ครม.ชูฟื้นฟูเส้นทางสายไหมทางทะเล ส่งเสริมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มุ่งบูรณะโบราณสถาน หนุนท่องเที่ยวงานวัดในจังหวัด 55 เมืองรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 21, 2018 15:30
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันว่า ที่ประชุมครม.รับทราบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามเส้นทางสายไหมทางทะเล เชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ 1.การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น การผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราชสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกของยูเนสโก และพัฒนาศักยภาพแหล่งโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2.ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ ยกระดับเทศกาล ประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประเพณีสารทเดือนสิบ เทศกาลถือศีลกินผัก และ3.การส่งเสริมศิลปิน การแสดงพื้นบ้านและมรดกภูมิปัญญา เช่น โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 28 รายการ

นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจราชการให้ที่ประชุมครม.รับทราบ ได้แก่ โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯในพื้นที่ที่วัดบ้านหงาว จังหวัดระนอง และโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองที่วัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดโตนดและวัดพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้แก่

1.ให้กรมศิลปากร(ศก.)บูรณะโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลประวัติความเป็นมา รวมถึงให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบ

2.ให้กรมการศาสนา(ศน.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวัดในจังหวัดที่เป็น 55 เมืองรอง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นมาเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรากเหง้าและวิถีชีวิตแบบไทย

และ3.ให้กรมศิลปากร(ศก.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเลด้วย

ทั้งนี้ ผลจากการที่วธ.ขับเคลื่อนการทำงานทางวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในปี 2560 ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มีผู้เดินทางมาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 43 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 765,890 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้เดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics