ครม.ชูฟื้นฟูเส้นทางสายไหมทางทะเล ส่งเสริมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มุ่งบูรณะโบราณสถาน หนุนท่องเที่ยวงานวัดในจังหวัด 55 เมืองรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 21, 2018 15:30
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันว่า ที่ประชุมครม.รับทราบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามเส้นทางสายไหมทางทะเล เชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ 1.การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น การผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราชสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกของยูเนสโก และพัฒนาศักยภาพแหล่งโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2.ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ ยกระดับเทศกาล ประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประเพณีสารทเดือนสิบ เทศกาลถือศีลกินผัก และ3.การส่งเสริมศิลปิน การแสดงพื้นบ้านและมรดกภูมิปัญญา เช่น โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 28 รายการ

นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจราชการให้ที่ประชุมครม.รับทราบ ได้แก่ โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯในพื้นที่ที่วัดบ้านหงาว จังหวัดระนอง และโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองที่วัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดโตนดและวัดพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้แก่

1.ให้กรมศิลปากร(ศก.)บูรณะโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลประวัติความเป็นมา รวมถึงให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบ

2.ให้กรมการศาสนา(ศน.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวัดในจังหวัดที่เป็น 55 เมืองรอง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นมาเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรากเหง้าและวิถีชีวิตแบบไทย

และ3.ให้กรมศิลปากร(ศก.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเลด้วย

ทั้งนี้ ผลจากการที่วธ.ขับเคลื่อนการทำงานทางวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในปี 2560 ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มีผู้เดินทางมาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 43 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 765,890 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้เดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics