ก.แรงงาน เร่งผลิตหัวหน้ามืออาชีพ ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 23, 2018 16:50
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมใน หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายว่าการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทั้งด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และต้องการกำลังคนที่มีฝีมือเป็นจำนวนมาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กพร.เร่งผลิตและพัฒนากำลังคน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมในฐานะหัวหน้างานในสายการผลิตของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากสถาบัน AHRDA และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์บุคลิก ลักษณะนิสัย ความรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา นำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาสั่งงานและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนหัวข้ออื่นๆ ที่จะได้เรียนรู้ เช่น หลักจิตวิทยา ทักษะพื้นฐานการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ การบริหารจัดการ 5 ส. เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 120 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ

"หลักสูตรสาขาหัวหน้างานมืออาชีพ เป็นเพียงหลักสูตรหนึ่งสถาบัน AHRDA ดำเนินการ ยังมีอีกกว่า 40 หลักสูตร ในการยกระดับกำลังแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่พร้อมให้บริการในการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาช่างเทคนิคและวิศวกรที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาครูฝึกในโรงงาน (Train the Trainer) ในการถ่ายทอดทักษะและการบริหารจัดการให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือโทร 0 2315 3789" อธิบดีกพร.กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: 5 ขั้นมั่นใจลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. (Wealth Advice) เข้าเยี่ยมชมหยวนต้า นำเสนอบริการ Alpha Wealth และ My Wealth

โครงการ 5 ขั้น มั่นใจลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ Wealth Advice เข้าเยี่ยมชม บล.หยวนต้า นำเสนอบริการ Alpha Wealth และ My Wealth เพื่อรองรับบริการ #5ขั้นมั่นใจลงทุน โดยมีคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์...

มกอช. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกสวนมะม่วง จังหวัดน่าน

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางอุมาพร ดีพรมกุล เกษตรอำเภอบ้านหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน...

มกอช. ปรับปรุงร่างมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้...

เกษตรฯ แนะดูแลผึ้งก่อนฝน สร้างคุณภาพผลผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะดูแลผึ้งก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อสร้างผลผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ ชวนเกษตรกรเพิ่มพูนความรู้ผ่านระบบออนไลน์ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โดยทั่วไปในช่วงฤดูร้อนผึ้งจะสามารถดูแลตัวเองได้...

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1440 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1440 แก่ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย, คณะทูตานุทูต, ผู้นำทางศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย,...

Related Topics