ครม.ชูฟื้นฟูเส้นทางสายไหมทางทะเล ส่งเสริมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มุ่งบูรณะโบราณสถาน หนุนท่องเที่ยวงานวัดในจังหวัด 55 เมืองรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 21, 2018 15:30
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันว่า ที่ประชุมครม.รับทราบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามเส้นทางสายไหมทางทะเล เชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ 1.การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น การผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราชสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกของยูเนสโก และพัฒนาศักยภาพแหล่งโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2.ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ ยกระดับเทศกาล ประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประเพณีสารทเดือนสิบ เทศกาลถือศีลกินผัก และ3.การส่งเสริมศิลปิน การแสดงพื้นบ้านและมรดกภูมิปัญญา เช่น โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 28 รายการ

นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจราชการให้ที่ประชุมครม.รับทราบ ได้แก่ โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯในพื้นที่ที่วัดบ้านหงาว จังหวัดระนอง และโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองที่วัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพโบราณสถานวัดโตนดและวัดพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้แก่

1.ให้กรมศิลปากร(ศก.)บูรณะโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลประวัติความเป็นมา รวมถึงให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบ

2.ให้กรมการศาสนา(ศน.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวัดในจังหวัดที่เป็น 55 เมืองรอง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นมาเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรากเหง้าและวิถีชีวิตแบบไทย

และ3.ให้กรมศิลปากร(ศก.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเลด้วย

ทั้งนี้ ผลจากการที่วธ.ขับเคลื่อนการทำงานทางวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในปี 2560 ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มีผู้เดินทางมาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 43 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 765,890 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้เดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน


Latest Press Release

มหกรรม International Signs and LED Exhibition 2019 เตรียมจัดการประชุมกว่า 20 รายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2019 มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมป้ายโฆษณาและเทคโนโลยี LED เตรียมเปิดฉากวันที่ 3-6 มีนาคม ในบริเวณ Area B ของศูนย์นิทรรศการและการประชุม Canton Fair Complex นครกว่างโจว ประเทศจีน...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงาน เสน่ห์แห่งเมืองอุทัยธานี ณ ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์

เชิญมาค้นหาเสน่ห์ของจังหวัดอุทัยธานีกันได้ที่ #JJMALL ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 งานนี้รวบรวมผลผลิต สินค้าขึ้นชื่อจากทั่วทั้งจังหวัดอุทัยธานีมาไว้ที่เดียว - ทั้งผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้เมืองหนาวที่ จากแก่นมะกรูด...

Mango Fest หวานหอมเนื้อมะม่วงแบบเน้น ๆ ต้อนรับเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

โรงแรมใบหยก สกาย เชิญทุกท่านลิ้มลองสมู้ทตี้มะม่วงเนื้อเนียนแบบเน้น ๆ กับ "Mango Fest" หวานหอมด้วยเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ปั่นกับเกล็ดน้ำแข็งเย็นฉ่ำ และเติมความเข้มข้นด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติ...

ป้าตือ แท็คทีม โอปอล์ ชวน คนดังรักบัตเตอร์ ชิมเนยฮอกไกโดจาก WA THEATER

กลายเป็นไอเท็มประจำคู่ครัวคนดังเมืองไทยไปแล้วเรียบร้อย สำหรับ เนยฮอกไกโด ของ WA THEATER (วะ เธียร์เตอร์) จาก 2 คนดังแห่งวงการบันเทิง "ป้าตือ" สมบัษร ถิระสาโรช และ "โอปอล์" ปาณิสรา อารยะสกุล ที่เคยทำสถิติผลไม้ของวะ เธียร์เตอร์ เกลี้ยงมาแล้ว มาวันนี้จัดงาน...

CHINESE NEW YEAR FESTIVAL 2019 ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ สัมผัสสีสันวัฒนธรรมดั้งเดิม ในมุมมองใหม่ รับปีหมูทอง ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม 1-11 ก.พ.นี้

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้!!! เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ศักราชใหม่ ในเทศกาลตรุษจีนมหามงคล ปีนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และห้างเซ็นทรัลชิดลม จับมือ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะ วัน และบัตรมาสเตอร์การ์ด จัดงาน "CHINESE NEW YEAR FESTIVAL 2019" (ไชนีส...

Related Topics