สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 16, 2018 11:05
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,487 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาพบว่า

ประชาชนในจังหวัดน่านมีความสุขชุมชนมวลรวมด้านต่าง ๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่ามีความสุขชุมชนมวลรวมด้านวัฒนธรรมประเพณีสูงที่สุดคือ 8.30 คะแนน รองลงมาคือ ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอยู่ที่ 8.08 คะแนน ความสุขต่อสุขภาพกายอยู่ที่ 7.81 คะแนน ความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา กีฬา การใช้เทคโนโลยีโลกโซเชียล เป็นต้น อยู่ที่ 7.66 คะแนน ความสุขชุมชนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ที่ 7.65 ความสุขต่อสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอยู่ที่ 7.57 คะแนน ความสุขต่อสุขภาพใจ อยู่ที่ 7.56 คะแนน และความสุขต่อสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น สิ่งที่ทำอยู่ที่ 7.56 คะแนน ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ที่ 7.55 คะแนน และความสุขต่อ อาชีพการงาน อยู่ที่ 7.47 คะแนน

ผลการวิเคราะห์ความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) อยู่ในระดับที่มาก คืออยู่ที่ 7.72 คะแนน กล่าวได้ว่า ประชาชนชาวเมืองน่านมีความสุขระดับมาก

ที่น่าสนใจคือ หลังจากจำแนกความสุขชุมชนมวลรวมออกตามลักษณะพื้นที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขชุมชนมวลรวมสูงกว่าประชาชนในทุกพื้นที่คือ พื้นที่กึ่งเมือง และพื้นที่ในเมือง ได้แก่ ความสุขชุมชนต่อวัฒนธรรมประเพณีชาวเมืองน่านในพื้นที่เกษตรกรรมสูงถึง 8.69 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 7.86 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.77 คะแนน รองลงมาคือ ความสุขต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในพื้นที่เกษตรกรรมได้ 8.39 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 8.14 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.60 คะแนน เช่นเดียวกัน ความสุขต่อสุขภาพกาย พบว่า ในพื้นที่เกษตรกรรมได้ 8.08 คะแนน ในพื้นที่กึ่งเมืองได้ 7.50 คะแนน และในพื้นที่เมืองได้ 7.45 คะแนน

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณา คือ ความสุขชุมชนมวลรวมจำแนกตามผู้ที่เข้าร่วมโครงการของ เบโด้ และผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ความสุขชุมชนมวลรวมอยู่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทุกด้าน เช่น ความสุขต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 7.71 คะแนน ในขณะที่กลุ่มไม่ได้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 7.40 คะแนน


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics