สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 16, 2018 11:05
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,487 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาพบว่า

ประชาชนในจังหวัดน่านมีความสุขชุมชนมวลรวมด้านต่าง ๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่ามีความสุขชุมชนมวลรวมด้านวัฒนธรรมประเพณีสูงที่สุดคือ 8.30 คะแนน รองลงมาคือ ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอยู่ที่ 8.08 คะแนน ความสุขต่อสุขภาพกายอยู่ที่ 7.81 คะแนน ความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา กีฬา การใช้เทคโนโลยีโลกโซเชียล เป็นต้น อยู่ที่ 7.66 คะแนน ความสุขชุมชนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ที่ 7.65 ความสุขต่อสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ที่ 7.57 คะแนน ความสุขต่อสุขภาพใจ อยู่ที่ 7.56 คะแนน และความสุขต่อสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น สิ่งที่ทำอยู่ที่ 7.56 คะแนน ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ที่ 7.55 คะแนน และความสุขต่อ อาชีพการงาน อยู่ที่ 7.47 คะแนน

ผลการวิเคราะห์ความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) อยู่ในระดับที่มาก คืออยู่ที่ 7.72 คะแนน กล่าวได้ว่า ประชาชนชาวเมืองน่านมีความสุขระดับมาก

ที่น่าสนใจคือ หลังจากจำแนกความสุขชุมชนมวลรวมออกตามลักษณะพื้นที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขชุมชนมวลรวมสูงกว่าประชาชนในทุกพื้นที่คือ พื้นที่กึ่งเมือง และพื้นที่ในเมือง ได้แก่ ความสุขชุมชนต่อวัฒนธรรมประเพณีชาวเมืองน่านในพื้นที่เกษตรกรรมสูงถึง 8.69 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 7.86 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.77 คะแนน รองลงมาคือ ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในพื้นที่เกษตรกรรมได้ 8.39 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 8.14 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.60 คะแนน เช่นเดียวกัน ความสุขต่อสุขภาพกาย พบว่า ในพื้นที่เกษตรกรรมได้ 8.08 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 7.50 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.45 คะแนน

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณา คือ ความสุขชุมชนมวลรวมจำแนกตามผู้ที่เข้าร่วมโครงการของ เบโด้ และผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ความสุขชุมชนมวลรวมอยู่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทุกด้าน เช่น ความสุขต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 7.71 คะแนน ในขณะที่กลุ่มไม่ได้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 7.40 คะแนน


Latest Press Release

Gossip News: เอ-ดนัย สรไกรกิติกูล ร่วมชมแฟชั่นโชว์ วาเลนติโน ณ ประเทศญี่ปุ่น

เห็นบินไปญี่ปุ่นบ่อยๆ ไม่ได้มีแค่ทริปพักผ่อนกับแฟมิลี่เท่านั้น ล่าสุด เอ-ดนัย สรไกรกิติกูล ซูเปอร์บอสแห่ง เอ-ลิส คอร์ปอเรท เยือนโตเกียวครั้งสำคัญ เพื่อร่วมงาน "วาเลนติโน ค็อกเทล ปาร์ตี้" (Valentino Cocktail Party) ณ วาเลนติโน บูทีค กินซ่าซิกซ์ ย่านกินซ่า...

ซีอีเอ ชวนร่วมงาน เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2562 (Chiang Mai Design Week 2018) ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Keep Refining ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม" นำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบใหม่ๆ...

ภาพข่าว: SONIC เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมด้วย คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย (ที่2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์...

พบกับศาสตร์แห่งการนวดบำบัด ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชิญชวนทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ พบกับศาสตร์แห่งการนวดบำบัด เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับหลากหลายทรีตเม้นต์ และโปรแกรมการนวดตามแบบของอิมพีเรียลสปา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้น...

เฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงท่ามกลางแสงจันทร์ กับเมนูฟิวชั่น รังสรรค์โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียลแม่ปิง

เฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงท่ามกลางแสงจันทร์ กับเมนูฟิวชั่น รังสรรค์โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญตลอดเทศกาล อาทิ ทาปาสออร์เดิฟเมือง, ฉู่ฉี่ปลาแซลม่อนเสริฟพร้อมข้าวสวยอัญชัน เป็นต้น ต้อนรับทุกท่าน ตั้งแต่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 – 23.00 น....

Related Topics