทั้งนี้จะมีผลงาน VERNADOC และงานภาพวาด จากฝีมือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมชม

  • นิทรรศการประวัติและภาพเก่าเมืองสวรรคโลก
  • นิทรรศการ 109 ปี สถานีรถไฟสวรรคโลก
  • การสาธิตและร่วม #Workshop #ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  • ชมการแสดงดนตรีวิถีชุมชน
  • ฯลฯ

และในวันที 18 สิงหาคม 2561 ในเวลา 18.00 น. สามารถเข้าร่วมฟังเสวนาในประเด็น "การอนุรักษ์กับการพัฒนาเมือง เรื่องที่พวกเราต้องร่วมกัน"โดย ผศ. ปริญญา ชูแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ณ อาคารที่ว่าการสวรรคโลก (หลังเก่า)
#รักษ์สวรรคโลก
#KMITLASAVERNADOC
#KMITL #ASA #VERNADOC

Latest Press Release

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 แล้ว โดยประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพมี 9 กิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่น

คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 และวันที่ 5 พ.ย. 2561 มีมติเห็นชอบสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...