สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 16, 2018 11:05
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,487 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาพบว่า

ประชาชนในจังหวัดน่านมีความสุขชุมชนมวลรวมด้านต่าง ๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่ามีความสุขชุมชนมวลรวมด้านวัฒนธรรมประเพณีสูงที่สุดคือ 8.30 คะแนน รองลงมาคือ ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอยู่ที่ 8.08 คะแนน ความสุขต่อสุขภาพกายอยู่ที่ 7.81 คะแนน ความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา กีฬา การใช้เทคโนโลยีโลกโซเชียล เป็นต้น อยู่ที่ 7.66 คะแนน ความสุขชุมชนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ที่ 7.65 ความสุขต่อสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ที่ 7.57 คะแนน ความสุขต่อสุขภาพใจ อยู่ที่ 7.56 คะแนน และความสุขต่อสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น สิ่งที่ทำอยู่ที่ 7.56 คะแนน ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ที่ 7.55 คะแนน และความสุขต่อ อาชีพการงาน อยู่ที่ 7.47 คะแนน

ผลการวิเคราะห์ความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) อยู่ในระดับที่มาก คืออยู่ที่ 7.72 คะแนน กล่าวได้ว่า ประชาชนชาวเมืองน่านมีความสุขระดับมาก

ที่น่าสนใจคือ หลังจากจำแนกความสุขชุมชนมวลรวมออกตามลักษณะพื้นที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขชุมชนมวลรวมสูงกว่าประชาชนในทุกพื้นที่คือ พื้นที่กึ่งเมือง และพื้นที่ในเมือง ได้แก่ ความสุขชุมชนต่อวัฒนธรรมประเพณีชาวเมืองน่านในพื้นที่เกษตรกรรมสูงถึง 8.69 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 7.86 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.77 คะแนน รองลงมาคือ ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในพื้นที่เกษตรกรรมได้ 8.39 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 8.14 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.60 คะแนน เช่นเดียวกัน ความสุขต่อสุขภาพกาย พบว่า ในพื้นที่เกษตรกรรมได้ 8.08 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 7.50 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.45 คะแนน

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณา คือ ความสุขชุมชนมวลรวมจำแนกตามผู้ที่เข้าร่วมโครงการของ เบโด้ และผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ความสุขชุมชนมวลรวมอยู่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทุกด้าน เช่น ความสุขต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 7.71 คะแนน ในขณะที่กลุ่มไม่ได้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 7.40 คะแนน


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

Related Topics